Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-27

05 juli 2015 06:34 uur

Breda.

Haagweg en Nieuwe Haagdijk gaan op de schop in Breda
BN DeStem – Sun, 05 Jul 2015 14:52:00 Z
BREDA – De Haagweg tussen de Oranjeboomstraat en de Tramsingel en de Nieuwe Haagdijk krijgen een grondige facelift. De gemeente Breda laat werkzaamheden verrichten aan verhardingen, riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting, verkeerslichten en de Haagpoortburg. De werkzaamheden gaan volgend voorjaar van start. Geert Schrijvers van Poeliershuis Schrauwen aan de Nieuwe Ginnekenstraat (en penningmeester van de winkeliersvereniging) reageert verheugd op de plannen.

Eindhoven.

Nieuwe waterloop in Woensel
Gemeente Eindhoven – Mon, 29 Jun 2015 16:31:00 Z
Om wateroverlast te voorkomen heeft de gemeente de afgelopen jaren in Woensel veel aanpassingen aan de riolering gedaan. Hierdoor kunnen we regenwater en afvalwater apart inzamelen en dat is bijvoorbeeld beter voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het afvalwater gaat via de riolering naar de rioolwaterzuivering, maar het schone, overtollige grond- en regenwater kan nog nergens heen. Daarom gaan we een nieuwe beek realiseren vanaf Winkelcentrum Woensel tot de Grote Beek bij de Huizingalaan.

Werk aan bergingskelder bij Neckerspoel
Gemeente Eindhoven – Mon, 29 Jun 2015 12:40:00 Z
Op maandag 6 juli starten werkzaamheden aan de bergingskelder voor regenwater onder het fietspad aan de westzijde van busstation Neckerspoel. De werkzaamheden duren maximaal 3 weken en vinden vooral ’s nachts plaats zodat de fietsers er overdag zo min mogelijk last van hebben. De bergingskelder van ca. 900 m³  is bedoeld om regenwater op te vangen wanneer er in een korte periode veel regen valt. De kelder moet verzwaard worden, omdat het grondwaterpeil de afgelopen jaren is gestegen.

Heemskerk.

Rioolinspecties op verschillende plaatsen in Heemskerk
Gemeente Heemskerk – Mon, 29 Jun 2015 11:13:00 Z
Op maandag 6 juli 2015 wordt gestart met de inspectie van een deel van de hoofdriolering in Heemskerk. De inspectie maakt deel uit van een onderhoudsplan, dat de reiniging en inspectie van het gehele rioleringsstelsel omvat. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de wijk Commandeurs tussen de Oosterstreng en de Starweg, omgeving Graaf Willem II laan en de omgeving Zamenhof/Bachstraat. Voor de inspectie wordt het riool eerst gereinigd.

Maassluis.

Rioolvernieuwing binnenstad Maassluis, meten is weten
Gemeente Maassluis – Thu, 02 Jul 2015 11:02:00 Z
De gemeente heeft de plicht een goed functionerend hoofdriool te hebben en te onderhouden, waarop de eigenaren van woningen met hun huisaansluiting kunnen aansluiten. Het riool rondom de Vlieten in Maassluis is oud en functioneert niet goed. Dit betekent dat de riolering in dit gebied op termijn aangepakt moet worden

Menaldumadeel.

Renovatie riolering Berltsum Zuid
Gemeente Menaldumadeel – Thu, 02 Jul 2015 13:47:00 Z
In 2015 renoveren en herstellen wij, in samenwerking met Wetterskip Fryslân, de riolering in Berltsum Zuid. Omdat er een flink aantal wegen op de schop gaat door de werkzaamheden, wordt gelijktijdig een herinrichting van de wegen uitgevoerd. We willen u graag informeren over de aanstaande werkzaamheden. Werkzaamheden Aannemer DVJ Infra en milieu b.v. is momenteel bezig met de voorbereiding van de rioleringswerkzaamheden.

Purmerend.

Fontein Koemarkt tijdelijk uit vanwege hittegolf
Gemeente Purmerend – Sat, 04 Jul 2015 17:10:00 Z
3 juli 2015 De gemeente heeft de fontein op de Koemarkt vanwege de hittegolf tijdelijk uitgezet. Het water in de fontein is momenteel namelijk boven de 25 graden. Om het gevaar van legionella voor te zijn, is de fontein tijdelijk uitgeschakeld. Als de temperatuur weer onder de 25 graden zakt, kan de fontein weer worden aangezet.Natuurlijk is het juist bij mooi weer extra jammer dat de fontein moet worden uitgezet. Het zorgt immers voor de nodige en welkome verkoeling

Sneek.

Decentrale sanitatie kan uitstekend presteren
Groenekennis – Thu, 02 Jul 2015 10:13:00 Z
In de wijk Noorderhoek in Sneek is een volledig nieuw concept voor inzameling, transport en verwerking van afvalwater, groente- en fruitafval ontwikkeld en getest. Dit concept, “Waterschoon” genaamd, is naast de verwerking van afvalwater en GF-afval ingericht op het maximaal (terug)winnen van energie en van de belangrijke grondstof fosfaat en het minimaliseren van drinkwatergebruik.

Waterschappen.

Van afvalwater naar biologisch afbreekbaar plastic!
Waterschap Brabantse Delta – Thu, 02 Jul 2015 13:36:00 Z
De productie van plastic uit slib kan een uitkomst zijn. Traditioneel plastic, afkomstig van de olieproductie, hoopt zich op in het milieu en is slecht afbreekbaar (100 jaar). De meeste bioplastics daarentegen breken in enkele jaren af. Een ander voordeel: bioplastic gemaakt door bacteriën uit afvalwater concurreert niet met de voedselketen. Het huidige PHA bioplastic, afkomstig van landbouwproducten, doet dat wel.

Chinese waterexperts bezoeken rioolwaterzuiveringen Brabant
Waterforum – Sat, 04 Jul 2015 22:39:00 Z
De Chinese delegatie in de tuin van het Hof van Bouvigne, het kantoor van waterschap Brabantse Delta in Breda, met in het midden Carla Moonen, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta. Rechts naast haar de delegatieleider, de heer Song Ruya, Deputy Director-General of Department of Housing and Urban-Rural Construction of Jiangsu Province.

Waterschap extra alert door droogte
Nieuwe Oogst – Fri, 03 Jul 2015 13:02:00 Z
vrijdag 03 juli 2015, 14.35 uur Het neerslagtekort is momenteel opgelopen naar hoogte die gemiddeld eens in de 20 jaar voorkomt. Waterschap Rijn en IJssel is extra alert op onder andere problemen met de waterkwaliteit. Het waterschap houdt het water zoveel mogelijk vast in beken en sloten met behulp van stuwen. Het waterpeil in de Oude IJssel is zelfs wat extra verhoogd om een buffer te creëren. Vanuit het Twentekanaal wordt water ingelaten in delen van de Berkel en de Schipbeek.