Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-3

17 januari 2015 19:22 uur

Castricum.

Reiniging en inspectie riolering in januari en februari CASTRICUM – Firma Vandervalk+degroot is gestart met het reinigen en inspecteren van het riool in Castricum. Dit betreft onder andere de riolen in de Beverwijkerstraatweg, Centrum Zuid, Noord-end, ML Kinglaan, Laan van Albertshoeve en de drainage in de Koninginnebuurt. Door dit onderhoudswerk blijft een goede afvoer van het rioolwater gewaarborgd.

Utrecht.

Rioolvervanging en verbetering ontwatering De Meern-Zuid 2015 te Utrecht
Aanbestedingskalender – Fri, 16 Jan 2015 14:25:00 Z
Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – het verwijderen van straatmeubilair; – het opbreken van elementenverhardingen; – het verwijderen van asfaltverhardingen; – het verwijderen van bomen en groen; – het uitvoeren van grondwerk; – het afvoeren van (verontreinigde) grond (klei/veen); – het leveren van zand/drainzand; – het uitbreken van bestaande riolering; – het uitbreken van bestaande kolken, incl. aansluitleidingen; – het aanbrengen van betonnen riolering

Voorburg.

Gemeente wil na jaren af van verzakkingen in De Rietvink
Bodemnieuws – Fri, 16 Jan 2015 18:31:00 Z
VOORBURG – Verzakkingen van openbare ruimtes en tuinen komen al sinds 1993 voor in de wijk De Rietvink. Dit jaar wil de gemeente hier iets aan doen. Om een begin te maken wordt er bodemonderzoek gedaan en is de gemeente van plan om in 2015-2016 de riolering aan te pakken (Dichtbij.nl, 15 januari).

Waterschappen.

Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015: bij waterschap Brabantse Delta zijn negen partijen aangemeld
Haagse Beemden – Sat, 17 Jan 2015 10:53:00 Z
Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015: bij waterschap Brabantse Delta zijn negen partijen aangemeldVoor de verkiezingen van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta in West-Brabant zijn de volgende partijen aangemeld: Algemene Waterschapspartij (AWP), Ons Water, West-Brabant Waterbreed (WBWB), Water Natuurlijk, VVD, Christen Democratisch Appèl (CDA), 50plus, Partij van de Arbeid (PvdA) en de Tilburgse Volkspartij (TVP) & Ouderen Nu.

Hoge waterafvoer van Vecht, Dinkel en Regge door grote hoeveelheid regen
NieuwsOpinie – Sat, 17 Jan 2015 06:39:00 Z
De grote hoeveelheid regen die de afgelopen dagen is gevallen heeft in de stroomgebieden van de Vecht, de Dinkel en de Regge een hoge waterafvoer veroorzaakt. Dat zal de komende dagen ook nog zo blijven verwacht waterschap Vechtstromen.

Mest in water in Apeldoorn-Noord
Waterschap Vallei en Veluwe – Fri, 16 Jan 2015 22:37:00 Z
Vrijdagmiddag 16 juli kreeg Waterschap Vallei en Veluwe een melding binnen van mest in de beek aan de Wenumsedwarsweg (Apeldoorn-Noord). Een mestzak met daarin circa 300 m3 mest was geknapt. Als gevolg hiervan is een deel van de mest via het perceel in de omliggende sloten gelopen. De sloten komen uit in de Grift.