Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-33

17 augustus 2015 04:56 uur

Haarlem.

Reiniging riolering Zuid-West
Gemeente Haarlem – Thu, 13 Aug 2015 16:54:00 Z
De Combinatie BAM / Van der Valk+ de Groot werkt de komende periode in opdracht van de gemeente Haarlem aan de reiniging van de riolering. De riolering in Haarlem wordt periodiek gereinigd om de doorstroming van het vuilwater te waarborgen en het achtergebleven vuil te verwijderen. De reiniging is Zuidwest gestart op maandag 10 augustus en loopt door tot en met 18 september.

Laarbeek.

Wegwerkzaamheden Mariahout
Radio Kontakt – Thu, 13 Aug 2015 19:30:00 Z
In Mariahout wordt op maandag 31 augustus gestart met het aanleggen van woonstraten in het woongebied de Hoge Suute. Hiervoor moeten er rioleringswerkzaamheden worden verricht aan de Tuindersweg. Deze weg is gedurende de werkzaamheden afgesloten van de kruising Rietven tot en met de kruising met de Zuster Persoonsweg. Het verkeer wordt met borden omgeleid. De werkzaamheden aan de Tuindersweg worden in twee fases uitgevoerd en gaan ongeveer acht tot tien weken duren.

Loppersum.

Rioolreiniging en inspectie in ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk
Gemeente Loppersum – Fri, 14 Aug 2015 18:27:00 Z
De gemeente Loppersum heeft firma vandervalk + degroot uit Wolvega opdracht gegeven om het riool in ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk te reinigen en inspecteren in week 34 en 35. De riolering wordt met hoge druk gereinigd. Een enkele keer kan het voorkomen dat de binnen riolering van uw woning wordt leeggezogen. Dit kan een rioollucht in uw huis veroorzaken.

Maastricht.

Vanaf september werkzaamheden Ambyerweg
Leven in Maastricht – Tue, 11 Aug 2015 10:34:00 Z
Van september tot aan kerst is de Ambyerweg tussen de rotonde bij Rothem en de Nieuwe Limmelderweg afgesloten voor verkeer. Reden zijn werkzaamheden om de veiligheid voor fietsers verbeteren bij de Ambyerweg tussen de rotonde Witte Hoek en de fietsoversteek. Hier moet ook een nieuw riool worden aangelegd. De rotonde zelf blijft wel  toegankelijk. Ook bedrijven in de omgeving, waaronder autobedrijf Ploemen en tankstation Avia aan de Ambyerweg, zijn steeds bereikbaar.

Nunspeet.

Rioolreiniging en -inspectie in Stadsweiden
RTV Nunspeet – Wed, 12 Aug 2015 14:18:00 Z
Jaarlijks laat de gemeente Harderwijk een gedeelte van het rioolstelsel onder hoge druk reinigen en inspecteren. Aannemer Van Viegen Riooltechniek uit Rhenen voert de werkzaamheden uit. Dit jaar is de vuilwaterriolering in de wijk Stadweiden aan de beurt.

Roosendaal.

Retentievijver in Roosendaal vervuild met olie
BN DeStem – Fri, 14 Aug 2015 17:44:00 Z
ROOSENDAAL – In een retentievijver aan de Ionweg in Roosendaal is vrijdagmiddag een onbekende hoeveelheid olie aangetroffen.  Opruimen De gemeente Roosendaal en waterschap Brabantse Delta zijn na het constateren van de vervuiling gestart met het opruimen van de olievervuiling. De vervuiling is beperkt gebleven tot de retentievijver en heeft het oppervlaktewater niet bereikt. Oorzaak onbekend Hoe de olie in de retentievijver terecht is gekomen, is op dit moment nog niet duidelijk.

Venray.

Herinrichting Stationsweg gaat van start
Omroep Venray – Tue, 11 Aug 2015 15:29:00 Z
De gemeente Venray start maandag 31 augustus (week 36) met de werkzaamheden op de Stationsweg. De opknapbeurt moet de weg verkeersveiliger maken, vooral voor voetgangers en fietsers. Daarnaast wordt de weg stiller door de toepassing van geluidverminderend asfalt en wordt al het regenwater dat op straat valt van de riolering afgekoppeld en opgevangen in een speciaal daarvoor aan te leggen ondergrondse voorziening. Het betreft het deel van de Stationsweg

Weststellingwerf.

Werkzaamheden herinrichting Grindweg Wolvega starten 10 augustus
Heerenveense Courant – Sat, 08 Aug 2015 08:26:00 Z
WOLVEGA – Op 10 augustus a.s. gaan de herinrichtingswerkzaamheden van start op de Grindweg te Wolvega. Aannemer Antea Realisatie B.V. te Heerenveen gaat dit werk namens de gemeente Weststellingwerf uitvoeren. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het vervangen van de riolering, het aanbrengen van nieuwe bestrating en groen. De oplevering van de werkzaamheden wordt eind september verwacht.

Zundert.

Rioolinspectie en -reiniging vanaf 24 augustus 2015
Gemeente Zundert – Tue, 11 Aug 2015 10:07:00 Z
Op 24 augustus 2015 beginnen in opdracht van de gemeente Zundert reinigings- en inspectiewerkzaamheden aan het hoofdriool in Klein Zundert en Achtmaal. De werkzaamheden worden uitgevoerd door M.J. Oomen en duren naar verwachting tot 4 september 2015. In de volgende kernen vinden de werkzaamheden plaats: Start 24 augustus kern Klein Zundert Start 31 augustus kern Achtmaal Wanneer de reinigingswagen in u straat aan het werk is, zal de doorgang (deels) geblokkeerd worden.

Zwolle.

Zwolse wethouder brengt werkbezoek aan riool
Reformatorisch Dagblad – Fri, 14 Aug 2015 15:23:00 Z
Wethouder Van As van de gemeente Zwolle stond donderdag letterlijk met beide benen in de blubber. Hij bracht een werkbezoek rond zijn beleidsterrein Openbare Ruimte. En daalde daarom enkele meters af onder de Zwolse binnenstad, in het oudste riool van de stad. De pers mocht mee. “Dit is echte riooljournalistiek.” Slechts vier mensen mogen er tegelijk het riool in, dus het is vooral wachten. De grappen zijn dan ook niet van de lucht.

Waterschappen.

Chemelot loost geen pyrazool meer
Vara Vroege Vogels – Fri, 07 Aug 2015 17:57:00 Z
De zuiveringsinstallatie van industriegebied Chemelot bij Geleen loost geen pyrazool meer in de Maas. Dat is gebleken uit metingen, liet het waterschap Roer en Overmaas vrijdagmiddag weten. De lozingen zijn gestopt na de aanleg van een 3 kilometer lange pijp naar een noodopvangbekken op Chemelot en het afschalen van de productie van de fabriek, waar de licht toxische stof vrijkomt.

Middel nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Area Reiniging
Coevorden HuisAanHuis – Fri, 07 Aug 2015 17:30:00 Z
Emmen – De Raad van Commissarissen van NV Area Reiniging, met als aandeelhouders de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen, heeft uit zijn midden Bert Middel aangewezen als voorzitter. In januari van dit jaar is Bert Middel (Groningen, 1952) op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd tot commissaris van Area. In het dagelijks leven is Bert Middel dijkgraaf van het Gronings/Drentse waterschap Noorderzijlvest.

Waterschap zet gezuiverd rioolwater in tegen droogte
Europese Kaderrichtlijn Water – Fri, 07 Aug 2015 13:47:00 Z
Waterschap Aa en Maas ‘stuurt’ het gezuiverde afvalwater van RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI) Dinther tijdelijk via de Hazelbergse Loop en de Leijgraaf richting de Wambergse Beek. Op deze wijze hoopt het waterschap droogval van onder andere de Wambergse beek te voorkomen.Normaal komt het gezuiverde afvalwater, ook wel effluent genoemd, in de Aa terecht. Waterschap Aa en Maas neemt deze tijdelijke maatregel vanwege de huidige droogte en het belang van voldoende grondwater.

Tijdelijk stankhinder op rioolwaterzuivering Utrecht
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Wed, 12 Aug 2015 16:34:00 Z
Door onderhoudswerkzaamheden aan de filters (roosters) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht is er tijdelijk hinder van stank. Het zuiveren van afvalwater begint met het verwijderen van het grove vuil. Het verwijderen van grof vuil gebeurt met een soort zeef. Normaal gesproken wordt dit grove vuil gewassen en in een gesloten container opgevangen, maar dit is vanwege de vervangingswerkzaamheden niet goed mogelijk.