Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-2

10 januari 2016 18:03 uur

Delden.

Werkzaamheden aan Reigerstraat Delden van start
NieuwsuitDelden.nl – Wed, 06 Jan 2016 15:10:00 Z
Op woensdag 6 januari is gestart met het vervangen van het riool en het herinrichten van de Reigerstraat in Delden. Het werk wordt uitgevoerd in een aantal fases en zal medio mei worden afgerond. De Reigerstraat zal in deze periode deels toegankelijk zijn voor verkeer. Ook zijn de aanwonenden geïnformeerd dat de het gedurende korte periodes niet mogelijk is om de auto bij huis te parkeren. In de eerste fase wordt het stuk tussen de Vossenbrinkweg en het hofje aangepakt.

Edam-Volendam.

Afsluiting kruising Voorhaven – Breestraat Edam
Stadskrant Edam – Fri, 08 Jan 2016 18:06:00 Z
Vanaf maandag 11 januari om 07.00 uur is de kruising Voorhaven – Breestraat in Edam afgesloten voor doorgaand verkeer i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Dit duurt tot en met vrijdag 22 januari omstreeks 17.00 uur. Ook de Eilandsgracht en Breestraat zelf zijn dan nog afgesloten voor doorgaand verkeer.

Eindhoven.

Europese aanbesteding “HOV Huizingalaan herinrichting deel 2”
Aanbestedingskalender – Wed, 06 Jan 2016 13:09:00 Z
Het werk bestaat in hoofdzaak uit het verrichten van grondwerk, het verwijderen en aanbrengen van riolering, fundering, kantopsluitingen, open verharding en asfaltverharding, het aanbrengen van betonverharding, het toepassen van verkeersmaatregelen en bijkomende werkzaamheden. Het werk is beschreven in het bestek: 683000301 – HOV Huizingalaan herinrichting deel 2.

Hattem.

Werkzaamheden aan de Markt van start
Gemeente Hattem – Tue, 05 Jan 2016 10:45:00 Z
Het verkeer wordt na de werkzaamheden via een andere tracé geleid. Ook de openbare verlichting en aanlichting van de kerk worden vernieuwd. Het is helaas onvermijdelijk dat door deze werkzaamheden overlast wordt veroorzaakt. In de week van 4 tot en met 8 januari beginnen de nutsbedrijven met het vernieuwen van kabels en leidingen. De aannemer is begonnen met het verwijderen van de stenen van het verhoogde deel van de Markt.

Maastricht.

Morgen begint het rioolwerk voor de Groene Loper
Dichtbij.nl Maastricht – Sat, 09 Jan 2016 23:09:00 Z
MAASTRICHT – Voor mensen gebruik kunnen maken van de toekomstige Groene Loper, de langgerekte bomenlaan tussen Europaplein en Buitengoed Geul en Maas (Landgoederenzone), gaat er nog heel at water door de Maas. De Groene Loper is pas in de loop van volgende jaar klaar. Maar er wordt wel al hard gewerkt aan het voorbereiden van de inrichting van dit mooie gebied. Morgen begint het eerste rioleringswerk bij de Nassaulaan-Oost.

Rotterdam.

Rotterdam vervangt 200 kilometer riolering
Rom! – Tue, 05 Jan 2016 11:13:00 Z
De gemeente Rotterdam gaat de komende vijf jaar 200 kilometer riolering vervangen. Daarnaast worden waar nodig gemalen en persleidingen vernieuwd. Dit blijkt uit het gemeentelijke rioleringsplan 2016-2020 dat recentelijk is vastgesteld. Het plan gaat uit van vier doelen waaronder het beschermen van de volksgezondheid en milieu, voorkomen van hemelwateroverlast, en voorkomen of beperken van structureel nadelige gevolgen van een hoge of lage grondwaterstand.

Rijswijk.

Rijbaan Polakweg afgesloten wegens verzakkingsgevaar
Gemeente Rijswijk – Fri, 08 Jan 2016 18:18:00 Z
Op vrijdag 8 januari is een deel van het riool onder de kruising Polakweg-Lange Kleiweg ingestort. Er is kans op asfaltverzakking. Hierdoor is het noodzakelijk de Polakweg voor meerdere dagen in één richting volledig af te sluiten. Vanaf kruising Volmerlaan wordt de Polakweg in de richting van de Lange Kleiweg afgesloten.  Verkeer op de Lange Kleiweg vanuit Delft moet verplicht rechtsaf de Polakweg inslaan. De gemeente zal omleidingsborden plaatsen

Vlissingen.

Rioleringswerkzaamheden Zuidbeekseweg van januari-maart 2016
Gemeente Vlissingen – Tue, 05 Jan 2016 12:32:00 Z
Het transportriool in Vlissingen is ongeveer 60 jaar oud en aan vervanging toe. Vanaf begin januari tot en met maart 2016 wordt het riool vervangen aan de Zuidbeekseweg in Papegaaienburg. Al het afvalwater binnen de gemeente gaat door dit riool, dus dit kunnen we niet zomaar afsluiten. Er wordt daarom een tijdelijke bovengrondse pomp met leidingen gebruikt. Bij kruisende straten is een soort brug geplaatst zodat verkeer kan passeren. Momenteel worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Waterschappen.

Vervuiling sloot door mest in Veldhoven
Waterschap De Dommel – Fri, 08 Jan 2016 17:44:00 Z
Op 9 december 2015 is bij een agrarisch bedrijf in Veldhoven een over 300 meter met mest vervuilde sloot aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat uit een lekkende mestzak dunne fractie via het land naar de sloot was weggestroomd. De eigenaar heeft geen melding bij het waterschap gedaan en onvoldoende maatregelen getroffen om de vervuiling in te dammen. Het agrarisch bedrijf stond onder verscherpt toezicht omdat er eerder  vervuiling vanaf het erf in de sloot was gestroomd.

Start baggeren watergangen stedelijk gebied Nieuwegein
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Fri, 08 Jan 2016 16:07:00 Z
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start woensdag 13 januari 2016 met het baggeren van diverse watergangen in Nieuwegein. De werkzaamheden vinden plaatst langs de A2 in het park in Batau-Zuid, bij de Geinoord-Wilgenroos en langs de Plettenburgerbaan en zijn medio maart 2016 afgerond.De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Bunnik BV uit Nieuwerbrug. Waarom baggeren? De te baggeren watergangen moeten zorgen voor een goede aan- en afvoer van water.