Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-49

06 december 2015 15:30 uur

Zaanstad.

Zaans Medisch Centrum verwerkt ziekenhuisafval duurzaam
Duurzaam Bedrijfsleven – Fri, 04 Dec 2015 13:10:00 Z
Het Zaans Medisch Centrum gaat ziekenhuisafval en afvalwater op een duurzame wijze verwerken door gebruik te maken van het Pharmafilter-systeem. Hiermee gaat het ziekenhuis onder meer gezuiverd water hergebruiken. In de vermalers van het Pharmafilter-systeem gaan medewerkers van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) onder andere biologisch afbreekbare beddenpo’s en urinalen, specifiek ziekenhuisafval en overgebleven voedsel deponeren.

Zwijndrecht.

Werkzaamheden aan het riool direct naast het fietspad op de Kerkweg
Zwijndrecht.net – Tue, 01 Dec 2015 12:03:00 Z
ZWIJNDRECHT – Vanaf vrijdag 4 december start de gemeente Zwijndrecht met werkzaamheden aan het riool direct naast het fietspad op de Kerkweg en op een klein deel van de Moermond gelegen tussen de Kerkweg en de Emminkhuizen. We verwachten de werkzaamheden op vrijdag 11 december af te ronden. Oorspronkelijk was het plan om de werkzaamheden uit te voeren met verkeersregelaars. Helaas blijkt dat de rijbaan ook ‘s-nachts moet worden afgesloten.

Waterschappen.

Statenleden op bezoek bij Overijsselse waterschappen
Rondom Ommen – Wed, 02 Dec 2015 16:56:00 Z
Op woensdagochtend 2 december brachten leden van Provinciale Staten van provincie Overijssel een kennismakingsbezoek aan de dagelijks besturen van de Overijsselse waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel en Vechtstromen. De provincie en de waterschappen hebben een nauwe band met elkaar. De organisaties en bestuurders komen elkaar tegen en hebben elkaar nodig in het dagelijks werk.

Werkzaamheden Hoekseweg
Hoekschewaard.nl – Wed, 02 Dec 2015 18:35:00 Z
STRIJEN – Volgende week gaat het waterschap aan de slag met het opknappen van de Hoekseweg. Vanaf maandag 7 december 2015 tot vrijdag 11 december 2015 vinden er overdag werkzaamheden plaats aan de bermen. In de nacht van 11 op 12 december 2015 is de Hoekseweg afgesloten vanwege het aanbrengen van nieuw asfalt.   Verkeer van Cillaarshoek richting Oudendijk wordt omgeleid via de Zuiddijk. Verkeer vanuit de Oudendijk richting Cillaarshoek rijdt om via de Oudendijk richting de N487.

Hergebruik slibkoeksilo bespaart waterschap veel geld
Waterschap Vechtstromen – Fri, 04 Dec 2015 22:32:00 Z
Slibkoek is het restmateriaal dat overblijft na de waterzuivering en (vanaf 2018) de energiewinning uit het zuiveringsslib door de Energiefabriek Hengelo. In de toekomst moet bij de rioolwaterzuivering in Hengelo meer slibkoek worden opgeslagen. Meer slibkoek betekent dat de huidige opslagcapaciteit van één silo niet voldoende is om dit korrelachtige restmateriaal op te slaan.

Samenwerking waterschap en gemeenten Dongen en Gilze en Rijen levert miljoenen op
Nieuws.nl – Dongen – Fri, 04 Dec 2015 16:13:00 Z
Op woensdag 2 december ondertekenden wethouder Van Beek van de gemeente Dongen, wethouder Starreveld van de gemeente Gilze en Rijen en de heer Van der Kallen, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta gezamenlijk een geactualiseerd afvalwaterakkoord. “Dankzij landelijk gewijzigd beleid en een betere samenwerking kunnen we efficiënter werken en betere keuzes maken. Dat betekent dat we veel minder kosten hoeven te maken. Met de actualisatie blijkt dat voor een bedrag van €5.669.