Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-21

22 mei 2016 08:04 uur

Berg en Dal.

Herinrichting Houtlaan Groesbeek.  De gemeente begint maandag 23 mei met de herinrichting van de Houtlaan in Groesbeek. De gemeente vernieuwt het riool, de weg, de verlichting en het voetpad. Ook krijgt de weg bredere rode fietsstroken. Het werk duurt acht weken en start op het gedeelte tussen het Binnenveld en de Mooksebaan. Hierdoor heeft de Zwitserlootdak Run op 5 juni geen last van het werk.

Breda.

Nieuwe put en aansluitingen op het riool in Hof ter Dreef. Gemeente Breda 19 mei 2016. Op maandag 23 mei begint de gemeente met de aanleg van de rioolaansluitingen in Hof ter Dreef in Princenhage. Ook gaat Enexis een gasleiding aanleggen. Het werk Begint in de Dreef, ter hoogte van nummer 91. Het duurt uiterlijk tot 2 juni, als het weer het toelaat.

Goes.

Corporatie verwarmt appartementen met warmte uit rioolwater
Groene Courant – Fri, 20 May 2016 14:50:00 Z
UTRECHT – De Zeeuwse woningcorporatie RWS gaat zestig appartementen in Goes verwarmen met warmte uit rioolwater. RWS heeft hierover overeenstemming bereikt met de gemeente Soes. Volgens de woningstichting is het voor het eerst dat een dergelijke methode wordt toegepast in Nederland. In het project, dat subsidie krijgt, wordt een buis 30 meter in de grond gestopt. In deze buis zit een warmtewisselaar die warmte opneemt. Deze warmte wordt gebruikt voor de vloerverwarming van de appartementen.

Heumen.

Inloopavond over de Maldense Schoolstraat
De Brug Nijmegen – Fri, 20 May 2016 13:48:00 Z
MALDEN – In het gemeentehuis in Malden is op dinsdag 31 mei een inloopavond over het ontwerp voor de Maldense Schoolstraat. In het najaar van 2015 heeft de gemeente samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen gewerkt aan een ontwerp voor een nieuwe inrichting van de Schoolstraat. De straat krijgt nieuwe riolering en wordt opnieuw ingericht. Doel van het project is het verbeteren van de oostelijke toegang van het winkelcentrum in Malden. De inloopavond is van 18.30 tot 20.00 uur.

Hof van Twente.

Uitnodiging voor inwoners Delden: ‘Praat mee over het wijkbeheerplan’
NieuwsuitDelden.nl – Sun, 15 May 2016 09:49:00 Z
De gemeente Hof van Twente gaat in nauw overleg met de bewoners aan de slag met het maken van wijkbeheerplannen. In deze plannen is te vinden wat de gemeente en andere organisaties in petto hebben voor de woonomgeving in de kernen in de komende drie tot vijf jaar. Onder andere plannen op het gebied van groenonderhoud, vervanging van riolering en wegenonderhoud worden behandeld. “Inmiddels hebben wij een inventarisatie gemaakt van alle plannen”, zo laat de gemeente Hof van Twente weten.

Hoogeveen.

EA Rioolreiniging en inspectie gemeente Hoogeveen
Aanbestedingskalender – Fri, 20 May 2016 15:56:00 Z
Omschrijving De totale opdracht omvat het afsluiten van een Raamovereenkomst met één Opdrachtnemer ten behoeve van de dienstverlening op het gebied van rioolreiniging en rioolinspectie voor de duur van maximaal vier jaar.

Sittard-Geleen.

Inloopmiddag nieuwe regenwaterbuffer
Nieuws.nl – Sittard-Geleen – Fri, 20 May 2016 18:02:00 Z
Op donderdag 26 mei van 16:00-18:00 uur organiseren gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Roer en Overmaas een inloopmiddag voor inwoners van de wijken Vrangendael en Kemperkoul in Sittard. Dit jaar wordt een nieuwe regenwaterbuffer Jubileumbos aan de Lahrweg (op de hoogte van de Eendenpoelweg) gemaakt. De regenwaterbuffer moet in de wijk wateroverlast bij hevige regen tegengaan.

Zoetermeer.

‘Om de dag zitten we in de geur van rotte eieren’
De Gelderlander – Mon, 16 May 2016 08:13:00 Z
Een aantal bewoners van de wijk Meerzicht in Zoetermeer lijdt al jaren onder de stank die afkomstig lijkt van het rioolgemaal in de buurt. ,,Ziek worden we ervan.’ Wij worden er ’s nachts wel eens wakker van – Jan Blom Het nieuwe gemaal Oostergo ziet er met zijn begroeide dak prachtig uit, vindt Jan Blom, die er op 60 meter vandaan woont. Dat is ook niet het probleem. Wat hem wel tot wanhoop drijft, is de al jaren aanhoudende stankoverlast.

Zwijndrecht.

Vermoedelijk asbest bij werkzaamheden Officiersvliet
Gemeente Zwijndrecht – Fri, 20 May 2016 15:17:00 Z
Naast de rotonde aan de Officiersvliet – Baljuwweg wordt de riolering aangepast. Tijdens de werkzaamheden op vrijdagochtend 20 mei 2016 is asbestverdacht materiaal aangetroffen. De aannemer en zijn adviseur hebben de gemeente hierover geïnformeerd. De gemeente heeft direct nader onderzoek laten verrichten en het gebied is afgezet om contactmogelijkheid te vermijden. De betreffende werkzaamheden zijn stilgelegd.

Waterschappen.

Unieke samenwerking afvalwater waterschap en 4 Zuid-Limburgse gemeente
Gemeente Eijsden – Margraten – Fri, 20 May 2016 10:11:00 Z
Vrijdag 20 mei 2016De gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals, Simpelveld en Eijsden-Margraten werken komend jaar met Waterschap Roer en Overmaas en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) een plan uit om samen te werken aan verbetering van de afvalwaterzuivering, tegengaan van wateroverlast en verbeteren van waterkwaliteit. De bestuurders van de organisaties tekenden hiervoor vandaag een samenwerkingsovereenkomst.