Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-18

03 mei 2015 07:02 uur

Amersfoort.

Werkzaamheden aan Hogeweg Binnen afgerond
Gemeente Amersfoort – Wed, 29 Apr 2015 11:46:00 Z
De werkzaamheden aan de Hogeweg Binnen, tussen de Stadsring en Ringweg-Randenbroek/Kruiskamp zijn gereed. Onderhoud aan dit deel van de Hogeweg was hard nodig. Ook het riool moest worden vervangen. De gemeente greep de gelegenheid aan om ook de inrichting te verbeteren. Het ontwerp is in overleg met omwonenden tot stand gekomen. Het resultaat is een weg waarbij de doorstroming en de verkeersveiligheid is verbeterd.

Bedum.

Kapelstraat en deel Coendersstraat Bedum krijgt facelift
Bedumer.nl – Wed, 29 Apr 2015 17:16:00 Z
Gepubliceerd op woensdag 29 april 2015 De Kapelstraat en een deel van de Coenderstraat in Bedum gaan binnenkort op de schop. Het riool in de straten moet worden vervangen of gerenoveerd. Van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de straten opnieuw in te richten. Dat gebeurt in twee fasen om de overlast te beperken en de bereikbaarheid te waarborgen. Beide straten dateren uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. De riolering is sindsdien nooit vervangen en aan vernieuwing of renovatie toe.

Breda.

Herstelwerkzaamheden aan ‘sinkhol’ Gaffelstraat in Breda begonnen
BN DeStem – Sat, 02 May 2015 12:20:00 Z
BREDA – De gemeente is zaterdagmiddag begonnen met het herstel van het wegdek van de Gaffelstraat. Vrijdagavond laat sprong daar een waterleiding waardoor een gat in de weg ontstond van vijf bij vijf meter. Een geparkeerde auto zakte bijna in het ontstane ‘sinkhole’.   Bekijk ook… Waterleiding gesprongen aan de Haagweg in Breda, bewoners moesten huis verlaten (video) Rond half elf merkten de bewoners van de straat dat de grond begon te trillen. “We lagen net te slapen”, aldus een van hen.

Den Haag.

Werkzaamheden Fahrenheitstraat en omgeving
Gemeente Den Haag – Fri, 01 May 2015 15:35:00 Z
Sinds de zomer van 2014 is hard gewerkt aan het opknappen van het winkelgebied Thomsonlaan – Fahrenheitstraat. Inmiddels is de gehele Fahrenheitstraat weer open voor verkeer. Van 28 april tot en met 7 mei 2015 wordt een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd in de Thomsonlaan. De winkeliersvereniging de Fahrenheit nodigt iedereen uit om zaterdag 20 juni 2015 de oplevering van het nieuwe winkelgebied te vieren. De Fahrenheitstraat is groener en fietsvriendelijker.

Hattem.

Definitief ontwerp voor Kerkplein en Markt
Gemeente Hattem – Wed, 29 Apr 2015 15:53:00 Z
In de komende jaren moeten er werkzaamheden worden verricht aan de riolering, het straatwerk, de verlichting en het verkeer in de binnenstad. De gemeente Hattem heeft in het afgelopen jaar samen met inwoners, ondernemers en partners een plan gemaakt voor verbetering van de binnenstad. Deze visie is voor het Kerkplein en de Markt nu uitgewerkt in een definitief ontwerp.

Horst aan de Maas.

Tussen 4 mei en 15 juni 2015 start de firma Coppelmans met het reinigen en inspecteren van de riolering in onze gemeente. Met hoge druk wordt water door de rioolbuizen gespoten hierbij kan wat geborrel te horen zijn in de afvoeren van het toilet, de keuken, de douche en de schrobputjes. Ook kan het gebeuren dat stankafsluiters (sifons) worden leeggezogen of dat een klein beetje water uit de afvoeren spat. Dit is meestal relatief schoon water. Na het reinigen van de riolering voert de firma Van der Valk & de Groot een camera-inspectie uit om de toestand van de buizen en putten in beeld te brengen. Bron: Omroep Reindonk 2 mei 2015.

Valkenswaard.

Vervolg uitvoering Waterhuishoudingsplan Schaapsloop
Gemeente Valkenswaard – Fri, 01 May 2015 15:50:00 Z
De gemeente Valkenswaard heeft aan BAM Infra de opdracht gegund voor de werkzaamheden in fase 2. Fase 2 omvat de reconstructie van de kruising John F. Kennedylaan-De Vest. Het betreft de aanleg van nieuwe riolering, trottoirs en asfalt tussen de rotonde Leenderweg-J.F. Kennedylaan en de kruising John F. Kennedylaan – De Haak- De Vest 2.

West Maas en Waal.

De gemeente West Maas en Waal is er klaar voor om de veroorzaker van een irriterende stanklucht in een aantal woningen in Alphen in de kladden te grijpen. Sinds januari komen er verschillende klachten bij de gemeente binnen. Vast staat dat de stanklucht via het riool de woningen binnenkomt. Het gaat dan vooral om woningen met een verouderd rioolstelsel. Woningen met een moderne rioolafvoer hebben geen last van de prikkende stank. Omdat de vreemde lucht uit het riool komt, kan het bijna niet anders zijn dat er door iemand of een bedrijf vreemde stoffen in het riool worden geloosd, zegt de gemeente in een verklaring.  Bron: omroepgelderland.nl

Zwolle.

Werkzaamheden Kruising Willemskade – Emmawijk | RTV ZOo
RTV Zoo – Fri, 01 May 2015 14:57:00 Z
ZWOLLE – De kruising Willemskade – Emmawijk is van woensdag 6 mei t/m woensdag 13 mei aanstaande afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer. De kruising krijgt dan een geheel nieuwe inrichting. De werkzaamheden maken onderdeel uit van de reconstructie Pannekoekendijk – Harm Smeengekade. Gedurende de wegwerkzaamheden wordt het autoverkeer omgeleid via de Westerlaan, Stationsweg en Burgemeester van Roijensingel.

Waterschappen.

Waterschappen staan voor innovatie in de waterketen
Unie van Waterschappen – Wed, 29 Apr 2015 17:10:00 Z
De waterketen efficiënter maken is en blijft het streven van de waterschappen. De Unie van Waterschappen waardeert daarom de aanmoediging van de Adviescommissie Water in haar advies van 20 april om innovatie in de waterketen verder te versterken. De Unie van Waterschappen onderschrijft de urgentie om gezamenlijk te streven naar een kwalitatief goed presterend waterketensysteem (drinkwater, riolering en zuivering).

Uitbreiding Zuid-Afrikaanse waterzuivering in Hartebeestfontein met Nereda®
Royal HaskoningDHV – Wed, 29 Apr 2015 14:03:00 Z
Uitbreiding Zuid-Afrikaanse waterzuivering in Hartebeestfontein met Nereda®Royal HaskoningDHV’s innovatieve afvalwaterzuiveringstechnologie Nereda® wordt toegepast op de zuivering van Hartebeestfontein in Zuid-Afrika.WEC Projects uit Johannesburg, won met Nereda de aanbesteding van afvalwaterbedrijf ERWAT om de capaciteit van de zuivering van Hartebeestfontein met 5.000 m3 per dag uit te breiden.

Verbetering waterberging
Nijkerk Nu – Wed, 29 Apr 2015 13:26:00 Z
In 2012 startte het waterschap met een project om de waterhuishouding in het buitengebied van Nijkerkerveen te verbeteren. Doordat perceeleigenaren 120 kilometer aan sloten opschoonden en het waterschap de waterberging vergrootte is 20.000 m3 meer waterberging ontstaan. Heemraad Dick Veldhuizen: “Het was een complex project. In de komende tijd moet er nóg meer gebeuren, want niet alle problemen zijn opgelost. De afvoer van overtollig regenwater moet bijvoorbeeld nog beter.

wsb-2015-3180 : Waterschap Scheldestromen
Officiële Bekendmakingen – Tue, 28 Apr 2015 09:17:00 Z
Watervergunning gemeente Sluis Het waterschap heeft op 15 april 2015 een watervergunning verleend aan de gemeente Sluis voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een rioolreconstructie in de Landpoortstraat en omgeving in IJzendijke.

Aanleg grasbetontegels aan het water
Gemeente Sliedrecht – Fri, 01 May 2015 13:29:00 Z
Per 1 januari 2015 is een groot gedeelte van het beheer en het onderhoud van de watergangen in overgegaan naar Waterschap Rivierenland. Het waterschap geeft er de voorkeur aan om de watergangen zoveel mogelijk mechanisch te onderhouden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat maaiboten ingezet worden om de waterplanten te verwijderen.Dit materieel moet wel bij het water kunnen komen.