Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-21

24 mei 2015 17:09 uur

Deventer.

Werk aan riool Mr. De Boerlaan
De Faam – Fri, 22 May 2015 18:27:00 Z
Snel ingrijpen is nodig. Als dat niet gebeurt, is verzakking van de Mr. de Boerlaan mogelijk. Ook kan het functioneren van het riool dan in gevaar komen. De gemeente onderzoekt de technische mogelijkheden om in te grijpen. Het riool dient te worden vervangen of van binnenuit te worden hersteld. De verkeersafwikkeling is al gecompliceerd door de werkzaamheden aan de Mr. De Boerlaan tussen de Kazernestraat aan de Industrieweg.

Dinkelland.

Bewoners Rossum bezorgd over afvalwaterinjecties
Energienieuws.info – Sat, 23 May 2015 20:18:00 Z
Bewoners van het Twentse dorp Rossum maken zich zorgen over de werkzaamheden van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het bedrijf spuit onder hoge druk afvalwater in de voormalige gaswinningsgebieden. Volgens de bewoners ontstaan er hierdoor scheuren in hun huizen en vervuilt de NAM het milieu en de omgeving.Peter Rorink woont vijftien meter van waar de NAM direct het afvalwater onder de grond spuit.

Heerenveen.

Gestuurde boring onder Polsleat
Akkrum.net – Fri, 22 May 2015 12:18:00 Z
De werkzaamheden aan de UT-Wei en de brug over de Polsleat in het kader van het project Herstructurering Sinnebuorren Akkrum, starten eind augustus. Voordat de bouw van de brug kan beginnen, wordt na het Pinksterweekend gestart met het verleggen van de bestaande kabels en leidingen (gas, elektra, riolering, KPN). Deze leidingen liggen nu op de plaats waar de brug over de Polsleat komt.

Leeuwarden.

Chaos door spoedreparatie Drachsterweg
LeeuwarderNet.nl – Sat, 23 May 2015 13:37:00 Z
LEEUWARDEN – De werkzaamheden aan de Drachtsterweg voor het Pinksterweekend waren uitgesteld, maar toch was het vrijdag in de spits chaos in het zuiden van de stad. Werkzaamheden om de verdiepte ligging van de Drachtsterweg aan te sluiten, die het pinksterweekend zouden plaatsvinden, werden uitgesteld omdat dat het waterpeil van het grondwater onder een deel van de nieuwe weg hoger blijkt te zijn dan verwacht. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de weg.

Rotterdam.

2e fase werkzaamheden bergweg van start
Gemeente Rotterdam – Fri, 22 May 2015 16:58:00 Z
Afsluiting Bergweg in verband met onderhoud- en rioleringswerkzaamheden Bergweg Tussen 13 april en 12 oktober 2015 wordt de Bergweg in verband met onderhoud- en rioleringswerkzaamheden gedeeltelijk afgesloten. U kunt hiervan ernstige hinder ondervinden. Met borden wordt aangegeven hoe u het beste kunt rijden. U kunt nog wel langs het werk lopen en de woningen blijven bereikbaar. En ook de tram blijft gewoon rijden. Meer informatie vindt u op www.rotterdam.

Venray.

Stationsweg wordt veiliger en stiller
Gemeente Venray – Fri, 22 May 2015 14:39:00 Z
De gemeente Venray gaat de Stationsweg opknappen. De opknapbeurt moet de weg verkeersveiliger te maken, met name voor voetgangers en fietsers. Daarnaast wordt de weg stiller door de toepassing van geluidreducerend asfalt en wordt al het regenwater dat op straat valt van de riolering afgekoppeld en opgevangen in een speciaal daarvoor aan te leggen ondergrondse voorziening.   Dat hebben burgemeester en wethouders deze week besloten.

Vlieland.

Direct na het pinksterweekeind, op dinsdag 26 mei 2015, start aannemer Lareco met de uitvoering van de werkzaamheden rond de veerdam. In deze week zal eerst het riool tussen Havenweg 1 en Havenweg 78 worden vervangen, mogelijk wordt ook een begin gemaakt met het voetpad langs de glooiing. Met enige tijdelijke maatregelen blijft verkeer op de Havenweg gewoon mogelijk. De panden aan deze weg blijven ook gewoon bereikbaar. In Uit Het Kastje van volgende week zullen we u nader informeren over de verdere planning. Bron: gemeente Vlieland

Waterschappen.

Doorbraak nadert voltooiing
Omroep Almelo – Sat, 23 May 2015 11:22:00 Z
De Doorbraak nadert zijn voltooiing. Donderdagmiddag organiseerde Waterschap Vechtstromen in samen werking met de gemeente Almelo, Rijkswaterstaat en Landschap Overijssel een informatiebijeenkomst in café Brockie te Bornerbroek. De 13 km lange nieuwe beek is nodig om het water in Twente meer ruimte te geven, wateroverlast en verdroging te voorkomen en een ecologische verbinding te maken tussen Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug.

Gemeenten en waterschap Zeeland gaan samenwerken in wegenbeheer
VNG – Fri, 22 May 2015 11:53:00 Z
22 mei 2015 De Zeeuwse gemeenten en waterschap Scheldestromen hebben een intentieovereenkomst met betrekking tot het wegbeheer afgesloten. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst verwachten de deelnemende overheden efficiënter te kunnen werken en beter kennis te kunnen delen.  Zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en een waarborg van de kwaliteit van het wegenbeheer is het streven van de overeenkomst.

27 mei inloopbijeenkomst Kleine Beerze Middelbeers Gepubliceerd op: 22-05-2015
Waterschap De Dommel – Fri, 22 May 2015 10:55:00 Z
Op woensdag 27 mei organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst over de plannen bij de Kleine Beerze bij Neereind (Middelbeers). Belangstellenden kunnen tussen 16.00 en 19.00 uur binnenlopen in het Huis van de Brabantse Kempen aan de Doornboomstraat 30 in Middelbeers. De planning is de werkzaamheden dit jaar uit te voeren.

Lelystad – Meer betalen aan Waterschap Zuiderzeeland
NieuwsOpinie – Sun, 24 May 2015 14:09:00 Z
Inwoners van Flevoland moeten volgend jaar meer betalen aan het Waterschap Zuiderzeeland. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van het waterschap. De tarieven voor huishoudens zonder eigen woning gaan gemiddeld 0,7 procent omhoog