Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-17

24 april 2016 07:11 uur

Alphen aan den Rijn.

Inspecteren en reinigen hoofdriolen 2016-2019.
Aanbestedingskalender – Sat, 23 Apr 2016 08:14:00 Z
Omschrijving Inspecteren en reinigen hoofdriolen 2016-2019.Werkzaamheden conform de raamovereenkomst kunnen worden uitgevoerd op elke locatie binnen het grondgebied van gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Bodegraven-Reeuwijk waar zich hoofdriolering in eigendom en beheer van de betreffende gemeente bevindt.De werkzaamheden behorend tot de raamovereenkomst, bestaan globaal uit de volgende onderdelen:1. reinigen en inspecteren hoofdriolering;2. opstellen maatregelenplannen t.b.v.,,,,

Amsterdam.

In Amsterdam moeten alle daken groen worden
NRC – Fri, 22 Apr 2016 17:45:00 Z
Amsterdam heeft er genoeg: rechthoekige binnentuinen, omringd door hoge panden. Ideaal voor rijke, groene oases middenin de stad. Gezond voor iedereen die met een balkonnetje uitkijkt op de tuin. Maar nee. In plaats daarvan zien de meesten een grijs, plat dak, van een magazijn, winkels of schuurtjes.Sinds vorige week is het makkelijker geworden om wat aan dat uitzicht te doen. Stichtingen De Gezonde Stad en De Groene Grachten lanceerden Rooftop Revolution, een crowdfundingsite voor groene daken.

Moerdijk.

Begin mei start het werk aan de Voorstraat in Fijnaart. Andere bestrating, een pleintje in het midden en vernieuwd groen zijn een mooie impuls voor het dorpshart, waar een aantal inwoners en ondernemers zich hard voor heeft gemaakt. De afwatering wordt tegelijkertijd verbeterd door het werk aan het riool. Aannemer Van den Elshout & de Bont uit Waalwijk gaat het werk uitvoeren.

Waterschappen.

Waterschap Peel en Maasvallei initieert convenant kabels en leidingen in waterkeringen
Waterschap Peel en Maasvallei – Fri, 22 Apr 2016 15:55:00 Z
Waterschap Peel en Maasvallei heeft een convenant kabels en leidingen in waterkeringen opgesteld. Met dit convenant wil het waterschap zorgen voor een betere samenwerking tussen zo’n 30 partijen die kabels of leidingen in waterkeringen hebben liggen. Het waterschap heeft alle betrokken partijen verzocht partner te worden in het convenant. De ligging van kabels en leidingen in of direct naast waterkeringen vormt vaak een knelpunt.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt sinds eind vorig jaar aan flinke aanpassingen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Kwikstaartlaan in Zeist. Begin mei wordt gestart met de laatste werkzaamheden. Door de plaatsing van drie nieuwe geurfilters en het afdekken van een aantal vuilcontainers is de stankhinder rond de installatie deze zomer verleden tijd. Sinds 2014 krijgt het waterschap klachten over stankhinder uit de omgeving van de installatie.

Waternet verwerkt Koningsdag-plasjes tot kunstmest

Foodlog – Fri, 22 Apr 2016 17:35:00 Z
Het Amsterdamse waterschap Waternet gaat de plasjes van de vele Koningsdag-gangers in Amsterdam recyclen tot kunstmest. De ingezamelde urine, naar verwachting zo’n 25.000 liter, gaat naar de fosfaatfabriek in Amsterdam-West om daar omgezet te worden in de meststof struviet. In urine zit fosfaat, een stof die noodzakelijk is om gewassen te laten groeien. De wereldvoorraden aan fosfaat slinken snel.