Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-13

27 maart 2016 16:11 uur

Breda.

Werk aan riool Vliet
Prinsenbeeknieuws.nl – Fri, 25 Mar 2016 16:56:00 Z
De gemeente legt de weg open en vervangt de regenputten en alle oude huisaansluitingen op het riool. Is er een deel klaar, dan gaat de bestrating meteen dicht. Tijdens het werk blijft het gebruik van het toilet altijd mogelijk. Woningen blijven bereikbaar, maar de straat is wel afgesloten voor doorgaand verkeer.

Dordrecht.

Aanbevelingen en vervolgacties Rapport RIVM
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid – Fri, 25 Mar 2016 16:30:00 Z
Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden als gevolg van de emissie van de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) bij het chemiebedrijf DuPont (nu Chemours) in Dordrecht in de periode 1970-2012. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) na Tweede Kamervragen.   Omwonenden van de chemiefabriek DuPont/Chemours in Dordrecht zijn jarenlang via de lucht blootgesteld aan de stof perfluoroctaanzuur (PFOA).

Eersel.

Vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021. Het college van de gemeente Eersel maakt bekend dat de raad op 15 december 2015 het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021 heeft vastgesteld. Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is een beleidsdocument. In dit plan legt de gemeente het beleid vast voor de inzameling en het transport van overtollig afvalwater en hemelwater. Bron: Gemeente Eersel.

Halderberge. 

Aanbesteding rioleringswerkzaamheden Hofstraat en Bovendonksestraat te Hoeven: – het verrichten van grondwerkzaamheden; – het verrichten van bestratingswerkzaamheden; – het verrichten van rioleringswerkzaamheden; – het verrichten van constructiewerkzaamheden (bergingskelders); – het verrichten van groenwerkzaamheden; – het verrichten van bijkomende werkzaamheden. De uit te voeren werkzaamheden zijn zeer nauw met elkaar verbonden.

Heeze-Leende.

In de week van 4 tot en met 8 april a.s. is de Jan Deckersstraat in Heeze afgesloten voor doorgaand verkeer. Aannemersbedrijf Van der Zanden gaat er rioleringswerkzaamheden uitvoeren ter hoogte van Lektura, hoek Beemden. De winkels in de Jan Deckersstraat zijn bereikbaar vanaf de rotonde Nieuwendijk en vanaf de Schoolstraat. Er worden omleidingen ingesteld vanaf de rotonde Geldropseweg en rotonde Nieuwendijk via de Muggenberg en Oude Molen. Bron: gemeente Heeze-Leende.

Ooststellingwerf.

Aanbesteding rioolreiniging- en inspectie 2016 in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Contactpersoon: Johan Boers Procedure: Openbare procedure Aanbestedende dienst: Gemeente Ooststellingwerf (penvoerder), Gemeente Weststellingwerf en Gemeente Opsterland Digitaal inschrijven: Nee Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuidoost-Friesland (NL123)     CPV code(s): 90470000: Diensten voor rioolreiniging 90470000: Diensten voor rioolreiniging     Aangekondigd op 22.03.

Valkenswaard.

Rioolwerkzaamheden Maastrichterweg
Gemeente Valkenswaard – Mon, 21 Mar 2016 13:56:00 Z
Op vrijdag 18 maart 2016 is er een gat in de grond ontstaan bij de oprit van het bedrijf Holapress aan de Maastrichterweg in Valkenswaard. Eerste onderzoek door de gemeente wijst uit dat de oorzaak hiervan een defect riool is. Uit nadere inspectie van het riool blijkt dat de schade ter plaatse dusdanig is, dat deze van binnenuit niet meer hersteld kan worden.

Waterschappen.

Waterschappen:laagste tarief van Nederland | Reindonk
Omroep Reindonk – Fri, 25 Mar 2016 16:32:00 Z
De tarieven van de Limburgse waterschappen horen, volgens de Unie van Waterschappen, tot de laagste van Nederland. De waterschappen gebruiken het belastinggeld voor het beheer van bijna 18.000 kilometer waterkeringen, 225.000 kilometer sloten, rivieren en andere watergangen en 7.500 kilometer wegen. Bovendien zuiveren de waterschappen jaarlijks zo’n 2 miljard kubieke meter afvalwater. De investeringen zijn bedoeld om Nederland droog, veilig en leefbaar te houden.

imburgse bestuurders pakken regenwateroverlast samen aan
Waterschap Roer en Overmaas – Fri, 25 Mar 2016 13:10:00 Z
Op donderdag 24 maart hebben Limburgse gemeenten een convenant getekend met Waterschap Roer en Overmaas om samen regenwateroverlast aan te pakken. Dit als reactie op de steeds hevigere regenbuien en de wateroverlast die daardoor ontstaat, zoals in de zomer van 2014. Samen met Waterschap Roer en Overmaas brengen de gemeenten in kaart waar er problemen bij hevige buien ontstaan en hoe zij de wateroverlast kunnen beperken.