Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-48

29 november 2015 15:11 uur

Amsterdam.

Amsterdam investeert € 500 mln in regenbestendige stad
Duurzaam Bedrijfsleven – Wed, 25 Nov 2015 15:48:00 Z
De gemeente Amsterdam investeert € 500 mln tot 2022 voor verbetering van de hoofdstedelijke riolering. Met het programma Amsterdam Rainproof moet de riolering bijdragen aan het regenbestendig maken van de stad. De investering is bestemd voor het onderhoud, uitbreiding en beheer van de hoofdstedelijke riolering. Zo wordt ruim 40 kilometer riool vervangen en schoongemaakt. Daarnaast wordt het 4.100 kilometer lange rioolnetwerk uitgebreid en moet de riolering hemelwater snel en goed afvoeren.

Coevorden.

Wegen Steenwijksmoer afgesloten
Coevorden HuisAanHuis – Wed, 25 Nov 2015 18:04:00 Z
Steenwijksmoer – In verband met de rioleringswerkzaamheden in Steenwijksmoer zijn de Kerkweg, de Mr. Christiaansstraat en een gedeelte van de Pastoor Slosserstraat tot en met maandag 7 december afgesloten voor het doorgaande verkeer. De riolering wordt vervangen omdat deze in slechte staat verkeert. De nieuw aan te leggen riolering wordt een gescheiden rioolstelsel waarbij het vuile water en het regenwater apart worden afgevoerd. Iedere woensdag kunt u tussen 16.00 en 17.00.

Informatieavonden Sleen trekken veel belangstelling
Coevorden HuisAanHuis – Fri, 27 Nov 2015 13:55:00 Z
Sleen – De inloopavond over de nieuwe riolering voor een deel van Sleen en de informatieavond over de nieuwe wijk Jongbloed van woensdagavond werden heel goed bezocht. De bijeenkomsten vonden plaats in MfC De Brink. De nieuwe wijk aan de westkant van Sleen wordt begrensd door de manege aan de Zetelveenweg in het noorden en de sportvelden in het zuiden. In september 2014 vond voor het laatst overleg plaats met de belangstellenden over het nieuwe plan.

Hardenberg.

CDA uit kritiek op communicatie NAM
Dedemvaartse Courant – Fri, 27 Nov 2015 14:26:00 Z
Hardenberg – Het CDA heeft vol ongeloof kennis genomen van het voornemen van de NAM om snel te starten met de herstelwerkzaamheden aan de pijpleiding tussen Drenthe en Twente. Na deze herstel werkzaamheden wil de NAM in de tweede helft van 2016 ook de afvalwaterinjecties weer hervatten. Het CDA kan niet begrijpen waarom de NAM deze beslissing enkele dagen na de informatiebijeenkomst, op 23 november van de begeleidingscommisssie in Reutum, heeft aangekondigd.

Harderwijk.

Vervangen riolering Blauwverversteeg
Gemeente Harderwijk – Wed, 25 Nov 2015 16:46:00 Z
Firma Kamphorst uit Ermelo gaat in opdracht van de gemeente Harderwijk de riolering vervangen in de Blauwverversteeg en langs de stadsmuur richting hotel Monopole. Aansluitend wordt de bestrating vervangen volgens de Visie binnenstad Harderwijk. De werkzaamheden zijn van 23 november tot medio december 2015. Begonnen wordt met de riolering langs de stadsmuur richting hotel Monopole. Waarom? Tijdens de laatste rioolinspectie zijn er scheuren in de rioolbuizen vastgesteld.

Vianen.

Rioolverstopping, voorkomen is beter dan genezen
Gemeente Vianen – Fri, 27 Nov 2015 07:11:00 Z
27-11-2015De afgelopen periode heeft de gemeente Vianen regelmatig verstoppingen aan het riool moeten verhelpen. Erg zonde, omdat we met elkaar het aantal rioolverstoppingen eenvoudig kunnen terugdringen. Dit door simpelweg geen producten, zoals vetresten of natte doekjes, door de gootsteen of het toilet te spoelen. Het zuiveren van het rioolwater of het verhelpen van verstoppingen aan het riool of het gemaal kost hierdoor namelijk onnodig geld en veroorzaakt onnodige overlast.

Vught.

Vught blijft werken aan het riool
Avulo FM – Wed, 25 Nov 2015 13:29:00 Z
De komende weken worden straten op diverse plaatsen in Vught heringericht, worden riolen vervangen en legt Enexis nieuwe leidingen aan. Aan de beurt zijn Kerkstraat, Kempkeshoeve, Kleine Weidehoeve, Lopensehoeve, kruising Lopensehoeve, Esscheweg, Versterstraat, kruising Versterstraat/ Marggraffstraat /Versterplein, Glorieuxlaan en Boxtelseweg.

Waterschappen.

Biogas produceren voor 5.000 huishoudens
Waterschap Vallei en Veluwe – Thu, 26 Nov 2015 15:06:00 Z
De bio-energiecentrale is een installatie op de rioolwaterzuivering die biomassa, dus maaisel, mest en restproducten uit de voedingsindustrie en de agrarische sector, verwerkt tot biogas en bodemverbeteraars. Het biogas dat vrijkomt wordt in de installatie gezuiverd en opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Dit groene aardgas wordt geleverd aan het aardgasnet. Het vergiste materiaal wordt verwerkt tot digestaat en struviet en vervolgens tot bodemverbeteraars die in de landbouw kunnen worden gebruikt.

Stijging waterschapsbelasting in 2016 lager dan verwacht
Waterschap Rivierenland – Fri, 27 Nov 2015 16:32:00 Z
In de begroting staat wat het waterschap wil uitgeven in 2016 om aan zijn taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. Uit de begroting 2016 vloeien de waterschapsheffingen voort. Met de opbrengst van deze heffingen doet het waterschap de noodzakelijke uitgaven voor veiligheid tegen overstromingen, het zuiveren van afvalwater en het zorgen voor voldoende en schoon (oppervlakte-)water.