Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-29

19 juli 2015 07:39 uur

Eindhoven.

Op termijn wordt het gehele NRE terrein openbaar gebied. Daarom is besloten het deel tussen gebouw 1 (het kantoor van gemeente Eindhoven)  en gebouw 3 af te sluiten voor publiek. Aanvankelijk zou dit gebeuren nadat de riolering onder de hoofdrijbaan eind dit jaar vervangen was. Omdat nog niet duidelijk is wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd, is besloten de poorten nu al te plaatsen zodat het terrein indien nodig kan worden  afgesloten. Bron: gemeente Eindhoven

Hof van Twente.

Goors riool moet snel gerepareerd worden
Goors Nieuws – Thu, 16 Jul 2015 17:02:00 Z
Het riool in Goor heeft snel onderhoud nodig. Dat stelt de Hof van Twente na een onderzoek. De ondergrondse afwatering is meerdere plekken ernstig beschadigd. Bij een uitgebreide inspectie zijn fikse scheuren in de rioolbuizen aan het licht gekomen. Het college van B&W wil in totaal 170.000 euro beschikbaar te stellen voor de reparatie van deze zogenoemde ‘risicoriolen’.

Midden Drenthe.

Werkzaamheden De Zuidmaten
Gemeente Midden-Drenthe – Thu, 16 Jul 2015 15:59:00 Z
Na lange tijd van voorbereiding is het zover, de werkzaamheden voor de herinrichting van De Zuidmaten gaan van start! De gemeente Midden-Drenthe heeft van een geselecteerd aantal aannemers de ingediende aanbiedingen en plannen van aanpak beoordeeld. Schagen Infra had de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Daarom is besloten om het werk aan hen te gunnen.   Werkzaamheden De werkzaamheden starten op 3 augustus 2015 (week 32) en duren tot het eind van het jaar.

Waterschappen.

16-07-2015 Droogte in Brabant houdt aan
Radio Kontakt – Thu, 16 Jul 2015 17:01:00 Z
De regenval van de afgelopen dagen was erg welkom voor landbouw en natuur, maar vanuit droogteproblematiek een druppel op een gloeiende plaat. Steeds meer sloten vallen droog, er is een toenemend neerslagtekort en de grondwaterstanden dalen verder. Medewerkers houden de situatie nauwlettend in de gaten en waterschap Aa en Maas onderzoekt aanvullende maatregelen.

In gesprek met claimanten wateroverlast zomer 2014
Waterschap Peel en Maasvallei – Thu, 16 Jul 2015 16:11:00 Z
Maandag 29 juni was Waterschap Peel en Maasvallei in gesprek met de agrariërs die door de schade van de wateroverlast van de zomer 2014 een claim hebben ingediend bij het Waterschap Peel en Maasvallei. De meeste van deze claimanten kregen afgelopen maanden het bericht van de verzekering van het waterschap dat hun claim is afgewezen.

Verkorte besluitenlijst algemeen bestuur 15 juli 2015
Waterschap Brabantse Delta – Thu, 16 Jul 2015 13:41:00 Z
De laatste jaren groeit de maatschappelijke bezorgdheid rondom microverontreinigingen in ons leefmilieu. Medicijnen en drugs behoren tot de microverontreinigingen en komen voor in het stedelijk afvalwater, dat via de riolering wordt getransporteerd naar onze rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) om te worden gezuiverd.

Op woensdag 29 juli 2015 van 10.00 – 16.00 uur is de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Leferinkweg 7 in Haaksbergen geopend voor publiek. Een bezoek aan de zuivering vormt onderdeel van de Boerderijfietstocht Neede (www.landbouwagenda.nl) en de zuivering is die dag voor alle belangstellenden toegankelijk.

Waterschap Peel en Maasvallei organiseert in samenwerking met de Gemeente Venlo een informatiebijeenkomst over de aanleg van een regenwaterbuffer aan de Venweg in Belfeld. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 juli van 20.00 uur tot 22.00 uur in Café Geloë, Tegelseweg 29 in Belfeld. Een regenwaterbuffer is een opvangbassin dat bij hevige regen het teveel aan water tijdelijk opvangt en geleidelijk (binnen 24 uur) weer loost.

Waterschap Aa en Maas bereidt zich samen met de combinatie Besix-Hegeman voor op de renovatie van de rioolwaterzuivering ‘s-Hertogenbosch. Als alles goed gaat, gaat begin 2016 de schop in de grond. Hiervoor heeft de commissie MER heeft een tussentijds advies uitgebracht. In haar advies vraagt de commissie om meer informatie over de technologie en over geluid.