Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-6

08 februari 2015 08:59 uur

Ermelo.

Werkzaamheden Garsteland
Gemeente Ermelo – Thu, 05 Feb 2015 16:26:00 Z
Door het vele waterovelast op de parkeerplaatsen aan het Garsteland wordt de infiltratie gereinigd en een aantal rioolputten (kolken) aangepast.  De parkeerplaatsen tussen huisnummers 49 en 51 zijn tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar. Ook worden er een aantal parkeerplaatsen gebruikt voor tijdelijk opslag. Wij vragen uw begrip voor het overlast en proberen dit tot een minimum te beperken.  De werkzaamheden starten maandag 9 februari en duren de hele week

Leeuwarden.

Watercampus Leeuwarden en Fier Fryslân krijgen 15 jaar biogas van Wetterskip
Dichtbij.nl Leeuwarden – Tue, 03 Feb 2015 18:11:00 Z
LEEUWARDEN – De WaterCampus en het Centrum Kinderhandel Mensenhandel van Fier Fryslân in Leeuwarden krijgen binnenkort biogas geleverd uit het slib van de rioolwaterzuivering van Wetterskip Fryslân. In totaal gaat het om 85.000 m3 gas, waarmee beide gebouwen volledig

Schoorl.

GP Groot infra is gestart met werkzaamheden in de Schoorlse wijk Evendijk.
GP Groot – Thu, 05 Feb 2015 18:18:00 Z
Zoom GP Groot infra heeft eind 2014 een opdracht voor de gemeente Schoorl verworven. Begin dit jaar is GP Groot infra gestart  met werkzaamheden in de Schoorlse wijk Evendijk. De bestaande riolering in de wijk is aan vervanging toe. Aangezien de straat wordt opgebroken om de riolering te vervangen en de straten aan vervanging toe zijn , heeft de gemeente er voor gekozen om ook de bestrating te laten vernieuwen.

Uithoorn.

Waterberging Zuiderlegmeerpolder een feit
Nieuwe Oogst – Tue, 03 Feb 2015 17:58:00 Z
dinsdag 03 februari 2015, 17.03 uur De waterberging Zuiderlegmeerpolder in gemeente Uithoorn is nu officieel een feit, meldt waterschap Amstel, Gooi en Vecht.De waterberging is aangelegd om bij hevige neerslag het overtollige water op te vangen om wateroverlast en schade in de Zuiderlegmeerpolder, waarin Kudelstaart, De Kwakel en Uithoorn liggen, zo veel mogelijk te voorkomen. Voor de waterberging is 14 hectare graslandpercelen afgegraven. In totaal is er 125.000 kubieke meter grond verzet.

Waterschappen.

Mest in beek Wekerom. Situatie onder controle
Waterschap Vallei en Veluwe – Tue, 03 Feb 2015 16:37:00 Z
Door adequaat optreden van Waterschap Vallei en Veluwe zijn de gevolgen van een geknapte mestsilo bij Wekerom onder controle. Nadat de stalen silo op dinsdag 3 februari knapte, kwam de meeste mest op het erf van het betreffende loonbedrijf terecht. Een deel van de mest kwam in de Grote Valkse beek terecht, wat tijdelijk tot stankoverlast leidde. Handhavers van het waterschap kwamen snel in actie nadat een inwoner van Wekerom melding maakte van stankoverlast.

Aanpak wateroverlastprobleem Leiverspeelke in Meijel
Waterschap Peel en Maasvallei – Thu, 05 Feb 2015 16:38:00 Z
Werkzaamheden Langs de Bloemendaalseweg ten zuiden van Meijel komt een regenwaterbuffer met een inhoud van circa 6500 m3. Hiervoor heeft het waterschap een perceel van 0,9 ha. aangekocht. De werkzaamheden starten op 12 februari en zijn eind februari 2015 afgerond. De vrijkomende grond wordt verwerkt op lage landbouwpercelen bovenstrooms bij de aan te leggen buffer. Oplossen plaatselijk probleem Regen kan niet infiltreren in de bodem als het oppervlak bestaat uit glas, of verhard is.

Waterschap wil aanpassingen watersysteem Tholen
Hoogheemraadschap Scheldestromen – Thu, 05 Feb 2015 15:56:00 Z
Op donderdag 26 februari neemt de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen een besluit over het aanpassen van het watersysteem in de Anna Vosdijkpolder en net buiten Scherpenisse in de gemeente Tholen. Voor de Anna Vosdijkpolder is een krediet van € 600.000,- nodig om een oplossing te bieden aan mogelijke afvoerproblemen en om te voorkomen dat laaggelegen percelen in het gebied overstromen.

Jarenlange project Afvalwater Haagse regio afgerond
Hoogheemraadschap Delfland – Thu, 05 Feb 2015 15:40:00 Z
Met de officiële ingebruikname van rioolgemaal Scheveningen aan de Haringkade in Den Haag, is het project Afvalwater Haagse Regio afgerond. Dit project werd 15 jaar geleden gestart om het afvalwatersysteem in de Haagse regio op orde te brengen.

Agrarische bijeenkomsten 2015
Waterschap Hollandse Delta – Thu, 05 Feb 2015 14:55:00 Z
Ook dit jaar organiseert waterschap Hollandse Delta in samenwerking met LTO vier regionale bijeenkomsten met en voor agrariërs. Zoals ieder jaar is er veel ruimte voor vragen en discussie. Beregening van de akker De themapresentatie gaat dit jaar over droogte. Naast natte perioden hebben we tegenwoordig ook te maken met perioden waarin het lang droog is. Wat betekent dit voor het waterbeheer en welke invloed hebben agrariërs hierop.