Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-15

10 april 2016 17:15 uur

Breda.

St. Ignatiusstraat 12 en 13 april afgesloten voor onderhoud
Bredabuurt.nl – Sat, 09 Apr 2016 07:39:00 Z
De St. Ignatiusstraat is op dinsdag 12 en woensdag 13 april van 9.00 tot 16.00 uur afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Op 12 april is het deel van de Ignatiusstraat tussen de Wilhelminasingel en de Beverweg aan de beurt en op 13 april het deel tussen Beverweg en Teteringsedijk. De gemeente maakt op deze dagen de straat schoon, inspecteert en reinigt de riolen, onderhoudt het groen, verwijdert onkruid en herstelt beschadigingen aan de bestrating.

Den Haag.

Maandenlang omrijden bij Alberdingk Thijmstraat: onderhoud aan riolering
Dichtbij.nl Den Haag – Fri, 08 Apr 2016 05:46:00 Z
DEN HAAG – Verkeer moet van maandag 11 april tot en met vrijdag 2 september omrijden in de buurt van de Alberdingk Thijmstraat: er wordt onderhoud gepleegd aan de riolering. De gemeente werkt in delen om de woningen bereikbaar te houden. Het verkeer wordt omgeleid via de Prinses Beatrixlaan en de Erasmusweg.

Horst.

Boete voor varkenshouder vanwege aanleg bassin zonder vergunning
Pigbusiness – Wed, 06 Apr 2016 18:36:00 Z
Een varkenshouder uit het Limburgse America krijgt een boete van de provincie omdat hij een groot bassin aanlegde, zonder dat hij daarvoor een geldige vergunning had. Bovendien heeft hij het bassin niet heeft verwijderd binnen de eerder kenbaar gemaakte termijn. Daarnaast wordt in het bassin afvalwater opgeslagen zonder onderafdichting en zonder daartoe strekkende vergunning, meldt de provincie Limburg op haar website.

Rhenen.

Reconstructie rotonde en aansluitende wegvakken N233, inclusief rioleringswerkzaamheden
Aanbestedingskalender – Wed, 06 Apr 2016 18:14:00 Z
Omschrijving Reconstructie van een rotonde en aansluitende wegvakken van de provinciale weg N233, hmp 8.3 – hmp 8.9 in de gemeente Rhenen en rioleringswerkzaamheden voor de Gemeente Rhenen.

Rotterdam.

werkzaamheden haakweg
Gemeente Rotterdam – Thu, 07 Apr 2016 12:06:00 Z
Van 11 tot 21 mei plaatselijke wegversmalling vanwege werk aan het riool Rioolgemaal Wat wordt er gedaanDe gemeente Rotterdam gaat vanaf maandag 11 april aan de slag op de Haakweg. De voedingskabel van de besturingskast van de rioolgemalen wordt vervangen. De werkzaamheden duren tot 21 mei 2016.Weg wordt niet afgeslotenBewoners zijn geïnformeerd met een brief. De Haakweg wordt niet afgesloten. Ook het fietspad blijft bereikbaar.

Utrecht.

Het verwijderen van vet-, verf- en oliesporen op de weg
Aanbestedingskalender – Thu, 07 Apr 2016 18:14:00 Z
Omschrijving De gemeente Utrecht is voornemens één raamovereenkomst af te sluiten met betrekking tot het verwijderen van vet-, verf- en oliesporen van de weg. De gemeente Utrecht (hierna: de gemeente) is voornemens om aan één inschrijver de opdracht te gunnen. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, waarbij de gemeente naast de prijs ook kwalitatieve aspecten zal beoordelen.

Vaals.

Gemeente Vaals tekent voor aanpak regenwateroverlast
Gemeente Vaals – Wed, 06 Apr 2016 13:37:00 Z
Op donderdag 24 maart jl. heeft wethouder Rainer Kersten een convenant getekend om samen met andere Limburgse gemeenten regenwateroverlast aan te pakken.  Dit als reactie op de steeds hevigere regenbuien en de wateroverlast die daardoor ontstaat, zoals in de zomer van 2014. Samen met Waterschap Roer en Overmaas brengt de gemeente in kaart waar er problemen bij hevige buien ontstaan en hoe zij de wateroverlast kan beperken.

Zandvoort.

Grote Krocht volledig afgesloten – Zandvoortse Courant
Zandvoortse Courant – Sat, 09 Apr 2016 09:08:00 Z
De Grote Krocht is volledig afgesloten. In verband met de nieuwe aansluiting op het riool van de Cornelis Slegersstraat, heeft de aannemer de rijbaan opengemaakt en een diep gat laten maken. Nergens is een melding van de gemeente te vinden.   Het probleem is echter dat er niets van tevoren bekend is gemaakt en dat nergens op de Hogeweg, Haarlemmerstraat en  Raadhuisplein een bord of borden staan dat de straat afgesloten is

Waterschappen.

Regge in het gebied De Meene wordt heringericht
AgriHolland – Wed, 06 Apr 2016 14:52:00 Z
In 1998 is door voormalig waterschap Regge en Dinkel de Reggevisie vastgesteld. Dit was een plan voor de herinrichting van de Regge. Een groot deel van deze plannen is inmiddels uitgevoerd, maar er ontbreken nog enkele schakels. Eén van deze schakels is de inrichting van de Regge in het gebied De Meene, tussen het Twentekanaal en Goor. Dinsdag 12 april 2016 houdt Waterschap Vechtstromen in het gemeentehuis in Goor een inloopbijeenkomst voor de plannen van het project Boven Regge – De Meene.

Maatregelen wateroverlast Vuren gepresenteerd
Waterschap Rivierenland – Thu, 07 Apr 2016 18:58:00 Z
De mogelijkheden om de overlast te beperken zijn gebaseerd op onderzoek dat de afgelopen maanden is gedaan naar het functioneren van de riolering en het watersysteem bij hevige neerslag. In dit onderzoek is ook de input van inwoners van de inloopbijeenkomst van 26 oktober 2015 nadrukkelijk meegenomen. Tijdens de bijeenkomst van gisteravond werden inwoners opnieuw bijgepraat. De maatregelen richten zich op het verbeteren van de afvoer van (regen)water.

Medicijnresten? Niet in het riool!
Hoogheemraadschap van Rijnland – Fri, 08 Apr 2016 15:04:00 Z
Medicijnen horen niet thuis in het milieu. Uit onderzoek wordt steeds duidelijker dat zelfs kleine hoeveelheden medicijnen nadelig kunnen zijn voor het waterleven. Daarnaast zijn afvalwaterzuiveringsinstallaties niet ontworpen om deze medicijnen te verwijderen uit het afvalwater. Via urine en ontlasting komt een groot deel van de ingenomen medicijnen via de riolering bij de afvalwaterzuivering terecht. Dat is onvermijdelijk.