Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-51

20 december 2015 16:55 uur

Amersfoort.

Zinkgat na verzakking asfalt in Amersfoort
De Stentor – Fri, 18 Dec 2015 08:17:00 Z
Op de Sara Burgerhartsingel in de Amersfoortse wijk Schothorst is een zinkgat ontstaan. Donderdagavond was het asfalt al verzakt. Dit zou vrijdag gerepareerd worden. Maar voordat dit kon gebeuren was het asfalt al ingestort, waardoor een waterleiding brak en de straten onderliepen.De Sagenlaan, Sara Burgerhartsingel en omliggende straten hebben geen water of minder waterdruk, meldt Vitens. Door de breuk is er ook water in de gasleiding gekomen, waardoor huizen in Schothorst zonder gas zitten

Amsterdam.

Spaklerweg: vervanging asfalt en herinrichting
Gemeente Amsterdam – Wed, 16 Dec 2015 16:41:00 Z
De gemeente Amsterdam vervangt in 2016 het asfalt van de Spaklerweg vanaf de kruising Van Marwijk Kooystraat, inclusief de kruising met de Van der Madeweg, tot aan de Stationsweg. De Spaklerweg wordt direct opnieuw ingericht. De werkzaamheden starten op 11 januari 2016 en duren tot medio juni 2016. Gelijktijdig met het wegenwerk worden ook oude gasleidingen vervangen, het rioolstelsel verbeterd en elektra- en datacommunicatiekabels onderhouden.

Breda.

Vervanging riolering drainage in een deel van de Rijnauwenstraat
Bredabuurt.nl – Sat, 19 Dec 2015 10:34:00 Z
In de periode tussen oktober 2015 en eind 2018 gaan alle straten in de wijk IJpelaar om beurten op de schop voor werk aan de riolering, drainage, bestrating en lichtmasten. Het werk in het deel van de Rijnauwenstraat tussen de bussluis en Muiderslotstraat gaat in januari van start. Op 3 november 2015 was hierover een informatiebijeenkomst in Woonzorgcentrum Thebe.

Den Haag.

Binckhorstlaan; werkzaamheden en afsluitingen
Gemeente Den Haag – Tue, 15 Dec 2015 17:24:00 Z
De komende jaren legt de gemeente de Rotterdamsebaan aan. Tot halverwege 2016 worden kabels en leidingen verlegd en wordt er aan de riolering gewerkt aan de even zijde van de Binckhorstlaan, tussen de Mercuriusweg en de Binckhorstbrug. Om het werk te kunnen uitvoeren, zijn tijdelijke afsluitingen van de Binckhorstlaan nodig. Per periode is een ander deel van de Binckhorstlaan afgesloten.

Groningen.

Groningen, Ten Boer en Leek samen op rioolinspectie
Gemeente Leek – Thu, 17 Dec 2015 16:24:00 Z
Voor het eerst trekken de gemeenten Groningen, Leek en Ten Boer gezamenlijk op bij het inspecteren van de riolering. De komende 2 jaar reinigt en inspecteert firma Van der Velden Rioleringsbeheer ruim 100 kilometer riolering in deze 3  gemeenten. In Groningen, Leek en Ten Boer ligt ruim 1200 kilometer riolering. Jaarlijks wordt ongeveer 50 kilometer daarvan schoongemaakt en geïnspecteerd. Na reiniging controleert een computergestuurde robotvideocamera de riolering.

Oldambt.

Europees openbare aanbesteding ‘Reinigen van kolken, (mini)gemalen en randvoorzieningen’
Aanbestedingskalender – Tue, 15 Dec 2015 17:01:00 Z
Het betreft een Europees openbare Best Value aanbesteding inhoudende: Het onderhouden/reinigen en optimaal laten functioneren van, alle in de gemeente Oldambt aanwezige afwateringssystemen. Op een zodanige wijze dat wateroverlast voor verkeer (voertuigen en voetgangers) en bewoners/bedrijven zoveel mogelijk wordt voorkomen, zodat alle locaties/kavels bereikbaar zijn en blijven en het aantal storingen minimaal is dan wel zo spoedig mogelijk zonder tussenkomst van de opdrachtgever worden opgelost.

Rotterdam.

gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 vastgesteld
Gemeente Rotterdam – Fri, 18 Dec 2015 14:55:00 Z
Op 17 december heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe, vier jaar geldende, gemeentelijk rioleringsplan. gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 vastgesteld Het gemeentelijk rioleringsplan is een wettelijk verplicht plan. In dit plan staat beschreven hoe Rotterdam de riolering in de periode van 2016 tot en met 2020 beheert en hoeveel geld dat kost. Bij de vaststelling van het gemeentelijk plan zijn vier moties aangenomen

Zundert.

Zundert gaat zelf water zuiveren met een moerasfilter
BN DeStem – Mon, 14 Dec 2015 15:57:00 Z
ZUNDERT – De gemeente Zundert gaat in de periode van 2016 tot 2020 innoveren op het gebied van riolering. Zo wil ze nieuwe technieken van waterzuivering toepassen. Deze nieuwigheden gaan de inwoner niet raken in de portemonnee. Uit het verleden kent de Zundertse inwoner een fikse stijging van de rioolheffing. Dit kwam door het wegvallen van subsidie destijds. Volgens wethouder Johan de Beer is een verhoging voor de komende jaren niet van toepassing.

Waterschappen.

Mestverwerkend bedrijf overschrijdt lozingsnormen
AgriHolland – Tue, 15 Dec 2015 15:56:00 Z
Tijdens een reguliere controle bij een mestverwerkend bedrijf in het beheersgebied van waterschap De Dommel werd op 3 november een afvalwatermonster genomen. Later bleek uit de analyse dat de lozingsnormen werden overschreden. Deze overschrijdingen waren dusdanig hoog dat een proces-verbaal wordt opgemaakt. Inmiddels is de installatie aangepast om herhaling te voorkomen. Het waterschap zal de komende tijd controleren of de vergunning wordt nageleefd.

Brabant Water en gemeente Halderberge vernieuwen samenwerking
Brabant Water – Wed, 16 Dec 2015 17:05:00 Z
Nieuwe overeenkomst leidt tot verlaging maatschappelijke kosten Op 16 december 2015 sloten burgemeester Giel Janssen van de gemeente Halderberge en Guïljo van Nuland, algemeen directeur van Brabant Water, een samenwerkingsovereenkomst over hoe om te gaan met drinkwaterleidingen wanneer deze op verzoek van de gemeente verlegd moeten worden.

Waterschap Brabantse Delta doet mee aan Serious Ambtenaar!
Waterschap Brabantse Delta – Wed, 16 Dec 2015 15:10:00 Z
Verschillende (overheids)organisaties kunnen een vraagstuk neerleggen bij Serious Ambtenaar en doneren daarvoor 5.000 euro. Waterschap Brabantse Delta doet mee met twee concrete vraagstukken in het kader van Big Data en digitale dienstverlening. In april 2016 gaan acht tot tien enthousiaste vrijwilligers hiermee aan de slag. Dit doen zij in twee dagen bij de opdrachtgever in huis. Een De afgelopen jaren is Serious Ambtenaar van een mooi idee uitgegroeid tot een waar fenomeen.

Melkachtige substantie in retentievijver in Kaatsheuvel
112 Kaatsheuvel – Wed, 16 Dec 2015 14:42:00 Z
In de retentievijver aan de Amerikastraat op een bedrijvenpark in Kaatsheuvel is een melkachtige substantie zichtbaar. Vissen happen naar adem en er is sprake van stankoverlast. Waterschap Brabantse Delta en gemeente Loon op Zand werken samen aan het achterhalen van de oorzaak en het oplossen van het waterkwaliteitsprobleem. Uit voorzorg wordt geadviseerd om contact met het vijverwater te mijden. In de vijver zijn vier beluchters geplaatst om het zuurstofgehalte omhoog te krijgen voor de vissen.

Foutje de reden van vervuild water Kaatsheuvel, honderden vissen verhuisd naar andere vijver
112 Kaatsheuvel – Fri, 18 Dec 2015 17:42:00 Z
De vissen uit de vervuilde vijver op een bedrijventerrein in Kaatsheuvel worden vrijdagochtend uit het water gevist. Een speciaal bedrijf is bezig om de honderden vissen te vangen. De vissen voornamelijk karpers moeten uit de vijver in de Amerikastraat, omdat het water vervuild is met een melkachtige substantie. Het water zou stinken en de vissen happen naar adem. Mensen wordt geadviseerd om het water niet aan te raken.

Belastingtarieven 2016
Waterschap Peel en Maasvallei – Fri, 18 Dec 2015 07:53:00 Z
Het algemeen bestuur van het waterschap heeft in november de begroting voor het komend jaar vastgesteld en op basis daarvan in december de belastingverordeningen aangepast. Met die wijzigingen zijn de tarieven voor de waterschapsbelastingen 2016 vastgelegd. Deze behoren tot de laagste tarieven in Nederland. Het tarief voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing is voor 2016 € 46,59 per vervuilingseenheid.

Waterschapt steekt 4 ton in zonnepark op waterzuivering
Groene Courant – Fri, 18 Dec 2015 07:09:00 Z
UTRECHT – Het waterschat van De Stichtse Rijnlanden maakt een krediet vrij van 405.000 euro voor het plaatsen van 1.000 zonnepanelen bij de rioolwaterzuivering in De Bilt. Het gaat om een project dat oorspronkelijk is bedacht BENG!, een energiecoöperatie in de regio. BENG wilde het project financieren met geld van het publiek en een subsidie van het rijk. Uiteindelijk bleek het financieel niet rond te krijgen waarna het project werd overgedragen aan het waterschap.

Renovatie Bovenlandse sluis
Aanbestedingskalender – Fri, 18 Dec 2015 14:03:00 Z
Het werk betreft de restauratie van de rijks monumentale Bovenlandse Sluis te Waalwijk (hierna te noemen Bovenlandse Sluis). Het waterschap Aa en Maas heeft de Bovenlandse Sluis te Waalwijk een aantal jaren geleden overgenomen van Rijkswaterstaat. Deze sluis is niet alleen bijzonder door haar Rijks monumentale status, maar ook door haar ligging op een kruispunt van waterwegen. Het project zal worden aanbesteed volgens een openbare procedure.