Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-23

07 juni 2015 14:31 uur

Breda.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de rioolaansluiting tussen de perceelgrens van uw woning en het hoofdriool. Daarom worden vanaf maandag 8 juni de huis- en kolkaansluitingen en de straatkolken in de Pasquelaan vervangen. De kolkaansluiting is de straatafwatering. Met de huisaansluiting wordt de aansluiting bedoeld van vuil water van de woning (toilet) op het riool. De werkzaamheden bestaan uit het openbreken van de straat, zodat de bestaande aansluitingen kunnen worden vervangen voor nieuwe. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer drie weken. Bron: Bredabuurt.nl

Waterschappen.

Statenfracties strijden voor behoud van waterschapkantoor
Dedemvaartse Courant – Sat, 06 Jun 2015 19:06:00 Z
Assen / Meppel – Sterk Lokaal gaat in de Drentse Provinciale Staten tegen de fusie van de waterschappen stemmen als dat betekent dat werkgelegenheid uit Drenthe verdwijnt. Ook de fractie van de PvdA is kritisch over de gevolgen van de fusie. Op 1 juli besluiten de provincies Drenthe en Overijssel over de fusie tussen de Waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland. Het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta wil een nieuw hoofdkantoor in Zwolle betrekken.

Een biogeochemische analyse van het grondwater en de onderwaterbodem van de G.W. Lovendaalsingel te Grave
Groenekennis – Fri, 05 Jun 2015 16:07:00 Z
De G.W. Lovendaalsingel in Grave is een singel parallel aan de rivier Graafsche Raam. De singel maakte vroeger deel uit van de oude slotgracht. Sinds een aantal jaar treden er in de Lovendaalsingel periodiek blauwalgenbloeien op. In 2011 is er sprake geweest van vissterfte. In opdracht van Waterschap Aa en Maas heeft Onderzoekcentrum B-WARE veldmetingen gedaan met als doel gegevens te verzamelen om de door Witteveen+Bos (2014) uitgevoerde watersysteemanalyses voor de G.W.

Bollentelers pakken erfafspoeling aan 5-6-2015
BloembollenVisie – Fri, 05 Jun 2015 15:28:00 Z
Bollentelers in het werkgebied van waterschap Vechtstromen gaan proberen om erfemissie en -afspoeling zo veel mogelijk te beperken.  Dat willen ze doen via een project in het kader van het Deltarogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW). Pagina-inhoud”We gaan kijken of we de hoeveelheid spoelwater kunnen verminderen, hoe we restwater veilig kunnen opslaan en hoe we dit zodanig kunnen filteren zodat we het verantwoord kwijt kunnen”, zegt Marcel Markhorst uit Hardenberg.

Waterkwaliteit in beheersgebied Delfland nog steeds benedenmaats  De kwaliteit van het oppervlaktewater in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is nog steeds benedenmaats. De sloten bevatten nog te veel stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen, zo blijkt uit de op 5 juni verschenen Waterkwaliteitsrapportage 2014 van het waterschap. Bron: Vakblad voor de bloemisterij  vrijdag, 05 juni 2015