Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-16

17 april 2016 08:17 uur

Breda.

De gemeente gaat het oude stadsriool onder de Oude Vest restaureren. Daarvoor is meer ruimte nodig dan in de huidige situatie beschikbaar nodig is. De rijbaan van de Oude Vest van het Kloosterplein tot de Keizerstraat wordt daarom verplaatst naar de kant van de Parade. Dat meldt de gemeente. Op deze manier kan het verkeer tijdens de werkzaamheden veilig gebruik blijven maken van de Oude Vest. De weg blijft in twee richtingen over. Bron: Dichtbij Breda 13-04-2016. 

Dongeradeel.

In week 16 (18 t/m 23 april 2016) vinden er in Wierum en Niawier werkzaamheden aan de riolering plaats. Het betreft het zogenaamd relinen van enkele bestaande riolen. Door middel van de zogenaamde “kousmethode” worden de betreffende riolen voorzien van een nieuwe binnenwand. Bron: gemeente Dongeradeel.

Haarlem.

De Combinatie BAM / Van der Valk + de Groot werkt de komende periode in opdracht van de gemeente Haarlem aan de reiniging van de straatkolken. Straatafval en gevallen blad zorgt voor verstopping van de kolken, de kolken worden gereinigd om een goede afwatering tijdens regenval te kunnen borgen. De reiniging begint in Haarlem Noord vanaf maandag 18 april en loopt door tot en met vrijdag 13 mei. Bron: gemeente Haarlem.

Maasgouw.

De gemeente Maasgouw is voornemens om in Brachterbeek de omgeving Tergouwen-Rector Hendrixstraat en Kerkstraat her in te richten. In dit herinrichtingsplan zal het opwaarderen van de groenstrook tussen Rector Hendrixstraat en Kerkstraat zeer bepalend zijn om in het bijzonder de voormalige Krombeek weer zichtbaar te krijgen. Het herinrichtingsplan betekent verder vernieuwing van het gemeentelijk rioolstelsel en een complete renovatie van wegen, loopstroken, parkeerstroken en groenstroken. Bron: Gemeente Maasgouw 12 april 2016.

Slochteren.

Rioleringswerkzaamheden Jeldingaheerd en H. Goeman Borgesiusstraat Schildwolde. In opdracht van gemeente Slochteren gaat de Koninklijke Sjouke Dijkstra rioleringswerkzaamheden uitvoeren aan de Jeldingaheerd en de H. Goeman Borgesiusstraat te Schildwolde.mDe werkzaamheden starten maandag 18 april om 7.00 uur. De werkzaamheden worden in vijf fases uitgevoerd. De desbetreffende bewoners worden per fase één week van tevoren ingelicht over de werkzaamheden en de consequenties daarvan voor de bereikbaarheid. Bron: gemeente Slochteren dinsdag 12 april 2016.

Waterschappen.

Medicijnresten? Niet in het riool
Hoogheemraadschap van Rijnland – Wed, 13 Apr 2016 15:04:00 Z
Medicijnen horen niet thuis in het milieu. Uit onderzoek wordt steeds duidelijker dat zelfs kleine hoeveelheden medicijnen nadelig zijn voor het waterleven. Een deel komt in ons afvalwater terecht via onze urine en ontlasting, dat is onvermijdelijk, maar we kunnen wel iets doen met de overgebleven medicijnen. Spoel deze dus niet door de gootsteen of het toilet, maar lever ze in bij de apotheek of milieustraat van uw gemeente.

Waterschap Aa en Maas verstrekt subsidie voor klimaatbestendige maatregelen
Ruimtelijk Adaptatie – Wed, 13 Apr 2016 14:32:00 Z
Groene daken, (buurt)moestuinen, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de wijk… Het zijn allemaal goede voorbeelden van maatregelen die uw woonomgeving bestendiger maakt tegen klimaatveranderingen.

Onderzoek vervuiling Baarle-Nassau nog gaande
BN DeStem – Wed, 13 Apr 2016 14:29:00 Z
BAARLE-NASSAU – Brabantse Delta weet nog niet welke stof geloosd is op het riool van rioolwaterzuiveringsinstallatie Baarle-Nassau. “Het kost tijd om de verschillende stofgroepen te analyseren. Begin volgende week hopen we meer duidelijk te hebben”, zegt een woordvoerster van het waterschap. Door de lozing van de stof op het riool was sinds donderdagmiddag 7 april het zuiveringsproces op deze installatie ontregeld. De zuivering werkt inmiddels weer normaal.

Vallei en Veluwe, Deltares en Wageningen UR partners
Waterschap Vallei en Veluwe – Wed, 13 Apr 2016 18:18:00 Z
Op de campus van Wageningen UR plaatsten dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe, Tijs Breukink, lid van de Raad van bestuur van Wageningen UR en Deltares-directeur Ron Thiemann hun handtekeningen symbolisch op flessen water en vervolgens op de documenten. Waterschap en kennisinstellingen werken al langer samen. Met de afspraken die zij op 13 april ondertekenden, brengen zij hierin meer focus aan, met een meer structurele aanpak voor de komende jaren.