Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-20

Breda.

Om de wateroverlast in het centrum van Prinsenbeek tegen te gaan vervangt de gemeente het riool in de Valdijk. Aannemer Van den Elshout en de Bont voert het werk uit, in opdracht van de gemeente. Het werk begint met de doorgaande weg Valdijk - Haverdijk. Het gebeurt in fases vanaf dinsdag 17 mei tot uiterlijk 1 november 2016. De werkzaamheden Er komt een gescheiden riool, dat afval- en hemelwater apart afvoert. Bron: Bredabuurt.nl 11 mei 2016. 

Capelle aan den IJssel.

Capelseweg afgesloten in juni
Gemeente Capelle aan den IJssel - Fri, 13 May 2016 17:42:00 Z
Door een grote onderhoudsbeurt aan het asfalt en het riool is de Capelseweg van 13 tot en met 24 juni gedeeltelijk afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt dan omgeleid. In het weekend van 18 en 19 juni is de weg wel open. Bij de Kanaalweg en Capelseweg is de riolering in slechte staat en de straat plaatselijk verzakt

Eindhoven.

Nationale aanbesteding "Rioolvervanging Bosranklaan e.o."
Aanbestedingskalender - Wed, 11 May 2016 13:56:00 Z
Omschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit het verrichten van grondwerk, het verwijderen van asfaltverharding, het verwijderen en aanbrengen van riolering, kantopsluitingen en elementenverharding, het aanbrengen van fundering en openbare verlichting, het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen en bijkomende werkzaamheden.

Haaren.

Twee jaar geleden werden de eerste plannen gepresenteerd, volgende week dinsdag gaat het werk aan het riool in het Eind en de Driehoekweg in Haaren beginnen. Dat brengt overlast met zich mee.  In beide straten komt een nieuwe riolering, nieuwe gas- en waterleidingen en ze worden veranderd in een 30 kilometer-zone. Het Eind gaat volgende week dicht tussen de kruising van Kapelweg en Haarendijk en die met de Driehoekweg. Bron: Brabants Dagblad 13 mei 2016, 

Lelystad.

Lozing afvalwater in sloot nabij Noordersluisweg te Lelystad
Waterschap Zuiderzeeland - Fri, 13 May 2016 19:13:00 Z
Waterschap Zuiderzeeland heeft op 10 mei 2016 geconstateerd dat de sloot, gelegen tussen de Vaartweg en de Noordersluisweg te Lelystad, vervuild is door een lozing van afvalwater. Na onderzoek van de gemeente en het waterschap blijkt dat deze lozing het gevolg is van een verkeerde rioolaansluiting, waardoor het afvalwater via het hemelwaterriool in de sloot werd geloosd. Het oppervlaktewater is hierdoor zwart gekleurd, zuurstofloos geraakt en het kan stinken.

Ommen-Hardenberg.

Rioolreiniging en -inspectie in Dante-Zuid Ommen
Gemeente Ommen - Sat, 14 May 2016 16:16:00 Z
De riolering in Dante-Zuid wordt de komende drie weken gereinigd en geïnspecteerd. Deze werkzaamheden vinden plaats om u als bewoner van de gemeente Ommen een storingsvrij rioolstelsel te kunnen garanderen en om het milieu te beschermen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door vandervalk+degroot in opdracht van de gemeente Ommen. Om een goed beeld te krijgen van de toestand van de riolering, worden de rioolbuizen eerst gereinigd door een speciaal rioolreinigingsvoertuig.

Sittard-Geleen.

Inloopmiddag nieuw regenwaterbuffer Jubileumbos
Nieuws.nl - Sittard-Geleen - Sat, 14 May 2016 15:02:00 Z
Op donderdag 26 mei van 16:00-18:00 uur organiseren gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Roer en Overmaas een inloopmiddag voor bewoners van de wijken Vrangendael en Kemperkoul in Sittard. Hier staat de realisatie van een nieuwe regenwaterbuffer 'Jubileumbos' aan de Lahrweg ter hoogte van de Eendenpoelweg gepland, die in de wijk wateroverlast bij hevige regen moet tegengaan.

Smallingerland.

Rioleringswerkzaamheden De Rozetuin
Gemeente Smallingerland - Thu, 12 May 2016 17:08:00 Z
Werk duurt circa 6 wekenAannemer Dijkstra Huisman start op dinsdag 17 met de aanleg van een nieuwe riool aan De Rozetuin. De werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken in beslag nemen. De aannemer informeert de aanwonenden over de details van de werkzaamheden.

Vught.

Enkele initiatiefnemers uit de Baarzenstraat hebben in de afgelopen weken een groot aantal handtekeningen opgehaald. Het betreft het gedeelte van de Baarzenstraat tussen Molenstraat en Wolfskamerweg. Ruim 91% van de bewoners heeft zijn handtekening gezet onder een brief waarin gepleit wordt voor herbestrating van de straat, goed riool, aanpassen trottoirs, vervanging van bomen. Bron: Avulo FM

Waterschappen.

Rioolwaterzuivering Ruurlo meer tijd nodig om op gang te komen
Waterschap Rijn en Ijssel - Wed, 11 May 2016 16:07:00 Z
Door een tot nu toe nog onbekende oorzaak, werkte de zuivering in Ruurlo niet naar behoren. Het waterschap blijft ondertussen  onverminderd zoeken naar de oorzaak. De herstart in combinatie met warme weer en de lage waterstand heeft geleid tot een laag zuurstofgehalte in Baakse Beek. Daarom zijn daar preventief zuurstofpompen (beluchters) geplaatst om vissterfte te voorkomen.

Bron Geleenbeek in ere hersteld
Waterschap Roer en Overmaas - Wed, 11 May 2016 15:37:00 Z
Vandaag is de in ere herstelde bron van de Geleenbeek en de omgeving van de Benzenraderhof feestelijk gepresenteerd door bestuurders van het waterschap (DB-lid Remy Sleijpen) en de gemeente Heerlen (wethouder Barry Braeken). Sinds 2012 werken verschillende partijen in Zuid-Limburg samen om de Geleenbeek zijn oorspronkelijke meanderende verschijning terug te geven. Doel is een aantrekkelijk blauw-groen lint te scheppen in het sterk verstedelijkte gebied in Zuid- Limburg.

Rwzi Rivierenland omgebouwd
Technisch Weekblad - Thu, 12 May 2016 13:31:00 Z
Waterschap Rivierenland nam op 20 april zijn nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Alblasserdam officieel in gebruik.De rwzi is een Expandis-powered-by-Iceas-systeem - het eerste in Nederland - en kan toe met 40 % minder energie vergeleken met de conventionele aanpak. De zuiveringscapaciteit is verdubbeld. Ingenieursbureau Iv Water ontwierp de Iceas-rwzi en had de leiding in ombouw en inbedrijf­stelling. De installatie telt twee 'straten' met compartimenten.

Fudura legt biogasleiding voor HEINEKEN-brouwerij Den Bosch
Presscenter.nl - Fri, 13 May 2016 18:14:00 Z
LandNederlandKorte SamenvattingDirecteur HEINEKEN 's-Hertogenbosch Pieter van der Meulen en directeur Fudura René Pruijssers hebben gisteren het contract ondertekend voor de aanleg en het beheer van een biogasleiding. Fudura gaat deze zomer de 2,2 kilometer lange biogasleiding plaatsen en daarna beheren. De leiding loopt via de waterzuivering van Aa en Maas via de bodem van Treurenburg naar de HEINEKEN-brouwerij.

26 mei: Inloopmiddag nieuwe regenwaterbuffer
Waterschap Roer en Overmaas - Fri, 13 May 2016 17:37:00 Z
Op donderdag 26 mei van 16.00 - 18.00 uur organiseren gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Roer en Overmaas een inloopmiddag voor bewoners van de wijken Vrangendael en Kemperkoul in Sittard. Hier staat de realisatie van een nieuwe regenwaterbuffer 'Jubileumbos' aan de Lahrweg ter hoogte van de Eendenpoelweg gepland, die in de wijk wateroverlast bij hevige regen moet tegengaan.

Lozing afvalwater in sloot nabij Noordersluisweg te Lelystad
Waterschap Zuiderzeeland - Fri, 13 May 2016 19:13:00 Z
Waterschap Zuiderzeeland heeft op 10 mei 2016 geconstateerd dat de sloot, gelegen tussen de Vaartweg en de Noordersluisweg te Lelystad, vervuild is door een lozing van afvalwater. Na onderzoek van de gemeente en het waterschap blijkt dat deze lozing het gevolg is van een verkeerde rioolaansluiting, waardoor het afvalwater via het hemelwaterriool in de sloot werd geloosd. Het oppervlaktewater is hierdoor zwart gekleurd, zuurstofloos geraakt en het kan stinken.