Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-51

13 december 2014 20:56 uur

Enschede.

Enschede wil zeggenschap over opslag van gasolie en afvalwater in ondergrond
Bodemnieuws – Tue, 09 Dec 2014 13:23:00 Z
ENSCHEDE – Enschede wil meer zeggenschap over de ondergrond. Daarover is de gemeente in overleg met andere gemeenten, de Regio Twente en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (RTV Oost, 8 december)

Heerlen.

Aanleg bergbezinkbassin Drieschstraat
Gemeente Heerlen – Tue, 09 Dec 2014 14:57:00 Z
Aanleg bergbezinkbassin Drieschstraat In januari 2015 starten de werkzaamheden voor de aanleg van een bergbezinkbassin in het gebied tussen de Drieschstraat en de Schandelermolenweg. Naar dit bergbezinkbassin wordt een nieuw riool aangelegd en in de Drieschstraat wordt het riool gerenoveerd. Ook wordt het huidige groengebied opnieuw ingericht met een nieuw voetpad en nieuwe aanplant. Hiervoor worden enkele bestaande bomen en struiken verwijderd.

Rotterdam.

Wethouder Eerdmans belt aan in de Grote Visserijstraat
Gemeentewerken Rotterdam – Tue, 09 Dec 2014 16:23:00 Z
Een aantal publieksvoorlichters gaat vanaf donderdag a.s. een paar dagen lang langs de deuren en geeft de bewoners informatie over wat zij wel en niet door de wc en gootsteen mogen spoelen. Op die manier kunnen bewoners problemen met het riool voorkomen.Wethouder Eerdmansloopt deze eerste dag met de voorlichters mee.

Woensdrecht.

Drainagesysteem op Tervoplein in Putte
BN DeStem – Fri, 12 Dec 2014 15:20:00 Z
PUTTE – De gemeente Woensdrecht steekt 200.000 euro in de aanleg van een drainagesysteem voor regenwater op het Tervoplein in Putte. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het plein in het grensdorp wordt volgend jaar herontwikkeld met de bouw van winkels en appartementen. Door die werkzaamheden doet zich volgens het college de gelegenheid voor om het regenwater dat op de bebouwing en het parkeerterrein valt af te koppelen van de riolering.

Zeist.

Renovatie rioolgemalen Gemeente Zeist
Aanbestedingskalender – Thu, 11 Dec 2014 18:04:00 Z
In de gemeente Zeist zijn de rioolgemalen gecontroleerd op restlevensduur. Hierbij is zowel gekeken naar de werktuigbouwkundige installaties, de elektrotechnische installaties en de civiele constructies van de installaties. Gemeente Zeist wil de installaties welke deels aangemerkt zijn met een slechte onderhoudsstatus geheel of gedeeltelijk vervangen. De opdracht betreft de renovatie van diverse gemalen. Denk hierbij aan het vervangen en/of reviseren van pompen, leidingwerk, electronica e.d.

Waterschappen.

Uitspraak rechtbank vervuiling Bommelerwaard-West
Waterschap Rivierenland – Thu, 11 Dec 2014 15:22:00 Z
In april 2012 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland bestuursdwangbesluiten en een dwangsombesluit aan het glastuinbouwbedrijf bekendgemaakt wegens overtreding van de Waterwet. Zonder een vergunning brachten zij in het oppervlaktewater van de Bommelerwaard het met gewasbeschermingsmiddel Paraat verontreinigd afvalwater. In september 2012 is een nieuw bestuursdwangbesluit aan het bedrijf bekendgemaakt vanwege een nieuwe lozing van verontreinigd afvalwater op het oppervlaktewater.

Eerste paal Numansdorp rioolwaterzuivering
Het Kompas – Thu, 11 Dec 2014 14:33:00 Z
NUMANSDORP – De uitbreiding van de rioolwaterzuivering Numansdorp krijgt een stevig fundament. Op 1 december hebben heemraad Maarten van Hulst en wethouder Bas Boelhouwers van de gemeente Cromstrijen de eerste van in totaal 111 heipalen geslagen. De rioolwaterzuivering aan de Molendijk zuivert het riool- en afvalwater uit Numansdorp, Nieuwendijk, Klaaswaal en Zuid-Beijerland. Dat proces gaat net als in de natuur met het zelfreinigende vermogen van water.

Medewerker Helma overleden
Waterschap De Dommel – Thu, 11 Dec 2014 12:11:00 Z
Gisteravond is een medewerker van Helma tijdens werkzaamheden aan het riool bij rioolwaterzuivering Haaren overleden. Gisteravond (dinsdag 9 december) is een medewerker van Helma om het leven gekomen. Hij was bezig met de inspectie van het riool vlakbij de rioolwaterzuivering Haaren. Deze werkzaamheden 15a waren in opdracht van Waterschap De Dommel. Lees hier de actuele berichtgeving vanuit Helma.

Besluit tot renovatie Jacob Claesse Sluis te Zijpersluis
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – Thu, 11 Dec 2014 16:37:00 Z
Besluit tot renovatie Jacob Claesse Sluis te ZijpersluisPublicatiedatum : 11 december 2014Op 10 december 2014 besloot het CHI (College van Hoofdingelanden, het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) krediet te verstrekken voor de uitvoering van de renovatie van de fundering onder de vleugelmuren van de Jacob Claesse Sluis te Zijpersluis (gemeente Schagen). De fundering is aan het einde van haar levensduur.