Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-46

15 november 2015 16:14 uur

Breda.

Vervangen van regenputten en huisaansluitingen op het riool
Bredabuurt.nl – Sat, 14 Nov 2015 11:07:00 Z
Op maandag 23 november gaat de gemeente de regenputten en huisaansluitingen op het riool in de Laan van Rasseghem, Laan van Liedekerke, Van Gaverenlaan en Van Schootenstraat vervangen. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Als het weer het toelaat, is het binnen drie maanden klaar. Vervangen van regenputten en huisaansluitingen De gemeente legt de weg open en vervangt de regenputten en alle oude huisaansluitingen op het riool. Per straat wordt gewerkt in delen van zo’n 15 meter.

Kapelle.

De gemeente Kapelle waarschuwt inwoners en bezoekers voor verkeershinder en overlast door werkzaamheden aan het riool. Vanaf maandag laat de gemeente het rioolnetwerk inspecteren en reinigen.  Bij mensen met een toegangsput voor hun huis kan de inrit een tijdje zijn geblokkeerd. Ook kunnen bewoners tijdens het reinigen last hebben van een rioollucht. Bron: Gemeente Kapelle.

Zuidplas.

De gemeente Zuidplas heeft opdracht gegeven aan de firma J. Bos en Zonen, om de riolering in de Meester Lallemanstraat en omgeving te vervangen. Deze werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het aanbrengen een nieuwe riolering in de rijbaan en het herleggen van de tijdelijke bestrating. De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 16 november (week 47) en nemen circa 15 weken in beslag. Deze periode is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Om overlast te beperken en in verband met de bereikbaarheid van woningen, wordt het werk in fases verdeeld. Bron: gemeente Zuidplas.

Waterschappen.

Onderhoudsbaggerwerk Ommerkanaal gestart
Waterschap Vechtstromen – Sat, 14 Nov 2015 00:48:00 Z
Aannemer Nonak uit Ommen is deze week in opdracht van waterschap Vechtstromen begonnen met het baggeren van het Ommerkanaal, het traject Dedemsvaart-Ommen. Het baggeren is onderdeel van de onderhoudswerkzaamheden aan het kanaal. Het deel van het kanaal aan de kant van Ommen is het eerst aan de beurt. Bij de onderhoudswerkzaamheden worden de knelpunten/verondiepingen in het kanaal verwijderd.

Waterschap haalt energie uit slib Evides
Bodemnieuws – Sat, 14 Nov 2015 00:08:00 Z
MIDDELBURG – Waterschap Scheldestromen gaat zuiveringsslib van waterbedrijf Evides verwerken (PZC, 12 november).

Onderzoek naar (water)veiligheid zuivering
Genemuiden Actueel – Fri, 13 Nov 2015 19:16:00 Z
De zuivering bij Genemuiden functioneert vermoedelijk niet in geval van een overstroming. Daarom moet worden onderzocht hoe groot de risico’s zijn. Dat staat in het rapport Leven met Water, waarin provincie, waterschappen en Zwolle, Kampen en Zwartewaterland de waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de regio beschrijven. In het rapport staan veel plannen en maatregelen die de waterveiligheid in de regio moeten verbeteren. Van oudsher is dit een gebied met veel overstromingen.

Gemeente Nieuwegein en waterschap werken samen aan waterkwaliteit
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Fri, 13 Nov 2015 15:05:00 Z
Gezamenlijk persbericht De gemeente Nieuwegein gaat in 2016 aan de slag met het verbeteren van de waterkwaliteit in park Oudegein en Batau zuid. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betaalt hier voor de helft aan mee, vanuit de regeling ‘Impuls Kwaliteitswater in de Stad’. Met deze regeling stimuleert het waterschap maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit en ecologie in stedelijk gebied.