Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-10

05 maart 2016 09:44 uur

Almelo.

Wijkplatformavond over ‘Water in de wijk’
Omroep Almelo – Mon, 29 Feb 2016 15:19:00 Z
Wijkplatform Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld organiseert een wijkplatformavond met als thema ‘Water in de wijk’. Er zal onder andere gepraat worden over wat er gebeurt als de wijk overstroomt en welke noodscenario’s er zijn. De heer Roordink, beleidsmedewerker riolering en water van de gemeente Almelo en de heer Peters van het Waterschap zullen belangstellenden hierover nader informeren.

Borssele.

Baggerwerkzaamheden Delfgebied 2016 gemeente Borsele
Gemeente Borsele – Fri, 04 Mar 2016 13:28:00 Z
Water van  wegen, straten en akkers komt op het oppervlaktewater. Om de goede afstroming te garanderen is onderhoud aan watergangen belangrijk. In samenwerking met het waterschap worden dit jaar de sloten, waterpartijen en vijvers in en nabij Oudelande, Baarland en Scheldeoord gebaggerd. Wat is bagger en waarom baggeren? Bagger bestaat uit plantenresten, inwaaiend stof en zand. Deze laag wordt steeds dikker  waardoor de sloot steeds ondieper wordt.

Coevorden.

Gedeelte Esschenbruggerdijk in Coevorden afgesloten
Gemeente Coevorden – Wed, 02 Mar 2016 16:11:00 Z
Het gedeelte Esschenbruggerdijk tussen de Magnolia en de Sleedoorn is vanaf vandaag tot en met 18 maart afgesloten voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Er worden daar werkzaamheden verricht aan het rioolgemaal. Een omleiding wordt met borden aangegeven. In Coevorden worden twee rioolgemalen voorzien van nieuwe binnenwanden. Het gaat om rioolgemalen aan de Esschenbruggerdijk en de Vosmatenweg. Een derde rioolgemaal bij de ingang van sportpark Klinkenvlier wordt geheel vervangen.

De Bilt.

Nieuwe inrichting voor Plutolaan en Zonneplein
Biltsche Courant – Tue, 01 Mar 2016 22:40:00 Z
Bilthoven – In de tweede week van maart begint de gemeente met de vernieuwing van de rioolleidingen onder de Plutolaan en het Zonneplein in Bilthoven. Aan het einde van de werkzaamheden zijn ook de straten en het groen opnieuw ingericht. De afvalcontainers gaan ondergronds en er komen extra parkeervakken en snelheidsremmende verkeersplateaus. Ook in de Neptunuslaan, Saturnuslaan en Uranuslaan gaat de schop de grond in.

Eindhoven.

Verkopers die namens het bedrijf Afvoercheck BV in Eindhoven langs de deuren gaan om abonnementen voor rioolreiniging af te sluiten en die zeggen dat ze namens de gemeente komen. Dit is misleidend  want het is niet waar, zo waarschuwt de gemeente. Omdat er telefonische klachten zijn binnengekomen, wijst de gemeente haar bewoners er met nadruk op dat de verkopers van Afvoercheck BV níét namens de gemeente komen. In het verleden waarschuwden ook andere gemeenten voor huis-aan-huisverkopers van Afvoercheck BV. Onder meer Helmond, zo blijkt uit een speurtocht online. Bron: Dichtbij.nl 2 maart 2016.

Groningen.

Reliningswerkzaamheden, inclusief Engineering en alle bijkomende werkzaamheden, aan de riolering van de gemeente Groningen of waarbij de gemeente Groningen optreedt als Opdrachtgever. Bron: Aanbestedingkalender.

Leek.

Educatief waterproject in het Westerkwartier
Gemeente Leek – Mon, 29 Feb 2016 12:46:00 Z
De wethouders van de Westerkwartiergemeenten en de dagelijks bestuurder van het waterschap Noorderzijlvest verzorgen samen met de kinderen van de basisschool de aftrap van het project. In totaal krijgen ongeveer 2700 leerlingen van 19 basisscholen in het Westerkwartier een lesprogramma over water krijgen.

Middelburg.

Rioleringswerkzaamheden Arnemuiden!
Zeeland Blog – Wed, 02 Mar 2016 06:46:00 Z
Door Marcel van der Voort op 2 maart 2016 om 06:24, in de categorie Nieuws. ARNEMUIDEN  – Aannemingsbedrijf Geldof BV uit Middelburg is deze week gestart met het vervangen van de riolering en het herinrichten van de Zuidwal in Arnemuiden. Het werk wordt in fases uitgevoerd: 1e fase: Gedeelte Westdijkstraat en Zuidwal tussen Westwal en Arnestraat, duur ca. 6 weken; 2e fase: Gedeelte Zuidwal tussen Arnestraat en Marktstraat incl. Marktstraat, duur ca.

Stede Broec.

Gemeente Stede Broec wil van camping af
Radio Enkhuizen – Mon, 29 Feb 2016 13:17:00 Z
STEDE BROEC – Om camping Broekerhaven te kunnen behouden moet deze wat B&W betreft worden geprivatiseerd. De camping is toe aan renovatie. Zo is de drainage slecht en zijn de waterleiding, riolering en elektravoorziening sterk verouderd. Bovendien moet de terreinindeling, het hoofdgebouw en de faciliteiten nodig op de schop. De camping aan het Markermeer is in eigendom van de gemeente Stede Broec.

Vlissingen.

Aanpak sinkhole Dokje van Perry!
Zeeland Blog – Wed, 02 Mar 2016 06:46:00 Z
Door Marcel van der Voort op 2 maart 2016 om 05:54, in de categorie Nieuws. VLISSINGEN – Zoals eerder gemeld op Zeeland.Blog is er vrijdag 19 februari naast het Vlissingse Dokje van Perry een gat in de bestrating ontstaan. Na onderzoek is gebleken dat er lekkage is ontstaan in voorgeboorde gaten in de rioolbuis. Deze gaten zitten aan de bovenkant van de buis. De gaten zijn bedoeld om andere riolen op aan te sluiten en worden, als ze niet gebruikt worden, gedicht met een soort dop.

Winterswijk.

onderhoud drukrioolunits en gemalen” in Winterswijk
Aanbestedingskalender – Tue, 01 Mar 2016 10:44:00 Z
Omschrijving De gemeente Winterswijk gaat het regulier onderhoud aan de drukriolering aanbesteden. De onderhoudswerkzaamheden hebben betrekking op het reinigen, inspecteren en uitvoeren van onderhoud aan drukrioolunits, tussen- en hoofdgemalen. Het verzorgen van storingdiensten en het verhelpen van calamiteiten aan persleidingen zijn opgenomen in het contract.

wsb-2016-1498 : Waterschap Hollandse Delta

Woerden.

Woerden pakt bodemdaling op een vernieuwende manier aan
Ruimtelijk Adaptatie – Mon, 29 Feb 2016 14:59:00 Z
“Klachten? 4 jaar geleden hebben we de weg nog gereconstrueerd en het is alweer gezakt?! Tja, het blijft een bodemloze put……”. Voor gemeenten – zoals Woerden – die voor groot deel op een slappe ondergrond liggen is dit een herkenbare situatie. En als het niet de weg is, dan is er wel sprake van wateroverlast, lekkende riolering of scheve lantarenpalen. Problemen die een direct gevolg zijn van bodemdaling.

Waterschappen.

Start baggerwerkzaamheden aan de Stakenbeek in Oldenzaal
Waterschap Vechtstromen – Mon, 29 Feb 2016 14:08:00 Z
Begin maart starten wij, in samenwerking met gemeente Oldenzaal, met het baggeren van de Stakenbeek in de wijk Berghuizen in Oldenzaal. Bestuurder Ria Broeze van ons waterschap benadrukt dat het baggeren van beken, sloten en kanalen een belangrijke taak van het waterschap is: “Het levert direct een bijdrage aan het leefklimaat in het water van de flora en fauna”. In dit project gaat het om het gedeelte van de Helmichstraat tot aan de Boerskottenlaan.

Ook in 2016 intensieve controles rioollozingen
Waterschap Vallei en Veluwe – Tue, 01 Mar 2016 12:33:00 Z
Vorig jaar bleken de problemen in de gebieden die lozen op de rioolwaterzuiveringen van Ede, Harderwijk, Amersfoort, Veenendaal en Nijkerk het grootst. Het waterschap legt daar haar prioriteit. Op deze zuiveringen zitten de grootste verschillen (uitgedrukt in vervuilingseenheden, ve’s) tussen de hoeveelheid vuil dat binnenkomt en de hoeveelheid belasting die wordt betaald. In Ede bedraagt dat verschil 71.000 ve, in Harderwijk 60.000 ve, in Amersfoort 35.000 ve, in Veenendaal 30.

Waterschap zoekt getuigen van vernieling stuw in Bommelerwaard
Waterschap Rivierenland – Wed, 02 Mar 2016 20:09:00 Z
Het vernielen van een waterstaatswerk is een misdrijf. Ook brengt het vernielen van waterstaatswerken grote risico’s met zich mee voor de omgeving. Doordat de stuw ter hoogte van de Parallelweg niet meer werkte, vielen achterliggende sloten in de omgeving van Gameren, Nieuwaal en Zuilichem vrijwel geheel droog. Flora en fauna hebben hieronder te lijden gehad. Beschoeiingen, steigers en vlonders kwamen droog te staan waardoor deze kunnen gaan rotten.

Start herinrichting Geleenbeek en Absbroekbos
Nieuws.nl – Sittard-Geleen – Fri, 04 Mar 2016 22:48:00 Z
In april 2016 start Waterschap Roer en Overmaas in samenwerking met Natuurmonumenten en gemeente Sittard-Geleen de herinrichtingswerkzaamheden van de Geleenbeek en het Absbroekbos tussen de Beekstraat en Lintjensweg in Munstergeleen. Op deze manier wordt de laatste grote fase van de aanleg het parkbos Absbroekbos gerealiseerd. De voorbereidende (kap- en rooi) werkzaamheden zijn reeds in februari jl. gestart.

Heeft El Niño invloed op het weer in het gebied van Waterschap De Dommel? gepubliceerd op: 04-03-2016 In de Grote Oceaan heeft zich het afgelopen half jaar een uitzonderlijk sterke El Niño geman
Waterschap De Dommel – Fri, 04 Mar 2016 17:20:00 Z
In de Grote Oceaan heeft zich het afgelopen half jaar een uitzonderlijk sterke El Niño gemanifesteerd. ‘Dit is de heftigste sinds 18 jaar’, zegt oceanograaf Michael McPhaden. Hij bestudeert dit klimaatfenomeen al meer dan dertig jaar, bij het Amerikaanse overheidsinstituut NOAA voor oceaan- en atmosfeeronderzoek. Een El Niño doet zich eens in de twee tot zeven jaar voor. ‘De ene keer is ie heftiger dan de andere keer’, zegt McPhaden.