Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-25

19 juni 2016 07:26 uur

Delfzijl.

Gemeente Delfzijl gaat voormalige stortplaats Bierum saneren
Eemskrant – Sat, 18 Jun 2016 07:11:00 Z
Bierum – De gemeente Delfzijl gaat de voormalige stortplaats Nieuwstad te Bierum saneren door deze volledig af te graven. De gemeenteraad heeft hiervoor gisteravond een krediet van twee miljoen euro verstrekt. Ongeveer twee derde van deze kosten wordt gedekt door de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest. Noodzaak om af te graven Het waterschap Noorderzijlvest is momenteel bezig met de voorbereidingen om de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl te verbreden.

Molenwaard.

Inspraakavond herinrichting Marslaan
Gemeente Molenwaard – Thu, 16 Jun 2016 09:19:00 Z
Gemeente Molenwaard organiseert een inspraakavond op woendag 29 juni om 19:30 uur in het Carillon, Raadhuisplein 1 te Nieuw-Lekkerland over de herinrichting van de Marslaan en omgeving in Nieuw-Lekkerland. We nodigen u van harte uit om mee te denken, praten en tekenen! Westelijk deel Het plan is voor de inspraakprocedure gesplitst in twee groepen, oost en west. In de aankondiging in het Kontakt van 10 juni 2016 is deze splitsing per abuis niet gemeld.

Oudewater.

Oudewater schrikt van drugsgebruik

Reformatorisch Dagblad – Wed, 15 Jun 2016 05:48:00 Z
De gemeente Oudewater is geschrokken van een rioolonderzoek waaruit blijkt dat er veel drugs wordt gebruikt, “fors hoger” dan in omliggende gemeenten. Op de website van de Utrechtse gemeente zegt de verantwoordelijk wethouder te gaan aanpakken. In opdracht van Oudewater en nog zeven gemeenten is het rioolwater onderzocht op verdovende middelen. Dat is internationaal een gangbare meetmethode, omdat er in urine sporen van drugs zijn te vinden

Purmerend.

Rioleringswerkzaamheden Hoogheemraadschap
Gemeente Purmerend – Fri, 17 Jun 2016 13:19:00 Z
17 juni 2016 Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voert op dinsdag 21 juni rioolwerkzaamheden uit.De werkzaamheden vinden plaats aan de RWZI Zuidoostbeemster, de persleiding vanuit Purmerend en de persleiding vanuit De Rijp. Om veilig hieraan te kunnen werken moet de toevoer van het afvalwater in het hele gebied (Purmerend, Beemster, De Rijp, Kwadijk, een gedeelte van Landsmeer en Neck) gestopt worden.De werkzaamheden beginnen om 8.30 uur en nemen minimaal 8 uur in beslag.

Steenwijk.

Vertraging opening Tukseweg te Steenwijk
Gemeente Steenwijkerland – Fri, 17 Jun 2016 14:07:00 Z
Anne Frank Dekker De opening van de Tukseweg, die voor vrijdag 24 juni gepland stond, loopt vertraging op. De reden hiervoor is dat tijdens het grondwerk voor de aanleg van een riool door de Tukseweg een sterke carbolineumlucht is aangetroffen. Hierop zijn diverse milieuonderzoeken uitgevoerd die voor een vertraging van de werkzaamheden hebben gezorgd. Uit de milieuonderzoeken blijkt dat er geen gevaar voor de volksgezondheid aanwezig is.

Waterschappen.

Stand van zaken en maatregelen na wateroverlast
Waterschap Peel en Maasvallei – Fri, 17 Jun 2016 17:39:00 Z
Het water in onze beken is de afgelopen week gestaag gedaald en er zijn op dit moment geen acute situaties meer in het werkgebied van Waterschap Peel en Maasvallei. Maar natuurlijk zijn niet alle vraagstukken rondom de overlast opgelost nu het waterpeil is gedaald. Het Waterschap zet daarom ook de komende tijd nog volop in om de gevolgen van de wateroverlast zo snel en goed mogelijk aan te pakken.

Actief, zichtbaar en mensgericht : evaluatie regionale wateroverlast 30 mei t/m 10 juni 2016
Groenekennis – Fri, 17 Jun 2016 15:08:00 Z
Waterschap Peel en Maasvallei is in de laatste dagen van mei en de eerste week van juni 2016 geconfronteerd met extreme regenbuien en ernstige wateroverlast in het regionale bekensysteem. Dit is terug te voeren op een reeks extreme regenbuien in korte tijd. Op sommige plaatsen in Midden-en Noord-Limburg is gedurende een week 125 mm regen gevallen. Dit is een eerste, voorlopige, evaluatie van de wateroverlast in de eerste anderhalve week van juni 2016.

Waterschap en boeren praten vooral over oplossingen
Waterschap Aa en Maas – Fri, 17 Jun 2016 14:04:00 Z
Eerste inloopavond wateroverlast bij waterschap Aa en Maas in Deurne druk bezocht Het weer dat de regio Someren-Asten-Deurne twee weken geleden teisterde, was zéér extreem. In enkele uren tijd viel plaatselijk meer regen dan normaal in een hele maand. Waterschap Aa en Maas heeft samen met partners alles op alles gezet om de wateroverlast te beperken. Ondanks de inspanningen hebben de stortbuien voor boeren en burgers schade veroorzaakt.

Opening energie- en grondstoffenfabriek
Waterschap Vallei en Veluwe – Sat, 18 Jun 2016 08:48:00 Z
Voor de opening was een groot aantal bezoekers uit binnen- en buitenland naar Amersfoort gekomen. Samen met dijkgraaf Tanja Klip-Martin, heemraad Bert van Vreeswijk en andere bestuurders werd de fabriek symbolisch geopend. Onder leiding van miss Green, stampten de gasten bloemen de grond uit, waar zojuist kunstmestkorrels uit de fabriek waren uitgestrooid. “Kom op mensen, nog wat meer energie!”, moedigde miss Green aan.