Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-45

08 november 2015 18:01 uur

Den Helder.

De persleiding langs de Scheepmakersweg in Den Helder is dinsdag gebroken. Tegen middernacht is de persleiding weer in gebruik genomen. Volgens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is uiteindelijk zo’n twintig meter slechte leiding vervangen.

De gebroken persleiding transporteert afvalwater vanuit Julianadorp, Anna Paulowna en Breezand naar de rioolwaterzuivering Den Helder. Iets ten zuiden van de zuivering ligt de Scheepmakersweg. Het wegdeel bij de breuk was afgezet om de herstelploeg alle ruimte te geven. Bron: Den Helder Actueel 4 november 2015.

Deurne.

Peellandvijvers worden opgeknapt. In de Peellandvijvers langs de Burgemeester Roefslaan is al jaren de  waterkwaliteit slecht. De jaarlijks terugkerende problemen met blauwalg zijn voor de gemeente Deurne en Waterschap Aa en Maas aanleiding om de vijvers opnieuw in te richten. Het ontwerp van de vijvers is in overleg met omwonenden, de visvereniging en de scholen tot stand gekomen. De vijvers krijgen aan de kant van de school een natuurvriendelijke inrichting en aan de woningzijde komt een hardhouten beschoeiing. Daardoor is deze kant geschikt voor vissers.  De ruimte rondom de vijvers wordt ook opnieuw ingericht. Bron: gemeente Deurne.

Eindhoven.

Herinrichting De Stoutheuvel
Gemeente Eindhoven – Mon, 02 Nov 2015 15:28:00 Z
De gemeente Eindhoven wil De Stoutheuvel (en enkele aanliggende kruisingen/straten) gaan herinrichten. Aanleiding daarvoor is de slechte staat van de riolering. Met de herinrichting willen we ook het versleten asfalt vervangen en de straat verkeersveiliger maken. Onder andere door fietsers meer ruimte te geven, met een vrijliggend fietspad dat deel uitmaakt van de zogeheten Slowlane (een innovatief 32 kilometer lang fietspad in en rondom de stad).

Oosterhout.

De afgelopen jaren zijn er werkzaamheden verricht om de regenwaterafvoer vanuit de wijk Slotjes-Midden te verbeteren. Zo zijn de vijvers in het Lukwelpark en de vijver rondom zorgcentrum Slotjesveste hier onderdeel van. Op 9 november volgen er weer werkzaamheden voor de verbetering van de regenwaterafvoer. Voor het gemeentehuis, ter hoogte van Slotje Brakenstein, komt een pompput. Deze zorgt voor een vast waterpeil van de vijvers rond de oude Slotjes, en in het park Brakenstein. Dit ter bescherming van de monumentale bomen en -panden. Bron: gemeente Oosterhout.

Rijswijk.

Werkzaamheden aan het riool Jaagpad
Gemeente Rijswijk – Mon, 02 Nov 2015 16:57:00 Z
Vooruitlopend op de inrichting van de fietsstraat Jaagpad wordt nog dit jaar het laatste gedeelte van de riolering vervangen ter hoogte van Jaagpad 170 tot en met 192. Maandag 16 november start de aannemer met de werkzaamheden die vier weken in beslag nemen. Naast de rioolvervanging wordt een bodemsanering uitgevoerd waardoor het weggedeelte moet worden afgesloten  voor alle verkeer.

Vervanging putkoppen in Ministerbuurt Noord
Gemeente Rijswijk – Fri, 06 Nov 2015 16:41:00 Z
Vanaf 11 november wordt gestart met het vervangen van 49 putkoppen in de Ministerbuurt Noord. Dit gebeurt aansluitend op het vervangen van de putkoppen in de Ministerbuurt Oost en West. Per dag vervangen we ongeveer 4 putkoppen. Op de tekeningen is aangegeven waar en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Overlast De werkzaamheden zullen lichte verkeershinder met zich meebrengen.

Werkendam.

Afsluiting van kruising in Sleeuwijk
Vestingstad FM – Mon, 02 Nov 2015 18:00:00 Z
Dit in verband met werkzaamheden aan de riolering. Het kruispunt is hiervoor ongeveer een week opgebroken. In de Esdoornlaan, ter hoogte van het voormalige winkelcentrum, wordt momenteel de riolering en wegindeling vernieuwd en aangepast. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor de bouw van de nieuwe Brede School. De nieuwe riolering in de Esdoornlaan wordt aangesloten op het bestaande rioolstelsel in de Notenlaan.

Zandvoort.

11 november is de dag dat de commissie Ruimte en Economie vergaderen mag
Gemeente Zandvoort – Fri, 06 Nov 2015 17:42:00 Z
Voor de jaren 2015 en verder moet een nieuw Rioleringsplan worden vastgesteld, als onderdeel van het integrale watersysteem. Het college had het voorstel in maart teruggenomen. De door de commissie in maart 2015 gestelde vragen zijn beantwoord. Het voorstel is niet gewijzigd. Daarnaast staan de Nota Grondbeleid en het voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum op de agenda. http://zandvoort.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.

Waterschappen.

Samenwerken aan een goed waterbeheer voor inwoners en bedrijven
Rondom Ommen – Fri, 06 Nov 2015 17:32:00 Z
Het Waterbeheerplan 2016 – 2021 is door het algemeen bestuur van Waterschap Groot Salland op 29 oktober 2015 vastgesteld. In het Waterbeheerplan zijn de doelen uitgewerkt voor vier belangrijke thema’s: waterveiligheid, voldoende water, schoon water en het zuiveren van afvalwater. Naast de beschreven doelen zijn de belangrijkste maatregelen die worden uitgevoerd opgenomen.

Gematigde stijging waterschapsbelasting in 2016
Unie van Waterschappen – Fri, 06 Nov 2015 14:34:00 Z
De tarieven zijn nog niet vastgesteld, maar de voorstellen die nu worden besproken geven de trend duidelijk aan: de gematigde stijging waar al een aantal jaren sprake van is, zet ook in 2016 door. Tariefvoorstellen De komende weken stellen de algemeen besturen van de waterschappen de tarieven vast voor de waterschapsbelastingen in 2016. De Unie van Waterschappen heeft de tariefsvoorstellen geïnventariseerd. Daaruit blijkt dat de belasting voor een gezin met een koopwoning van 200.