Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-26

25 juni 2016 07:12 uur

Amsterdam.

Contract voor veegvuil naar Afvalzorg
AEB – Tue, 21 Jun 2016 14:35:00 Z
Per 1 juli wordt het contract tussen Afvalzorg en AEB voor het Amsterdamse veegvuil met twee jaar verlengd. Veegvuil is het vuil dat vrijkomt bij het vegen van de wegen en straten. Deze afvalstroom wordt ingezameld bij de zes Afvalpunten van AEB Amsterdam en bestaat grotendeels uit slib, zand, bladafval, plastics en blikjes en ook olieresten en metalen. Het gaat in totaal om ongeveer 7.000 ton veegvuil op jaarbasis.

Lekkage persleiding riool Amstelvlietstraat
Waternet – Thu, 23 Jun 2016 19:32:00 Z
Waternet is sinds zondagochtend bezig met het herstellen van een breuk in een van de twee hoofdpersleidingen van het riool waarmee het afvalwater van Amsterdam Zuidoost, Diemen en Abcoude naar de Zuivering West wordt getransporteerd. De verwachting is dat de leiding op korte termijn kan worden hersteld. De buurtbewoners zullen helaas wel overlast ervaren door het zware materieel dat op de locatie wordt ingezet om de leiding te herstellen.

Den Haag.

Vervanging riool deel Binckhorstlaan uitgesteld
Gemeente Den Haag – Fri, 24 Jun 2016 11:45:00 Z
De riolering langs de Binckhorstlaan tussen de Plutostraat en de Mercuriusweg wordt later vervangen dan gepland. Het fiets- en autoverkeer op de Binckhorstlaan en Poolsterstraat wordt daardoor niet langer omgeleid. Er is nieuwe informatie over de aanwezige kabels en leidingen. De planning voor de vervanging van de riolering langs de Binckhorstlaan, tussen de Plutostraat en de Mercuriusweg is daardoor veranderd. Ook de herinrichting daarna is uitgesteld. Het werk staat nu gepland voor 2018.

Groningen.

Woonschepen Noorderhaven aangesloten op riolering
Gemeente Groningen – Fri, 24 Jun 2016 17:04:00 Z
In het afgelopen jaar kregen alle woonschepen in deze haven een voorziening aan boord om afvalwater op de riolering te kunnen lozen. Vanmiddag, vrijdag 24 juni, was de afsluiting van de werkzaamheden aan de riolering in Noorderhaven.  Wethouder Joost van Keulen van Stadsbeheer stelde een vacuümsysteem in werking op het schip ‘De Vriendschap’. In het afgelopen jaar kregen alle woonschepen in deze haven een voorziening aan boord om afvalwater op de riolering te kunnen lozen

Halderberge.

Rioleringswerkzaamheden Hoeven
RTV Halderberg – Wed, 22 Jun 2016 19:21:00 Z
De rioleringswerkzaamheden in Hoeven bestaan uit een reconstructie waar dat nodig is en rioolwerk. Technisch gezien moet men met de Hofstraat beginnen en volgt daarna de Bovendonksestraat. Conferentieoord Bovendonk zal bereikbaar blijven. Om overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt de operatie gefaseerd aangepakt. Er zullen enkele bomen gaan verdwijnen, maar daar komen andere bomen voor terug. De kruising bij Bovendonk zal men zo lang mogelijk ongemoeid laten.

Maastricht.

Gemeente blij met foto’s overstromingen
Dichtbij.nl Maastricht – Tue, 21 Jun 2016 22:20:00 Z
MAASTRICHT – De gemeente Maastricht is blij met het grote aantal foto’s dat ze kreeg van de gevolgen van de hevige regenval eind mei. Voor de gemeente is dit waardevolle informatie waarmee knelpunten in de riolen zichtbaar kunnen worden gemaakt. De gemeente heeft inmiddels de mouwen opgestroopt en is hiermee aan de slag gegaan, laat zij weten. ,,Het viel ons op dat er veel kinderen spelen bij de plassen”, waarschuwt de gemeente wel nog.

Medemblik.

Huurder Medemblik moet rioolheffing gaan betalen
Radio Enkhuizen – Fri, 24 Jun 2016 18:04:00 Z
MEDEMBLIK – De Woonschakel in Medemblik heeft een verzoek bij de gemeente Medemblik ingediend om de rioolheffing aan te passen. De Woonschakel wil dat de gemeente Medemblik de belastingplicht niet meer bij de eigenaar legt maar bij de gebruiker van het riool. Het college zal dit verzoek aanbieden aan de gemeenteraad die er over moet debatteren

Oosterhout.

Vanaf 29 juni inspecteren en reinigen van riolering
Gemeente Oosterhout – Tue, 21 Jun 2016 17:29:00 Z
Ieder jaar voert de gemeente haar jaarlijkse reinigings- en inspectieprogramma van riolen uit. In de periode 29 juni tot en met 5 augustus 2016 wordt het riool in de Kastelenbuurt, Kruidenbuurt en Kanaleneiland geïnspecteerd en gereinigd. Het hoofdriool wordt gereinigd door water onder hoge druk door de leiding te spuiten. Hierdoor kan er water uit de zwanenhals terug spatten of borrelen in de toiletruimte. Na het reinigen van het hoofdriool kan er een rioollucht ontstaan.

Vlaardingen.

Hevige buien
Gemeente Vlaardingen – Thu, 23 Jun 2016 16:32:00 Z
Helaas kunnen hevige buien in sommige gevallen leiden tot schade, dat is ongewenst. Als het water uw woning in is gekomen, meld dit dan bij uw verzekering. Meld het ook bij de gemeente, maak foto’s en stuur ze door naar de buitenlijn, via de BuitenBeter app of via www.vlaardingen.nl/buitenlijn. Het riool heeft verschillende taken, waaronder de afvoer van regenwater. Doordat ons klimaat verandert, komen hoosbuien steeds vaker voor.

Woerden.

Idee! Lever de tuintegels in voor planten
Dichtbij.nl Woerden – Tue, 21 Jun 2016 12:24:00 Z
WOERDEN – Er is meer groen in de tuin nodig willen we in de toekomst nog alle regen kunnen verwerken. Dat is de strekking van een landelijke actie om meer de tuintegels in te wisselen voor groen. In de gemeenteraad is gevraagd of de gemeente Woerden hier aan mee wil doen. D66-fractlieleider Heerd Jan Hoogeveen diende een aantal vragen in voor het gemeentebestuur of het deelname aan ‘operatie steenbreek’ wil overwegen. “Door de klimaatverandering is er vaker sprake van wateroverlast.

Waterschappen.

Met camera’s door het riool
Waterschap Vallei en Veluwe – Tue, 21 Jun 2016 12:48:00 Z
Verstoppingen in het riool ontstaan vaak door een ophoping van vet. Bepaalde chemische stoffen kunnen de riolering bovendien beschadigen, doordat het de binnenzijde van een rioolbuis wegvreet. Het schoonmaken van verstopte rioleringen kost enerzijds veel geld. Anderzijds is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk vet en schadelijke stoffen terecht komen bij de waterzuiveringen van het waterschap. Die moeten immers veel moeite doen om dat water weer zo schoon mogelijk te krijgen.

Rijnland onderschrijft Green Deal Regionale energiestrategie
Hoogheemraadschap van Rijnland – Thu, 23 Jun 2016 20:37:00 Z
Op 22 juni is de Green Deal “Pilots Regionale Energiestrategieën” ondertekend door het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Als waterschap werkt Rijnland samen met provincie en gemeenten binnen de regio’s Midden-Holland en Holland Rijnland. De regio Midden-Holland is uitgekozen als één van de vijf pilotregio’s.

Wateroverlast in gebied waterschap
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – Thu, 23 Jun 2016 18:25:00 Z
Het heeft de afgelopen dagen heel hard geregend en voor de komende uren worden meerdere intensieve buien verwacht. Voor het grootste gedeelte van ons werkgebied geldt dat we door het voormalen gisteren de wateroverlast nog goed onder controle hebben. Toch is er op een paar plekken wateroverlast ontstaan en wordt nu hard gewerkt om het water zo snel mogelijk weer weg te krijgen. Zo wordt in Amsterdam  nu zichtbaar dat het water niet goed weg kan en ontstaat wateroverlast op straat.

Bij noodweer mogelijk inzet waterbergingsgebied Diesdonk
Waterschap Aa en Maas – Fri, 24 Jun 2016 23:52:00 Z
Van donderdag op vrijdag is opnieuw een groot deel van Oost-Brabant getroffen door hevig noodweer, met als gevolg overlast en ernstige schade. Op dit moment nemen medewerkers van waterschap Aa en Maas voorbereidende maatregelen voor het inzetten van waterbergingsgebied Diesdonk ten zuiden van Helmond.