Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-35

30 augustus 2015 07:53 uur

Breda.

Afsluiting Molenstraat
Bredabuurt.nl – Sat, 29 Aug 2015 09:17:00 Z
Door de aanleg van een put op de hoek van de Molenstraat en Oude Vest is de Molenstraat tijdelijk dicht. Er komt aan de Oude Vest een nieuw riool voor nieuwbouwproject Gasthuispoort. Met de put is verbinding van het nieuwe riool op het aanwezige riool mogelijk. Nadat de put is geplaatst komt er een verbinding naar het riool op de Oude Vest. Het werk op de hoek van de Molenstraat en Oude Vest gebeurt tussen 31 augustus en 12 september, als het weer het toelaat.

Moerdijk.

Laatste update: vrijdag 28 augustus 10:00 uur – Persleiding Fijnaart gerepareerd – Inwoners kunnen weer normaal gebruik maken van de riolering
Gemeente Moerdijk – Fri, 28 Aug 2015 15:33:00 Z
Woensdagavond 26 augustus was er een persleiding van het riool in Fijnaart gesprongen. Dat betekende dat het afvalwater uit Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Tonnekreek en het buitengebied tussen deze kernen tijdelijk niet afgevoerd kon worden naar de rioolwaterzuivering. De gemeente heeft de persleiding inmiddels hersteld en inwoners uit de voorgaande genoemde kernen kunnen weer normaal gebruik maken van de riolering.

Vaals.

Werkzaamheden Koningin Julianaplein en omgeving
Gemeente Vaals – Fri, 28 Aug 2015 17:39:00 Z
In het afgelopen half jaar heeft Bouwbedrijven Jongen in opdracht van de Woningstichting Vaals gewerkt aan de bebouwing van het Koningin Julianaplein. Na de bouwvak pakt Bouwbedrijven Jongen de werkzaamheden weer op. Ook wordt dan gestart met het werk aan de openbare ruimte: bestrating, aanleg groen, verlichting en rioleringswerkzaamheden. Werkzaamheden Von Clermontplein en ’t Schanes Na de bouwvak start Jongen met de werkzaamheden aan het Von Clermontplein.

Waterschappen.

Waterschap en gemeente houden Bornerbroek droog
Omroep Almelo – Sat, 29 Aug 2015 12:47:00 Z
Bornerbroek heeft last van teveel water op het moment van zware buien en natte periodes. Het waterschap Vechtstromen en de gemeente Almelo hebben afspraken gemaakt om die problemen op te lossen. Er komt verbetering van de riolering en de afwatering bij zware regenbuien wordt de komende tijd verbeterd. Met de gemaakte afspraken worden de kosten van de aanpak verdeelt. Het gaat om in totaal ongeveer een miljoen euro die nodig is om op korte termijn maatregelen te nemen.

NEMO breidt tentoonstellingen over water uit
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – Sat, 29 Aug 2015 00:22:00 Z
Omdat water overal om ons heen is, zou je bijna vergeten hoe bijzonder het is. Of het nu gaat om wonen, werken of recreëren, of om gezondheid, voedsel, energie en transport. In wetenschapsmuseum NEMO zijn nu nog meer interactieve opstellingen over water te zien. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Waternet zijn partners van NEMO en hielpen met de ontwikkeling van twee nieuwe tentoonstellingsonderdelen.

Meer aandacht voor waterbeheer bij NEMO
Waterschappen – Fri, 28 Aug 2015 16:28:00 Z
Wetenschapsmuseum NEMO breidt haar tentoonstellingen over water uit. Wil jij weten hoe waterschappen grondstoffen uit water halen of hoe waterschappen overstromingen voorkomen? Kom naar NEMO! In het Amsterdamse museum NEMO wordt sinds kort bijvoorbeeld stilgestaan bij waterveiligheid. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat we in Nederland droge voeten hebben en veilig kunnen wonen.

Inloopbijeenkomsten oevers KRW-IJssel
Waterschap Vallei en Veluwe – Fri, 28 Aug 2015 16:08:00 Z
Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe zetten zich samen in voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de IJssel, zodat de IJssel weer een mooi en schoon leefgebied wordt waar mens, dier en plant zich thuis voelen. Zij doen dit door het aanleggen van nevengeulen in de uiterwaarden en het verwijderen van stenen langs de rivieroevers. De werkzaamheden voor het eerste deel, tussen Kampen en Hattem, zijn in juni afgerond.

Start aanleg Waterplein Vogelbuurt Tiel
Waterschap Rivierenland – Fri, 28 Aug 2015 15:58:00 Z
Het ontwerp van het waterplein, gemaakt door de Urbanisten, is tot stand gekomen met inbreng van de inwoners van de Vogelbuurt en leerlingen van de naastgelegen basisschool De Achtbaan. Het waterplein is in droge tijden een uitnodigende plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen.  Er is een sportveld en een baan voor alles op wieltjes en er komen eilandjes. Uiteraard komen er bankjes, prullenbakken, verlichting en zelfs appelbomen.