Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-27

03 juli 2016 15:28 uur

Boxmeer.

Informatieavond wateroverlast
Gemeente Boxmeer – Fri, 01 Jul 2016 13:03:00 Z
Op woensdag 13 juli om 19.30 uur houdt de gemeente Boxmeer in samenwerking met het Waterschap Aa en Maas een informatieavond over wateroverlast. Deze vindt plaats in de Weijer. Op 2 juni jl. werden Boxmeer en omstreken onaangenaam getroffen door een dubbele wolkbreuk, waardoor er voornamelijk veel overlast is ontstaan in de omgeving Boxmeer en Beugen.

De Friese Meren.

Herinrichtingswerkzaamheden Sinnebuorren Joure
Gemeente De Friese Meren – Fri, 01 Jul 2016 12:01:00 Z
Momenteel wordt er druk gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Sinnebuorren in Joure. Aannemer DVJ infra en milieu, heeft ervoor gekozen om de herinrichtingswerkzaamheden uit te voeren in een aantal fasen. De komende fase betreft de Museumstraat. Op dit gedeelte wordt een nieuw rioolstelsel aangelegd en de bestrating aangepast. Stremming Museumstraat Vanaf maandag 4 juli zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd in de Museumstraat in Joure.

Den Haag.

Het Louis Couperusplein wordt vanaf 11 juli 2016 opgeknapt. De openbare ruimte wordt aangepakt. Het plein krijgt een logische en praktische parkeerindeling. Het verouderde riool (1914) en alle huisaansluitingen worden vervangen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind september 2016. Bron: gemeente Den Haag.

Heerlen.

Archeologen vinden Romeinse pottenbakkersoven
Gemeente Heerlen – Fri, 01 Jul 2016 13:28:00 Z
1 juli 2016 Bij rioolrenovatiewerkzaamheden op het Tempsplein in Heerlen is een pottenbakkersoven uit de Romeinse tijd opgegraven. Het Tempsplein behoorde tot het Romeinse centrum van Heerlen, Coriovallum. Omdat hier resten verwacht worden van burgerlijke en militaire bewoning uit de Romeinse tijd, worden de rioolwerkzaamheden uitgevoerd onder toezicht van een archeoloog.

Purmerend.

Bewonersbrief vervanging riolering
Gemeente Purmerend – Fri, 01 Jul 2016 13:44:00 Z
1 juli 2016 Onderstaande bewonersbrief is verstuurd aan de bewoners van: Van Goor Hinloopenstraat 35-73, Tutein Noltheniusstraat 1 tm 27 en 2 tm 36, Gasinjetstraat, Hooft Hasselaarstraat 1-11, 44 tm 84, 2 tm 24, 86 tm 126, 128 tm 138, Vechtstraat 38, Merwedestraat 1 tm 7, 2 tm 28, Scheldestraat 2 tm 8 en Van IJsendijkstraat 61 tm 91:onderwerp: Denkt u met ons mee?Geachte bewoner,Omdat het rioolstelsel in uw buurt verouderd is moeten wij de riolering in uw straat vervangen.

Valkenswaard.

Vegen rijbanen vanaf 4 juli en inspectie rioolkolken na noodweer
Gemeente Valkenswaard – Fri, 01 Jul 2016 22:01:00 Z
In de week van 4 tot en met 8 julibeschikt de gemeente over groter materieel en volgen de hoofdwegen. Dat zijn globaal de volgende wegen: Geenhovensedreef, Nieuwe Waalreseweg, Waalreseweg, Dommelseweg, Bergstraat, Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Tienendreef, Leenderweg, Carolusdreef, Valkenierstraat, De Smelen, Merendreef, John F. Kennedylaan en De Vest. De veegbeurt maakt de rioolkolken vrij van vuil en bladeren zodat ze eventuele nieuwe regen beter kunnen verwerken.

Waterschappen.

Waterhuishouding op Schiermonnikoog klaar voor de toekomst
Wetterskip Fryslân – Fri, 01 Jul 2016 17:32:00 Z
geplaatst op 01 juli 2016 om 16:52 Wetterskip Fryslân maakte in samenwerking met agrariërs, Natuurmonumenten en gemeente de waterhuishouding op Schiermonnikoog voor landbouw, natuur en recreatie klaar voor de toekomst. In de afgelopen drie jaar is op het eiland meer waterberging gecreëerd om wateroverlast tegen te gaan en geïnvesteerd in een betere waterkwaliteit en bestrijding van verdroging.

Terugblik tweede informatieavond Geertruidenberg en Amertak
Waterschap Brabantse Delta – Fri, 01 Jul 2016 13:16:00 Z
Net als de eerste keer was Zalencentrum Boelaars de locatie voor deze informatieavond. Zo’n 50 mensen brachten een bezoek. In een informatieve presentatie kwamen diverse onderwerpen aan bod. In een korte projectfilm lichtten de bestuurder, de projectmanager en de omgevingsmanager de aanpak van het project toe. Na de film vertelde het waterschap meer over de onderzoeksresultaten van het afgelopen jaar en werd adviesbureau Tauw voorgesteld.

Visie op digitale dienstverlening waterschappen gepresenteerd
Unie van Waterschappen – Fri, 01 Jul 2016 13:09:00 Z
Samen met de omgeving werken waterschappen elke dag aan veilig, schoon en voldoende water. Met behulp van de digitalisering gaat die samenwerking steeds verder. Wie wil kan meedoen en meekijken. Het DigiKompas Waterschappen Of je nu wil weten hoe de zwemwaterkwaliteit is of wil meedenken over een dijkverbetering: digitale ontwikke-lingen zullen telkens nieuwe kansen bieden. Wat betekent dit voor de waterschappen en hun omgeving? Het Digikompas geeft richting vanuit 5 principes