Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-3

17 januari 2016 09:00 uur

Alphen aan den Rijn.

Reconstructie Bomenbuurt Zuid Alphen aan den Rijn
Aanbestedingskalender – Wed, 13 Jan 2016 17:09:00 Z
Reconstructie Bomenbuurt Zuid gemeente Alphen aan den Rijn Contactpersoon: Brigitte van Es Procedure: Niet openbare procedure Type publicatie Aankondigingen Nuts code: NL334     Digitaal inschrijven: Nee

Binnenmaas.

Molendijk in Puttershoek tijdelijk afgesloten – update 15 januari
Gemeente Binnenmaas – Fri, 15 Jan 2016 15:20:00 Z
Update 15 januari: Molendijk in Puttershoek weer toegankelijk voor fietsers en voetgangers Er is een tijdelijke fiets-/loopbrug geplaatst over de leidingen op de Molendijk in Puttershoek. Daardoor is het centrum van Puttershoek weer toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Autobestuurders moeten helaas nog omrijden. De leidingen zorgen ervoor dat het water naar de andere kant van de dijk gepompt kan worden door de tijdelijke noodpompen die vorige week bij gemaal Bonaventura zijn geplaatst.

Breda.

Nieuwe binnenkant duiker Middenweg
Prinsenbeeknieuws.nl – Tue, 12 Jan 2016 16:56:00 Z
De beschadigde rioolput in de Middenweg ? ter hoogte van de Haverdijk – werd vervangen. Die was begin december kapot gegaan op de plek waar twee verschillende leidingen, die van het afvalwater en het regenwater, elkaar kruisen. Er werd toen zand het riool ingezogen, waardoor er grote gaten in de parkeerplaats en het grasveld van de Middenweg ontstonden. Bronbemaling moest ervoor zorgen dat de schade niet groter werd. Met de nieuwe put is dat nu verleden tijd.

Planning herinrichting Driesprong
Bredabuurt.nl – Thu, 14 Jan 2016 05:03:00 Z
Er is vertraging in de planning, omdat het werk langer duurt dan werd verwacht. In opdracht van de gemeente vernieuwt aannemer Schapers & Zn B.V. de straten, kabels leidingen en riolering in de Wieringerstraat, Schiermonnikoogstraat, Terschellingstraat en op het plein tussen het buurthuis en de kerk. Het werk is maandag 11 januari al begonnen. Planning De planning hangt af van het weer en kan verschuiven.

Den Haag.

Herinrichting Javastraat gaat bijna van start
Dichtbij.nl Den Haag – Sun, 17 Jan 2016 06:53:00 Z
DEN HAAG – Op maandag 18 januari om 07.00 uur wordt de Javastraat voor doorgaand verkeer afgesloten tussen het Nassauplein en de Koninginnegracht. De Javastraat krijgt betere fietspaden, de riolering wordt vervangen en er komt nieuw asfalt. Later dit jaar gaat het smalle deel van de Laan van Meerdervoort op de schop. De plannen voor de herinrichting zijn gemaakt in overleg met bewoners, bedrijven en belangengroepen uit de buurt.

Eindhoven.

Europese aanbesteding “Reiniging en inspectie riolering en kleine reparaties 2016”
Aanbestedingskalender – Wed, 13 Jan 2016 16:09:00 Z
De opdracht betreft in hoofdzaak uit het reinigen en inspecteren van riolering, het afvoeren van vrijgekomen rioolslib, het samenstellen van inspectie- en reinigingsrapportages, het frezen van riolering, het aanbrengen van deelliners, het injecteren van voegen, het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen, het aanleveren van revisiegegevens en bijkomende werkzaamheden.

Harderwijk.

Werkzaamheden Wittenhagen-Zuid
Gemeente Harderwijk – Tue, 12 Jan 2016 14:28:00 Z
Op 11 januari starten de eerste werkzaamheden voor het project rioolvervanging en herinrichting Wittenhagen-Zuid. Dit heeft invloed op de bereikbaarheid van enkele straten in dit wijkdeel. De uitvoeringsperiode loopt van 11 januari t/m 19 februari. Afsluiting met omleiding De Wittenhagen is ter hoogte van de Johan de Wittlaan afgesloten van 11 januari t/m 15 januari. Het verkeer wordt hier omgeleid. De Johan de Wittlaan is afgezet van 11 januari t/m 19 februari.

Rijswijk.

Relinen Ministerbuurt Noord van start
Gemeente Rijswijk – Tue, 12 Jan 2016 13:18:00 Z
De rioolrenovatiewerkzaamheden in de Ministerbuurt zijn in volle gang. Op 11 januari is gestart met het relinen van Blok Oost en West. Vanaf 18 januari wordt ook gestart in blok Noord. Planning Op maandag 18 januari wordt gestart met het reinigen van de buizen in de ministerbuurt Noord. Vuil, vetafzettingen en vastzittende obstakels worden met hoge waterdruk en een speciale freesrobot verwijderd.

Rioolrenovatie Ministerbuurt in volle gang
Gemeente Rijswijk – Wed, 13 Jan 2016 16:18:00 Z
Wethouder Ronald van der Meij in de Ministerbuurt (Foto Erwin Dijkgraaf) Afgelopen dinsdagmiddag nam wethouder Ronald van der Meij een kijkje bij de werkzaamheden aan het riool in de Ministerbuurt. Op de hoek van de B.H. Heldtlaan met de Mr. le Poolestraat was een installatieploeg aan de slag  om 200 meter riool te renoveren door middel van een kunststof kous die in het oude riool werd aangebracht. Er wordt bij deze methode niet meer gegraven.

Terneuzen.

Milieudienst haalt doelstellingen niet
BN DeStem – Fri, 15 Jan 2016 19:26:00 Z
TERNEUZEN – De gezamenlijke Zeeuwse milieudienst RUD ligt onder vuur, omdat ze te weinig controles uitvoert. In de Terneuzense gemeenteraad is die kritiek vooral te horen. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), opgericht per 1 januari 2014, is in het stadhuis van Terneuzen gehuisvest.Al bij de oprichting begon de RUD met een achterstand en tot op heden is die niet ingelopen. Terneuzense raadsleden maken zich daar zorgen over

Urk.

Persriool verwarmt zwemwater
CoBouw – Tue, 12 Jan 2016 12:33:00 Z
Het water van zwembad ’t Bun in Urk wordt binnenkort verwarmd met de warmte van een persrioolleiding. Een primeur voor Nederland. Het systeem is ontworpen door Tauw en aangelegd door Doorgeest uit Raalte.

Vaals.

Bereikbaarheid van gemeentehuis, Raadskelder en Kopermolen tijdens werkzaamheden Von Clermontplein
Gemeente Vaals – Fri, 15 Jan 2016 16:55:00 Z
Na een korte kerstvakantie zijn de werkzaamheden van het Koningin Julianaplein en omgeving weer opgestart.  Naast de werkzaamheden van bouwbedrijven Jongen start nu ook civiele aannemer Krinkels in opdracht van de gemeente Vaals met de aanleg van de openbare ruimte. Op korte termijn start Krinkels met rioleringswerkzaamheden in de straat van het Von Clermontplein (het plein richting Bosstraat). Omdat de straat hiervoor circa twee weken dicht moet, is de omleidingsroute tijdelijk gewijzigd.

Waterschappen.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer wordt energie-opwekker
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – Tue, 12 Jan 2016 17:04:00 Z
Tijdens de laatste bestuursvergadering van 2015 van het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een mooie stap gezet in de ambitie meer energieneutraal te opereren. Deze ambitie komt uit het bestuursakkoord ‘Waterbewust’ voor de periode 2015 tot en met 2019. In de bestuursvergadering is besloten om zonnepanelen aan te leggen op ruim 30.000 vierkante meter grondoppervlak bij rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Horstermeer in Nederhorst ten Berg.

Afvalwater uit een mestverwerkingsinstallatie lozen?
Waterschap Vechtstromen – Wed, 13 Jan 2016 19:05:00 Z
Het verwerken van mest is een hot item. Wij worden bijna wekelijks gebeld door agrariërs die hun mest gaan willen verwerken op hun bedrijf. Denkt u er over om mest te gaan verwerken en afvalwater uit dit proces te gaan lozen op oppervlaktewater of op de riolering? Leest u dan de informatie op deze website en maak een afspraak met een vergunningverlener van het waterschap.

Vervuiler drinkwater in Bommelerwaard
Sierteelt Net – Fri, 15 Jan 2016 12:41:00 Z
Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verontreiniging van het drinkwater in de afgedamde Maas, ligt in de Bommelerwaard, zo meldt Nieuwe Oogst in een bericht. Echter, nog steeds is niet duidelijk om welk bedrijf het water zo heeft vervuild. Het waterschap Rivierenland is nog bezig om te onderzoeken waar de bron van de vervuiling  precies ligt. Het water in de Bommelerwaard dat de Afgedamde Maas instroomt, is sinds deze week verontreinigd met het insecticide dimethoaat.