Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-2

11 januari 2015 19:03 uur

Deurne.

Resultaten vervolgonderzoek rotte eierenlucht in voorjaar verwacht
Weekblad voor Deurne – Sat, 10 Jan 2015 14:34:00 Z
DEURNE – Wethouder Helm Verhees verwacht dat in het voorjaar de eerste resultaten bekend zijn van het vervolgonderzoek naar het H2S-gas (rotte eierenlucht) dat in 2013 bij een waterspeeltoestel in het Zandbos is geconstateerd. In het voorjaar van 2013 is een kind onwel geworden bij het oppompen van water bij het inmiddels verwijderde waterspeeltoestel in het Zandbos. Naar aanleiding hiervan is onderzoek uitgevoerd. Het bleek volgens deskundigen te gaan om vrijgekomen H2S-gas.

Haarlem.

BAM wint prestatiecontract gemeente Haarlem
CoBouw – Thu, 08 Jan 2015 14:55:00 Z
Haarlem – BAM is de komende vier jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Haarlem. De bouwer sleepte na een niet-Europese aanbesteding het contract van 11,5 miljoen euro binnen.

Landsmeer.

Aanbieden van goederen en diensten aan de deur (colportage)
Gemeente Landsmeer – Fri, 09 Jan 2015 20:50:00 Z
Onlangs is gebleken dat het rioolontstoppingsbedrijf Afvoercheck bij een aantal bewoners aan de deur is geweest in Landsmeer. Dit bedrijf biedt woningeigenaren via huis-aan-huisverkoop contracten aan voor het ontstoppen en reinigen van riolering op particulier terrein. Deze colportage is wettelijk toegestaan. Maar het is niet juist als een verkoper suggereert dat Afvoercheck een band met de gemeente heeft. Dit is uitdrukkelijk niet het geval.

Rijswijk.

Spoedreparatie riool parallelbaan Haagweg
Gemeente Rijswijk – Fri, 09 Jan 2015 15:22:00 Z
Maandag 12 januari starten spoedwerkzaamheden aan het riool van de parallelbaan van de Haagweg. De werkzaamheden en duren ca. 1 week, afhankelijk van de weersomstandigheden. De reparatie is nodig vanwege een aantal verzakkingen in het riool. De verzakkingen zitten ter hoogte van de huisnummers 83-101. Tijdens de werkzaamheden wordt de parallelbaan tussen 7:00 en 17:00 uur  afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Fietsers kunnen wel passeren.

Tiel.

Rioolinspectie Rauwenhof en Wadenoijen
Gemeente Tiel – Fri, 09 Jan 2015 17:30:00 Z
De gemeente vindt een goed werkend rioleringsstelsel belangrijk. Daarom wordt het riool goed onderhouden. Ieder jaar wordt een gedeelte van de riolering gereinigd en geïnspecteerd. Dit jaar zijn Rauwenhof en Wadenoijen aan de beurt. Vanaf 19 januari tot eind februari is aannemer GMB uit Opheusden aan het werk. Rauwenhof is voor deze klus het gebied tussen de Linge, de Rivierenlandlaan en de Moespot. Daarnaast worden verspreid over Tiel in enkele straten de riolering gereinigd.

Valkenswaard.

Start uitvoering Waterhuishoudingsplan Schaapsloop
Gemeente Valkenswaard – Fri, 09 Jan 2015 18:07:00 Z
Het gaat hierbij om het verbeteren van de riolering en waterafvoer op bedrijventerrein De Schaapsloop 1. De capaciteit van de riolering wordt vergroot het systeem wordt milieuvriendelijker door afvoer van regenwater niet meer via het riool te laten lopen, maar rechtstreeks naar het oppervlaktewater te leiden. In combinatie met de rioolwerkzaamheden, krijgt de inrichting van het openbaar gebied een kwaliteitsimpuls, waardoor de uitstraling van het bedrijventerrein verbetert.

Wijdemeren.

Pieter van der Leelaan in Kortenhoef afgesloten
Gemeente Wijdemeren – Fri, 09 Jan 2015 00:56:00 Z
Tussen maandag 19 januari 7.00 uur en vrijdag 23 januari 17.00 uur is de Pieter van der Leelaan afgesloten.Ten behoeve van het nieuwbouwproject Meestershof op de hoek van de Egidius Blocklaan en de Pieter van de Leelaan te Kortenhoef worden nieuwe huisaansluitingen voor de riolering aangelegd. Alle percelen blijven bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.

Egidius Blocklaan in Kortenhoef afgesloten
Gemeente Wijdemeren – Fri, 09 Jan 2015 00:56:00 Z
Tussen maandag 12 januari 7.00 uur en vrijdag 16 januari 17.00 uur is de Egidius Blocklaan afgesloten.Ten behoeve van het nieuwbouwproject Meestershof op de hoek van de Egidius Blocklaan en de Pieter van de Leelaan te Kortenhoef worden nieuwe huisaansluitingen voor de riolering aangelegd. Alle percelen blijven bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.

Waterschappen.

Waterschap Reest en Wieden zet ArcGIS-platform breder in
Dutch IT Channel – Fri, 09 Jan 2015 00:01:00 Z
Waterschap Reest en Wieden heeft ervoor gekozen om het ArcGIS-platform nog breder binnen hun organisatie in te zetten. Door het afsluiten van een ELA (Enterprise License Agreement) kan het waterschap organisatie-breed aan de slag met ArcGIS. Met deze overeenkomst verankeren Esri Nederland en Waterschap Reest en Wieden hun jarenlange samenwerking.Waterschap Reest en Wieden bestaat sinds 1 januari 2000.

Waterberging de Wielhoef ingezet
Waterschap Brabantse Delta – Thu, 08 Jan 2015 20:03:00 Z
Regenval en smeltwater zorgen voor verhoogde waterstanden van de Aa of Weerijs in ons grensgebied. Omdat het waterpeil aan de Belgische zijde is gestegen tot 9.20 meter, stroomt het water de waterberging Wielhoef in. Het waterpeil is daar normaal in deze tijd van het jaar gemiddeld 8.60 meter. De waterberging is ongeveer een voetbalveld groot en ligt ten zuiden van Wernhout tegen de Belgische grens. Door het inzetten van de waterberging verlaagt het waterpeil. De verwachting is dat het peil na vanavond weer zakt. Voor de rest van West-Brabant geldt dat het overal weliswaar nat is, maar geen bijzonderheden. Het waterschap houdt de situatie in de gaten en treft alle maatregelen die nodig zijn.

Waterschap Rivierenland scoort hoog als professioneel opdrachtgever
Waterschap Rivierenland – Thu, 08 Jan 2015 19:56:00 Z
In het rapport ‘Voor de baat uit’ zet de stichting de resultaten van 1 jaar Aanbestedingswet op een rij. Na Rijkswaterstaat komt ons waterschap op de tweede plaats. De prestaties van het Rijk en met name de waterschappen zijn elkaar dicht genaderd.  Het Aanbestedingsinstituut nam alle 1500 openbare bouwopdrachten van april 2013 tot april 2014 onder de loep. 1. Rijkswaterstaat 2. Waterschap Rivierenland 3. Provincie Zuid-Holland 4. Gemeente Nijmegen.

Waterberging Zuidrand in Roosendaal onder water
Waterschap Brabantse Delta – Fri, 09 Jan 2015 16:03:00 Z
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de waterberging Wielhoef in het grensgebied ten zuiden van Zundert niet ingezet. Gezien de verhoogde waterstanden, was de verwachting dat de waterberging van een klein voetbalveld groot, zou vollopen. Dit blijkt echter niet het geval. Voor de rest van West-Brabant geldt dat het overal weliswaar nat is, maar geen bijzonderheden. De harde wind heeft naar verwachting geen gevolgen voor de waterveiligheid in West-Brabant.