Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-26

28 juni 2015 20:44 uur

Eersel.

De werkzaamheden aan de reconstructie en rioolvervanging Molenweg/Nieuwstraat zijn in volle gang. De contouren van de Ovonde zijn al goed zichtbaar. Door middel van een tijdelijke bypass (asfaltweg) aan de Molenweg houden we de verbinding tussen Duizel en rotonde ’t Stuivertje en de ontsluiting van industrieterrein “De Haagdoorn” in stand. Openstelling één maand eerder dan gepland Het project  bevindt zich al in de afrondende fase, wat betreft de aanleg van de verhardingen. Bron: gemeente Eersel.

Ommen.

De zuidelijke Vechtoever bij het centrum van Ommen krijgt een nieuwe inrichting. Dankzij de aanleg van een nevengeul krijgt water meer ruimte.   Het ontwerp-bestemmingsplan voor het gebied ligt vanaf 2 juli 2015 ter inzage. Op donderdagavond 2 juli tussen 19.30 en 21.00 uur worden de plannen toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst in De Zon. De Vecht bij Ommen vormde jarenlang een ‘flessenhals’ omdat de rivier hier op z’n smalst is. Bron: gemeente Ommen.

Vaals.

Wethouder Kersten start opruimactie tegen rommel in het riool
Gemeente Vaals – Fri, 26 Jun 2015 17:11:00 Z
Op dinsdag 30 juni tussen 10.00 en 11.00 uur deelt wethouder Rainer Kersten van Vaals op de Maastrichterlaan (t.h.v. Scapino) vuilnisbakjes uit in de strijd tegen rioolrommel.  Samen met andere gemeentes heeft de wethouder schoon genoeg van de kilo’s schoonmaakdoekjes die achterblijven in het riool. Deze doekjes zorgen geregeld voor verstoppingen en andere problemen en bezorgen de gemeente onnodig veel kosten voor onderhoud en ontstoppingen. Daarom is de campagne ‘Niet in het riool’ gestart.

Waalwijk.

Rioleringswerkzaamheden parkeerterrein De Els
Gemeente Waalwijk – Fri, 26 Jun 2015 14:57:00 Z
Maandagochtend 29 juni wordt een nieuwe aansluiting op het hoofdriool gerealiseerd voor de Vinotake in De Els. De werkzaamheden starten om 5.00 uur zodat voor de opening van de meeste winkels om 13.00 uur de werkzaamheden gereed zijn waardoor overlast voor bezoekers van het centrum zoveel mogelijk wordt beperkt.Gedurende de werkzaamheden functioneert alleen de rechter ingaande slagboom (bij de ingang van het parkeerterrein vanaf de Mr. van Coothstraat).

Zwolle.

Opruimactie tegen rioolrommel gestart | RTV ZOo
RTV Zoo – Fri, 26 Jun 2015 18:25:00 Z
Vrijdagmiddag deelde wethouder Filip van As op de Bachlaan vuilnisbakjes uit aan inwoners van Zwolle. Daarmee startte hij de campagne ‘Niet in het riool’ om mensen erop te wijzen geen schoonmaakdoekjes via het toilet te verwijderen. Deze doekjes zorgen geregeld voor vastlopers, verstoppingen en andere problemen en kosten de gemeente veel geld voor onderhoud en ontstoppingen. De campagne ‘Niet in het riool’ geeft voorlichting over wat er wel en niet in het riool thuis hoort.

Waterschappen.

Aanpak wateroverlastproblematiek
Nieuws.nl – Sittard-Geleen – Sat, 27 Jun 2015 17:45:00 Z
Afgelopen zomers is er herhaaldelijk sprake geweest van plotselinge wateroverlast ten gevolge van extreem hevige regenbuien. Dat heeft ertoe geleid dat eind oktober 2014 Waterschap Roer- en Overmaas en 22 gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg samen besloten om acties te ondernemen om wateroverlast bij hevige regen voor inwoners te beperken. Donderdag 25 juni heeft dat voornemen een vervolg gekregen.

Besparing van 4,5 miljoen per jaar door fusie waterschappen
Dedemvaartse Courant – Sat, 27 Jun 2015 10:38:00 Z
Meppel – De fusie van de Waterschap Groot Salland en Waterschap Reest en Wieden leidt tot structureel lagere nettokosten van € 4,5 miljoen per jaar. Hiertegenover staat een incidentele last door fusiekosten van 8,6 miljoen. De terugverdientijd van de fusiekosten bedraagt ongeveer drie jaar. Dit blijkt uit de fusieverkenning. De algemeen besturen van Waterschap Groot Salland en Waterschap Reest en Wieden willen fuseren per 1 januari 2016.

Opruimen XTC-afval in Ooltgensplaat
Waterschap Hollandse Delta – Fri, 26 Jun 2015 13:54:00 Z
Update 25 juni 2015: De resultaten van de bodemmonsters en de watermonsters van het hoofdwatersysteem zijn bekend. De waterkwaliteit van deze sloten is in orde. Dit betekent dat een aantal afdammingen verwijderd zijn en dat de stuw naar het natuurgebied weer op normaal niveau staat en de watervoorziening voor het gebied weer op orde is. De grond en het water in de afgedamde wegsloot naast de Veenweg is vervuild. Deze sloot blijft dus nog afgedamd.