Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-39

27 september 2015 18:54 uur

Bonaire.

4 miljoen dollar voor drink- en afvalwater Bonaire
Bonaire.nu – Sun, 27 Sep 2015 17:54:00 Z
Kralendijk – Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) subsidieert een bedrag van ruim vier miljoen dollar voor drink- en afvalwater op Bonaire. Hierover hebben gedeputeerde Silberie en inspecteur-generaal mevrouw Thunnissen (I&M) op 21 september 2015 een overeenkomst getekend. In de overeenkomst is vastgelegd dat het Rijk de transportkosten van drinkwater en de exploitatiekosten van afvalwaterzuivering dit jaar subsidieert.

Enschede.

Hogelandsingel Enschede dicht door werk aan riool
NieuwsOpinie – Sun, 27 Sep 2015 11:23:00 Z
De Hogelandsingel in Enschede gaat dicht vanaf morgen tot 13 november. De gemeente Enschede start morgen met de vervanging van het riool aan de Hogelandsingel tussen de Ceramstraat en de Batjanstraat.

Hof van Twente.

Vacature: medewerker Riolering en Waterbeheer (1fte)
Gemeente Hof van Twente – Tue, 22 Sep 2015 16:54:00 Z
Voor de afdeling Openbare ruimte, die zich richt op (de ontwikkeling ten aanzien van) de feitelijke inrichting en het beheer van openbare ruimte, verkeer en vervoer en de gemeentelijke eigendommen, zijn wij op zoek naar een medewerker Riolering en Waterbeheer binnen het product Riool voor een periode van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Deze vacature wordt zowel intern als extern geworven.

Rotterdam.

Rotterdamse regenradar geplaatst
Gemeentewerken Rotterdam – Tue, 22 Sep 2015 13:55:00 Z
De radar staat op het dak van gebouw Delftse Poort aan het Weena, de hoogste plek in het centrum. Wateroverlast voorkomenDe Rotterdamse regenradar meet en voorspelt heel lokaal de neerslag in de stad en het Rijnmondgebied. De gemeente Rotterdam en de drie Rotterdamse waterschappen passen de neerslaggegevens toe voor het slim sturen van gemalen en het inzetten van waterbergingen, zoals de ondergrondse waterberging onder de Museumparkgarage of het waterplein Benthemplein.

Smallingerland.

Rioleringswerkzaamheden
Gemeente Smallingerland – Wed, 23 Sep 2015 06:27:00 Z
Vanaf 28 september aan Veenscheiding en FabriciuslaanAan de Veenscheiding en de Fabriciuslaan wordt vanaf volgende week gewerkt aan het riool. Wat gaat er gebeuren? VeenscheidingOp maandag 28 september a.s. begint aannemer Kootstra grond-, weg- en waterbouw aan de Veenscheiding. Het deel tussen de huisnummers 2 tot en met 30 krijgt een nieuw schoonwaterriool. Een schoonwaterriool kan afwateren op oppervlaktewater waardoor de waterzuivering minder wordt belast.

Waterschappen.

Bouw Energiefabriek in volle gang. Kom kijken op onze open dag.
Waterschap Vechtstromen – Fri, 25 Sep 2015 19:29:00 Z
Op 22 en 23 september werd het ‘hart’ van de Energiefabriek Hengelo geplaatst: de installatie voor thermische druk hydrolyse (TDH). In deze ‘snelkookpan’ wordt het slib straks onder druk via hoge temperaturen scheikundig kapot gekookt. Daardoor verloopt het erop volgende vergistingsproces sneller en efficiënter.

Volle bak bij open dag rioolwaterzuivering
Den Helder Actueel – Sat, 26 Sep 2015 19:24:00 Z
Den Helder – De open dag van de rioolwaterzuivering, zaterdag op Oostoever, was voor het organiserende Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK) een schot in de roos. Velen kwamen even kijken bij deze instelling, die verder natuurlijk niet vaak de deuren opent. Aan de poort twee als toiletdames verklede medewerkers en zij vertelden de bezoekers wat er zoal te zien was. In een tent stond een aantal kramen met wat naslagwerk die mensen mee naar huis konden nemen.

Waterschap gestart met hersteloperatie Springendalsebeek in Hezingen
NieuwsOpinie – Sat, 26 Sep 2015 11:23:00 Z
Deze week is het Waterschap Vechtstromen gestart met de hersteloperatie van de Springendalsebeek. Door extreme regenval is de beek in Hezingen erg uitgesleten. Om verdroging van de omliggende natuur en weilanden te voorkomen is deze week begonnen met h…