Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-22

31 mei 2015 07:43 uur

Deurne. 

Nieuw rioleringsplan voor Deurne
Weekblad voor Deurne – Wed, 27 May 2015 14:09:00 Z
DEURNE – De gemeente Deurne heeft een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De vorige dateerde uit 2008 en was aan vervanging toe. Door de afschrijving van investeringen op te rekken van veertig naar zestig jaar wordt de inwoners van Deurne een lagere rioolheffing doorberekend. De gemeenteraad stemde dinsdag unaniem in met het nieuwe rioleringsplan. De onderwerpen op de agenda van de raadsvergadering waren dinsdag binnen een half uur afgewerkt.

Hardenberg.

Minister Kamp: Lekke leiding bij Hardenberg is incident
NieuwsOpinie – Wed, 27 May 2015 16:09:00 Z
DEN HAAG – Het lek dat in april ontstond in een voormalige gasleiding bij Hardenberg, waardoor afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek in de bodem kwam, is volgens minister Henk Kamp een incident geweest. …

Venray.

De gemeente Venray gaat de Stationsweg opknappen.  De opknapbeurt moet de weg verkeersveiliger te maken, met name voor voetgangers en fietsers. Daarnaast wordt de weg stiller door de toepassing van geluidreducerend asfalt. Verder wordt het regenwater dat op straat valt van de riolering afgekoppeld en opgevangen in een speciaal daarvoor aan te leggen ondergrondse voorziening.  Bron: Gemeente Venray.

Waterschappen.

Vechtstromen geeft minder uit
Waterschap Vechtstromen – Fri, 29 May 2015 17:01:00 Z
Het dagelijks bestuur van Vechtstromen kijkt tevreden terug op het eerste jaar in het bestaan van het waterschap. In 2014 is 5 miljoen euro minder uitgegeven dan was begroot. Ook is veruit het merendeel van de in de begroting van 2014 gestelde doelen gehaald. Dit blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening van het waterschap.