Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-25

21 juni 2015 07:29 uur

Amersfoort.

Van Galenstraat en omgeving worden opgeknapt
Gemeente Amersfoort – Tue, 16 Jun 2015 18:46:00 Z
Op 31 maart jl. heeft het college van burgemeester en wethouders het definitieve ontwerp van de herinrichting van de Van Galenstraat en omgeving vastgesteld. De riolering en de bestaande wegverharding zijn versleten en moeten worden vervangen. Er komt een gescheiden rioleringssysteem met meer afvoercapaciteit. De gemeente grijpt deze gelegenheid aan om de straten meteen beter in te richten. Het ontwerp is tot stand gekomen in afstemming met bewoners van de buurt.

Breda.

Tilburgseweg 18 juni afgesloten voor autoverkeer
Bredabuurt.nl – Tue, 16 Jun 2015 16:35:00 Z
Als het weer het toelaat, voert de gemeente op donderdag 18 juni 2015 diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan de Tilburgseweg. Het gaat om het gedeelte tussen Hoogeind/St. Ignatiusstraat en de Heerbaan. Waarom deze werkzaamheden Op de Tilburgseweg wordt intensief geparkeerd. Hierdoor is het schoonmaken van trottoirs,goten en straatkolken bijna onmogelijk en hoopt het vuil zich op.

Start uitvoering onderhoud riolering Withof
Bredabuurt.nl – Wed, 17 Jun 2015 16:35:00 Z
Maandag 22 juni start de gemeente met werkzaamheden aan de riolering in de Withof en de Slotlaan (gedeelte tussen de Jan de Wijsestraat en de Pastoor Vermuntstraat). Voor schoner oppervlaktewater gaat de gemeente een extra rioleringsbuis aanleggen. Hierdoor ontstaat een gescheiden rioolstelsel met een schoon- en vuilwater afvoer. De werkzaamheden duren ongeveer tot eind juli en worden uitgevoerd door aannemings- en Handelsmaatschappij Van den Elshout en de Bont Waalwijk BV.

Eemsmond.

Op woensdag 1 juli organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de rioleringswerkzaamheden en herinrichting van de weg in Usquert-Oost. Deze werkzaamheden staan gepland van september tot en met december.Voor deze werkzaamheden is een schetsplan opgesteld die het gemeentebestuur graag aan u wil voorleggen om hierover met u van gedachten te wisselen. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen.

Prinsenbeek.

Reconstructie Neelstraat van start
Prinsenbeeknieuws.nl – Fri, 19 Jun 2015 14:19:00 Z
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd in verband met de bereikbaarheid en het beperken van overlast voor bewoners.  De werktijden zijn van 7.00 tot 19.00 uur. Maandag wordt begonnen tussen de Vianendreef en Neelstraat nummer 18. Tijdens de zomervakantieperiode vinden er geen werkzaamheden plaats en wordt de Neelstraat opengesteld voor doorgaand verkeer. Het huisvuil wordt op de gebruikelijke dagen opgehaald. In de Neelstraat blijft tweerichtingsverkeer mogelijk.

Rheden.

Van 15 juni tot uiterlijk 17 juli wordt in een groot aantal straten de rioolbuizen geïnspecteerd en gereinigd. Groot onderhoud dus! Dit kan lichte overlast veroorzaken. Met behulp van een speciale vrachtwagen spoelen wij de hoofdriolen onder hoge druk door. Het ‘vieze’ water wordt weer opgezogen en meegenomen. Zo verwijderen we zand en vuilophoping – die de capaciteit van het riool verminderen – uit de rioolbuizen.Bron: gemeente Rheden.

Tynaarlo.

Plan voor Centrum Eelde binnen handbereik
Gemeente Tynaarlo – Sat, 20 Jun 2015 03:00:00 Z
Het centrum van Eelde kan op de schop, vindt het college van burgemeester en wethouders. Zij willen het pand waar garage Koops in het verleden gehuisvest was opsplitsen en verkopen aan Dries Pepping en Henk Doedens. Hierdoor wordt de gewenste uitbreiding van de Jumbo en de komst van zo’n 24 appartementen mogelijk. Tegelijkertijd willen B&W de oude riolering vervangen, hemelwaterafvoer afkoppelen van het vuilwaterriool en de openbare ruimte gedeeltelijk herinrichten.

Zederik.

De Zouwendijk wordt vanaf 13 juli 2015 vernieuwd in opdracht van Waterschap Rivierenland. De firma Mourik Groot Ammers BV voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden Het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de weg en de fundering. Het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen. Het opnieuw inrichten van de weg. 3 fases De 1e fase is van bebouwde kom Meerkerk tot aan de Parallelweg (juli tot september 2015).

Waterschappen.

Informatieavond herinrichting Schelkensbeek
Waterschap Peel en Maasvallei – Tue, 16 Jun 2015 15:20:00 Z
Op donderdag 25 juni aanstaande organiseert Waterschap Peel en Maasvallei samen met de gemeente Beesel een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Schelkensbeek. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Paerssjtal, Keulseweg 103 in Reuver. De zaal gaat om 19.45 open.

Aanpassingen oevers in Passewaaij Tiel
Waterschap Rivierenland – Tue, 16 Jun 2015 14:58:00 Z
De inloopbijeenkomst is van 17.00 tot 20.00 uur bij Wijkvereniging Passewaaij, Koerierspad 3 te Tiel. Belangstellenden kunnen binnen lopen op het moment dat hen het beste uitkomt. Medewerkers van het waterschap en de gemeente zijn aanwezig voor uitleg en beantwoorden van vragen. Ook is een vertegenwoordiging aanwezig van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Dit bureau heeft ondersteund bij het opstellen van het inrichtingsplan en begeleidt de uitvoering.

Inloopbijeenkomst aanleg natuurvriendelijke oevers te Hellouw
Waterschap Rivierenland – Tue, 16 Jun 2015 14:58:00 Z
Het waterschap organiseert hierover een inloopbijeenkomst waarbij omwonenden het concept inrichtingsplan kunnen inzien en vragen kunnen stellen. Reacties zijn van harte welkom om het plan definitief te kunnen maken. De bijeenkomst wordt gehouden in het clubgebouw van IJsvereniging DES op maandag 22 juni. Belangstellenden kunnen inlopen tussen 18.00 en 19.30 uur.

Feest rondom schoon Kanaal en nieuw kanaalpark
Schaapskooi – Sat, 20 Jun 2015 14:24:00 Z
HEERDE- Op zaterdag 4 juli vindt de feestelijke oplevering plaats van het nu schone Apeldoorns Kanaal en de aanleg van het Kanaalpark in Heerde. Een belangrijk onderdeel van de festiviteiten is een bungee-roeiwedstrijd. Iedereen wordt van harte opgeroepen om een team te vormen. De opening vindt plaats in het Kanaalpark aan de Kanaalstraat te Heerde. Sinds april vorig jaar heeft het Waterschap hard gewerkt aan het schoonmaken en herinrichten van het Apeldoorns Kanaal tussen Heerde en Hattem.

BORNE – Waterschap Vechtstromen nodigt belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Oude Bornschebeek op dinsdag 30 juni. Deze wordt gehouden van 16.00 tot 19.30 uur in het clubhuis van Golfclub Weleveld, Bekkingvelderweg 8, Borne – Zenderen.     Het her in te richten deel van de Oude Bornschebeek ligt tussen de Lodiek Landen (Hertme) en de instroom van de Oude Bornschebeek in de Lolee, benedenstrooms van de Albergerweg.