Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-13

29 maart 2015 08:32 uur

Beverwijk.

Vanaf 26 maart tot en met woensdag 8 april is de Italiëlaan, tussen de Adigestraat en Rubiconstraat, voor doorgaand verkeer afgesloten.Bestemmingsverkeer wordt ter plaatse met borden omgeleid. De werkzaamheden maken deel uit van het project Oosterwijk fase 2. De Adigestraat en Rubiconstraat blijven bereikbaar via de Italiëlaan, de IJsselstraat en Amstelstraat zijn bereikbaar via de Waalstraat. Tijdens de vervanging van de riolering kon in de afgelopen periode de halve rijbaan van de Italiëlaan open blijven voor het verkeer. Bij de werkzaamheden die nu plaatsvinden, zou dat te veel risico voor de verkeersdeelnemers en de werknemers met zich meebrengen. Daarom is gekozen voor een gehele afsluiting.

Maassluis.

Meerjarenplan voor riolering
Maassluis.nu – Fri, 27 Mar 2015 16:34:00 Z
De gemeenteraad van Maassluis heeft het nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) voor de komende jaren vastgesteld. De gemeente voldoet hiermee aan de Wet milieubeheer en zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Een goed functionerend rioolsysteem is er in eerste plaats voor bescherming van de volksgezondheid en om wateroverlast bij regenbuien tegen te gaan.

In Wilgenrijk, het nieuwe woongebied in Maassluis, starten eind maart 2015 de voorbereidende werkzaamheden voor het rioleringssysteem. Deze werkzaamheden vinden – nog voor het broedseizoen en het voorjaar – plaats in de Kwartellaan en de Merellaan in Maassluis en bestaan uit het verplanten van bomen. De hoofdleiding van de riolering wordt aangelegd in de berm van de Kwartellaan en vervolgens aangesloten op het gemaal aan de Merellaan. De werkzaamheden voor de aanleg van het rioleringssysteem starten in het najaar van 2015.

Roosendaal.

Aankondiging: Roosendaal doet mee aan Week van ons water
Gemeente Roosendaal – Fri, 27 Mar 2015 16:50:00 Z
Roosendaal doet dit jaar voor het eerst mee met de Week van ons water. De week, van 17 tot 24 april, staat bol van activiteiten die bewoners op speelse wijze laten ontdekken hoe waardevol ons water is. Het hebben en houden van droge voeten en schoon water is namelijk geen vanzelfsprekendheid. De Week van het water is in drie jaar tijd uitgegroeinitiatief van gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta tot een regionale activiteit.

Waterschappen.

Pompen als het waait blijkt zuinige strategie
Groenekennis – Fri, 27 Mar 2015 14:45:00 Z
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een veelbelovende praktijkproef uitgevoerd, waarbij elektrische gemalen real-time worden aangestuurd op basis van actuele waterstanden, neerslagvoorspellingen en energieaanbod. De resultaten van de proef zijn veelbelovend: het is duurzamer én goedkoper om ‘te malen als het waait’.