Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-50

13 december 2015 16:15 uur

Breda.

De gemeente Breda onderzoekt of de kapotte rioolputten in de Middenweg in Prinsenbeek moeten worden vervangen of gerenoveerd. Bronbemaling zorgt er intussen voor dat de schade niet groter wordt. De verwachting is dat binnen enkele weken duidelijk is hoe en wanneer de reparatie zal geschieden. Aan de Middenweg in Prinsenbeek, op de hoek met de Haverdijk, is bij twee rioolputten een flink gat in de bodem geslagen. Een gespecialiseerd bedrijf heeft daar woensdag bronbemaling in werking gesteld, zodat de gaten niet nog groter worden. De twee putten zijn gescheurd door de druk van het hoge grondwater.

Den Helder.

Scheepmakersweg gedeeltelijk afgesloten.  Op maandag 7 december 2015 is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gestart met werkzaamheden aan de persleiding bij de Scheepmakersweg in Den Helder. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de helft van de weg afgesloten. Het verkeer naar bedrijventerrein Kooypunt wordt door verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid. Begin november brak de persleiding aan de Scheepmakersweg, die het rioolwater van Breezand, Julianadorp en Anna Paulowna naar de rioolwaterzuivering Den Helder vervoert. Na het uitgraven van de berm bleek dat de leiding over zo’n vijftien meter ernstig verzwakt was en was gaan lekken.

Hof van Twente.

Gemeente pakt riolering aan in Koninginnebuurt Delden
NieuwsuitDelden.nl – Fri, 11 Dec 2015 14:50:00 Z
De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor het vervangen en renoveren van de riolering in de Koninginnebuurt in Delden. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de buizen op veel plaatsen slecht is. Ook zijn er geregeld klachten over wateroverlast. “Tijdens de voorbereiding van dit project is gekeken naar de situatie van de rioolbuizen en naar meldingen van grondwateroverlast”, zo laat de gemeente weten. “Hierbij is gebruik gemaakt van het riool- en camera- inspectiebeelden.

Koggenland.

Rioleringswerkzaamheden aan de Buitenroede in Avenhorn. De Buitenroede is op woensdag 16 december afgesloten in de bocht bij bakkerij Pater. Dit vanwege rioleringswerkzaamheden. Er worden vijf putkoppen vervangen. De werkzaamheden duren naar verwachting één à twee dagen. Het verkeer wordt omgeleid via het West en de Goorn. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met dhr. S. Wester, via 0229- 548482.

Maasgouw.

Reiniging en (inspectie)werkzaamheden riolering In de gemeente Maasgouw voert “Van de Kreeke speciale technieken” de reiniging, inspectie, en reparatie uit aan het gemeentelijk hoofdriool. Om het afvoeren van rioolwater te kunnen waarborgen, wordt een gedeelte van het stelsel gereinigd en geïnspecteerd en op diverse locaties gerepareerd. De rioolinspectie gebeurt met een videocamera en veroorzaakt geen overlast. Voorafgaand aan de inspectie zal het riool in de straat onder hoge druk met water worden schoongespoten. De voertuigen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden staan hierbij korte tijd op dezelfde locatie waardoor het verkeer enige hinder kan ondervinden. Graag vragen wij hiervoor uw begrip. Om de werkzaamheden goed, snel en veilig uit te kunnen voeren verzoeken wij u geen voertuigen of andere obstakels op of in de nabijheid van de rioolputten te plaatsen.

Medemblik.

Vanaf 16 december wordt in twaalf kernen 35 kilometer riolering schoongemaakt en geïnspecteerd. Het gaat om Abbekerk, Andijk, Benningbroek, Medemblik, Midwoud, Nibbixwoud, Opperdoes, Twisk, Wervershoof, Wognum, Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West. Bron: gemeente Medemblik.

Prinsenbeek.

Grondverzakking door kapotte putten
Prinsenbeeknieuws.nl – Wed, 09 Dec 2015 18:25:00 Z
De verzakking werd begin deze week gemeld. De twee putten zijn vermoedelijk gescheurd door de druk van het hoge grondwater. Die zorgt er ook voor dat de lekkage steeds groter wordt en er flinke hoeveelheden zand het riool worden ingezogen. Hierdoor worden ook buizen en leidingen die ermee zijn verbonden scheef- en kapotgetrokken.

Vlaanderen (B)

Verbetering van waterkwaliteit in Vlaanderen lijkt te stagneren
AgriHolland – Fri, 11 Dec 2015 14:56:00 Z
Voor het vierde jaar op rij maakt het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) een analyse van de waterkwaliteit in het landbouwgebied in Vlaanderen. Rood betekent dat een meetpunt minstens één keer de nitraatnorm van 50 milligram per liter water overschreed. In het winterjaar 2012-2013 was dat nog met 24,5% van de meetpunten het geval. Na de sterke daling het jaar daarop naar 19,9% wordt in het meetjaar 2014-2015 een kleine stap teruggezet.

Vlissingen.

Werkzaamheden Wagenaarstraat 9-18 december 2015
Gemeente Vlissingen – Mon, 07 Dec 2015 19:46:00 Z
De Wagenaarstraat is van woensdag 9 december tot en met vrijdag 18 december afgesloten in verband met rioleringswerkzaamheden. Het parkeerterrein aan de Vlamingstraat is in deze periode alleen bereikbaar via de route Hellingbaan – Vrouwestraat.

Waterschappen.

Rioolwaterzuivering Gennep opnieuw verstoord door vervuiling
Waterschap Peel en Maasvallei – Mon, 07 Dec 2015 16:32:00 Z
Sinds afgelopen vrijdag heeft de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Gennep opnieuw te maken met een instroom van rioolwater dat vervuild is met een hogere concentratie stikstof dan normaal. In april van dit jaar kampte de zuiveringsinstallatie met soortgelijk probleem, maar dit keer is de aangetroffen hoeveelheid stikstof lager. Ondanks dat gegeven, kan de rioolzuiveringsinstallatie deze hoeveelheid stikstof niet goed verwerken.

Projecten waterberging van de baan
Dedemvaartse Courant – Wed, 09 Dec 2015 15:29:00 Z
Coevorden / Emmen / Hardenberg – Waterschap Vechtstromen is in overleg met de gemeenten Emmen, Coevorden, Hardenberg en Ommen tot een nieuwe visie op de klimaatopgave gekomen. Een aantal projecten met betrekking tot waterberging worden gestopt. Zo heeft het dagelijks bestuur van Vechtstromen besloten dat het Schoonebeekerdiep niet wordt heringericht als een meanderende beek in een brede beekbedding van circa 100 meter. Het gebied Schoonebeekerdiep blijft nog wel in beeld.

Nieuwe visie op klimaatopgave watersysteem
Gemeente Hardenberg – Wed, 09 Dec 2015 15:24:00 Z
09 december 2015 Waterschap Vechtstromen is in overleg met de gemeenten Emmen, Coevorden, Hardenberg en Ommen tot een nieuwe visie op de klimaatopgave gekomen. De nieuwe visie stelt de overheden in staat om met meer oog voor ruimtelijke belangen en kostenefficiëntie de komende jaren de gevolgen van meer neerslag door klimaatverandering op te vangen.