Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-36

04 september 2016 19:44 uur

Baarn

Straten blank in Baarn

Bron: omroepspakenburg.nl 4 sept 2016. Een enorme stortbui met onweer heeft flinke overlast veroorzaakt in Baarn. De bui duurde ongeveer een half uur en er kwamen bakken met water naar beneden.

Op de Stationsweg was de overlast groot. Verschillende auto’s bleven steken in de buurt van het treinstation. De piketdienst van de gemeente is inmidels bezig het probleem aan te pakken.

De gemeente Baarn heeft de laatste jaren veel inspanningen geleverd om de riolering op peil te krijgen. Toch zijn doorgaande wegen als de Geerenweg/Drakenburgerweg, Eemnesserweg en de Stationsweg nog probleemgevallen.

 

Breda

Westerhagelaan dicht voor onderhoud
Bron: prinsenbeeknieuws.nl 3 sept 2016. De Gemeente Breda gaat op dinsdag 6 en woensdag 7 september de Westerhagelaan schoonmaken en onderhouden. Delen van de straat zijn dan van 9.00 tot 16.00 uur afgesloten voor autoverkeer en parkeren; er blijft steeds een rijrichting open. Borden geven de omleiding aan.

De gemeente maakt op deze dagen de straat schoon, inspecteert en reinigt de riolen, onderhoudt het groen, verwijdert onkruid en herstelt beschadigingen aan de goten en bestrating. Snel, goed en veilig werken kan alleen als er geen auto’s rijden of geparkeerd staan.

 

Haarlem

Onderhoud riolering Vondelkwartier en Dietsveld 

De Combinatie BAM/vandervalk+degroot voert vanaf maandag 5 september, in opdracht van de gemeente Haarlem, diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan de riolering in het Vondelkwartier en Dietsveld. Aansluitend wordt het riool geïnspecteerd om de situatie vast te leggen. De werkzaamheden duren vijf weken.

Diverse inspectieputten worden opgemetseld, diverse aansluitingen op de rioleringsbuis worden hersteld, delen van de riolering worden hersteld en er worden freeswerkzaamheden uitgevoerd om boomwortels en eventuele andere afzettingen op de wand van de buizen te verwijderen. De riolering wordt periodiek gereinigd om de doorstroming van het vuilwater te waarborgen en het achtergebleven vuil te verwijderen.

 

Moerdijk

Door ATM Moerdijk behandeld zand vervuilt sloten bij Bunschoten

Bron: bndestem.nl 1 sept 2016. Zand dat is gekocht bij de Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) heeft het water in sloten langs de Westdijk in Bunschoten veel te zout gemaakt. Waterschap Vallei en Veluwe spoelt de komende dagen de veel te zoute sloten door.

Of het zoute water ook de oorzaak is van de opvallende kalversterfte in dat gebied, hoopt het schap binnen anderhalve week zeker te weten, aldus een woordvoerster donderdag.

ATM maakt vervuilde grond schoon en verkoopt die weer door. Het zand is in Bunschoten gebruikt voor de versterking van een zeedijk. Volgens het schap is het bouwzand door de hevige regenbuien in juli in sloten terechtgekomen. Het sulfaat- en zoutgehalte in het water blijkt nu veel te hoog.

 

Yerseke

Maatregelen moeten wateroverlast Yerseke voorkomen

Gemeente Reimerswaal en waterschap Scheldestromen hebben donderdagavond bewoners bijgepraat over voorgenomen maatregelen tegen wateroverlast in Yerseke. Reeds gedane en nog te nemen aanpassingen van de riolering, aanleg van overstorten en een nieuw te graven sloot in de Molenpolder, moet de kans op water in huizen verkleinen.