Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-11

15 maart 2015 09:01 uur

Rijswijk.

Inloopavond op woensdag 25 maart 2015 over de rioolvervanging in Heesterbuurt-West. Plaats: stadsdeelkantoor Segbroek, Fahrenheitstraat 190 tussen 18.00 en 20.00 uur

De riolering in de buurt is oud en aan vervanging toe.  Verder komen er stenen in plaats van asfalt op de rijbaan in de Ribesstraat. De stoeptegels worden vervangen als dat nodig is. Voor de rioleringswerkzaamheden is het nodig dat er een aantal bomen wordt gekapt. De bomen en de boomwortels liggen te dicht op het riool. Het gaat in totaal om 12 bomen. Na de werkzaamheden komen er nieuwe bomen terug in de parkeerstrook. De kapwerkzaamheden zijn voor het begin van het broedseizoen van 15 maart 2015.