Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-9

01 maart 2015 19:05 uur

Dongeradeel.

Bodemsanering stadsgrachten Dokkum start dit voorjaar >
ROV Friesland – Wed, 25 Feb 2015 12:14:00 Z
De bodem van de stadsgrachten in Dokkum krijgt een flinke schoonmaakbeurt. Dit voorjaar start provincie Fryslân met de waterbodemsanering in het centrum van deze Elfstedenstad. Daarnaast brengt zij enkele grachten op diepte door te baggeren. De provincie werkt hierbij samen met gemeente Dongeradeel en Wetterskip Fryslân. Ook in de Súd Ie gaan zij alvast aan de slag. De sanering is nodig omdat de waterbodem van de stadsgrachten vervuild is, vooral ter hoogte van de voormalige gasfabrieken.

Epe.

Verbindingsweg Epe de komende tijd afgesloten
Gemeente Epe – Wed, 25 Feb 2015 12:39:00 Z
Van 2 maart tot en met 1 mei 2015 is de Verbindingsweg in Epe voor al het doorgaande verkeer afgesloten (met uitzondering van de bevoorrading van winkels). In deze periode vinden rioleringswerkzaamheden plaats. Vanaf 16 maart voert netbeheerder Liander hier ook werkzaamheden uit, waaronder het aanleggen van kabels. Het parkeerterrein Martinusplein blijft bereikbaar via de Hoofdstraat. De informatie is ook te vinden op Bereikbaar Gelderland.

Harderwijk.

Rioolreiniging en -inspectie regenwaterriolen in Stadsweiden
Gemeente Harderwijk – Wed, 25 Feb 2015 12:56:00 Z
Wij laten jaarlijks een gedeelte van het rioolstelsel onder hoge druk reinigen en inspecteren. Aannemers Dusseldorp uit Ermelo en Vriezen uit Varsseveld voeren de werkzaamheden uit. Dit jaar zijn de regenwaterriolen in de wijk Stadsweiden aan de beurt, globaal gelegen tussen de Stadwei en de spoorlijn. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Afhankelijk van het weer kan het werk worden uitgesteld of aangepast. Hinder De reinigings- en inspectieauto’s kunnen tijdelijk de straat blokkeren.