Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2016-1

03 januari 2016 09:21 uur

Breda.

Het riool in de Valdijk in Prinsenbeek wordt vervangen. Dat is nodig om wateroverlast in het centrum van Prinsenbeek tegen te gaan. Dat meldt de gemeente Breda. Bij hevige regenbuien loopt het riool over en veroorzaakt overlast op straat. In april 2016 wordt de huidige kleine rioolbuis vervangen door een groter exemplaar. De nieuwe buis loopt door naar de Haverdijk, Loopstraat, Markt, Groenstraat en Schoolstraat. Bron: BN De Stem 26-12-2015.

Oostzaan en Wormerland.

Klein onderhoud elementenverharding gemeente Oostzaan en gemeente Wormerland.
Aanbestedingskalender – Thu, 31 Dec 2015 15:47:00 Z
De gemeenten Oostzaan en Wormerland willen een raamovereenkomst afsluiten met één leverancier die klein onderhoud aan elementverhardingen kan uitvoeren. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: a. het opnieuw stellen, opbreken en aanbrengen van banden; b. herstraten, opbreken en aanbrengen van betontegels, betonstraatstenen en straatbakstenen; c. het opnieuw stellen, verwijderen en aanbrengen van kolken enz…

Papendrecht.

Maandag 4 januari 2016 start de gemeente met de werkzaamheden voor het nieuwe marktplein in Papendrecht. De gemeente combineert de aanleg van de nieuwe inrichting met benodigd grootschalig onderhoud aan de riolering en het ophogen van het plein. Hulpdiensten krijgen regelmatig een stand van zaken over de voortgang van de werkzaamheden door. Omleidingen worden ter plaatse op borden aangegeven. Ter plaatse van het werkvak blijven woningen en winkels bereikbaar via loopschotten. Bron: Papendrecht.net 24-12-2015.

Venlo.

Kolken reinigen, veegvuil- en onkruidbeheersing op verharding Contactpersoon: hans melis Procedure: Openbare procedure Type publicatie Aankondigingen Nuts code: NL421     Digitaal inschrijven: Nee         I: Aanbestedende dienstI.1) Naam, adressen en contactpunt(en)Officiële benaming:Gemeente VenloNationale identificatie:54364892Postadres:Garnizoenweg 3Plaats:VenloPostcode:5928 NALand:NLContactpunt(en):-Ter attentie van:hans melisTelefoon:+31 773596562E-mail:h.melis@venlo.

Waterschappen.

Waterbeheerplan 2016-2021
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – Thu, 31 Dec 2015 14:41:00 Z
Het Waterbeheerplan 2016-2021 is het kompas voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de komende zes jaar. U vindt hierin wat het waterschap doet aan veiligheid, de beschikbaarheid van voldoende en schoon water, en aan efficiënte zuivering van afvalwater. Ook zet het waterschap zich in voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en de natuur. Het waterbeheerplan is op 8 oktober 2015 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van het waterschap en is vanaf 1 januari 2016 van kracht.

Waterschap Rivierenland en de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben ingestemd met het uitvoeren van een eerste maatregel dat wateroverlast bij extreme buien moet beperken. Het gaat om het verbreden van de watergang langs het zuidelijke deel van de Nieuweweg en het verwijderen van een dam en duiker. Hierdoor kan het hemelwater dat afstroomt van het naastgelegen bedrijventerrein beter worden geborgen en afgevoerd. Vlakbij de Rivierdijk wordt daarnaast een put gebouwd van waaruit bij hevige regenbuien op de Merwede gepompt kan worden.  In januari starten de werkzaamheden. Dan verwachten waterschap en gemeente tevens een aanvullend pakket maatregelen te hebben dat wateroverlast in de toekomst moet beperken.