Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-44

01 november 2015 18:31 uur

Leidschendam-Voorburg.

Maandag 2 november start in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg de vervanging van de riolering in alle straten rondom MCH Antoniushove. Dit betekent dat er daar de komende periode verschillende wegopbrekingen en -omleidingen zullen zijn. De werkzaamheden worden opgeknipt in verschillende fasen. Bron: gemeente Leidschendam-Voorburg.

Loppersum.

Start uitvoering derde fase herinrichting Middelstum
Eemskrant – Tue, 27 Oct 2015 14:25:00 Z
Middelstum – In november start de uitvoering van de derde fase van de herinrichting Middelstum. De derde fase omvat een deel van de Herestraat, de Burchtstraat, de Asingalaan, de Brouwerslaan, een deel van Colpende en een deel van de Delleweg. Naar verwachting is de uitvoering voor de zomer van 2016 gereed. De aannemer is aannemersbedrijf Elzinga uit Uithuizermeeden.

Sittard-Geleen.

Gezamenlijke aanpak bescherming waterkwaliteit gewenst
Nieuws.nl – Sittard-Geleen – Tue, 27 Oct 2015 21:53:00 Z
Waterschap Roer en Overmaas roept het Rijk, Provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en industrie op om gezamenlijk werk te maken van de bescherming van waterkwaliteit in de toekomst. Aanleiding voor deze oproep is de aanhoudende discussie rondom de lozing van pyrazool vanuit Sitech op het Chemelotterrein in Geleen. “Momenteel ligt pyrazool onder het vergrootglas en leggen we een dwangsom op om de lozing te stoppen.

Son en Breugel.

Onderhoud riolering
Gemeente Son en Breugel – Fri, 30 Oct 2015 13:50:00 Z
Eind oktober wordt gestart met een grootschalige inspectie en onderhoud van het riool in onze gemeente. Hierbij wordt 14 km “probleem” riool over alle wijken van Son en Breugel opnieuw onderzocht en gerepareerd. Na een eerste inspectie wordt vanaf december op meer dan 100 locaties onderhoud uitgevoerd. Beschadigde rioolbuizen worden van binnenuit gerepareerd door het aanbrengen van een nieuwe kunststof binnenwand.

Wijk bij Duurstede.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Werkzaamheden Langbroekerweg vertraagd
Gemeente Wijk Bij Duurstede – Fri, 30 Oct 2015 19:41:00 Z
De werkzaamheden aan de Langbroekerweg lopen vertraging op. Door onvoorziene omstandigheden duren de werkzaamheden minimaal drie weken langer. Hierdoor is de Langbroekerweg op zijn vroegst vanaf zaterdag 28 november weer open voor al het verkeer. De vertraging ontstaat omdat een deel van het riool vervangen moet worden. Tijdens de werkzaamheden, waarbij zwaar materieel is ingezet, is het riool dat onder het wegdek lag, plaatselijk uit elkaar geschoven.

IJsselstein.

In de periode van 10 november tot en met  11 december inspecteert Van der Velden Rioleringsbeheer B.V. het rioolstelsel in de wijk IJsselveld. Inwoners worden hierover per straat met een brief geïnformeerd. Bron: gemeente IJsselstein.

Zuidplas.

Rioolvervanging Leliestraat 2-8 Moordrecht vanaf 2 november
Gemeente Zuidplas – Tue, 27 Oct 2015 19:23:00 Z
In opdracht van de gemeente vervangt het aannemingsbedrijf Hazebroek en Tamerus Wegenbouw BV vanaf 2 november de riolering in de Leliestraat 2-8. Deze werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het vervangen en aanbrengen van een nieuwe riolering en het herstellen van bestrating. Naar verwachting nemen de werkzaamheden twee weken in beslag. Deze periode is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bewoners van de betreffende straat worden per brief over de werkzaamheden in hun straat ingelicht.

Zwolle.

Stedelijke watergangen beheerd door waterschap | RTV ZOo
RTV Zoo – Fri, 30 Oct 2015 17:11:00 Z
ZWOLLE – Het Waterschap Groot Salland neemt vanaf 1 januari aanstaande het beheer en onderhoud van het water binnen de bebouwde kom van Zwolle over van de gemeente. Hierdoor komt het beheer en het onderhoud in één hand. De overdracht van de taken schept duidelijkheid en sluit aan bij de huidige, nieuwe, taakverdeling. Bij stadsuitbreidingen neemt het waterschap vanaf het begin het eigendom, beheer en onderhoud voor zijn rekening.

Waterschappen.

Hollandse Delta is bezig met de modernisering van de slibontwatering op de rioolwaterzuivering in Hoogvliet. Dat levert elk jaar een flinke kostenbesparing en meer groene energie op.