Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-50

07 december 2014 08:34 uur

Asten.

Jaarlijks in december, worden alle kolken (afvoerputjes) gereinigd binnen de gemeente Asten. Dit hoort bij het reguliere onderhoud aan het gemeentelijk rioolstelsel. Zo blijft het rioolstelsel schoon en de afvoerfunctievan het rioolstelsel gewaarborgd.Vanaf 8 december 2014 start de reinigingsronde van dit jaar. Voor de kolkenzuiger en voortgang van het werk, is het prettig als de kolken zoveel mogelijk toegankelijk zijn. Bron: gemeente Asten.

Lekkerkerk.

Aannemer rioolproject: ‘Problemen door pech’
Dichtbij.nl Krimpenerwaard – Sat, 06 Dec 2014 06:13:00 Z
LEKKERKERK – De rioleringswerkzaamheden op het Lekkerkerkse industrieterrein geven ondernemers de nodige ergernis, zo bleek deze week uit een artikel op Dichtbij. Zijn aannemersbedrijf beseft de overlast ervan, reageert Alex van der Linden, manager uitvoering bij H&D Civiel BV uit Dordrecht. “Maar er zit een doordacht plan achter.” In het artikel over de wegopbrekingen in het gebied toonden ondernemers begrip voor de noodzaak van het project.

Stein.

Afwerking openbare ruimte 2e fase Kattekop (Urmond)
Gemeente Stein – Fri, 05 Dec 2014 15:13:00 Z
In het voorjaar van 2014 heeft het Steinse college van B&W afspraken gemaakt met Woningstichting Urmond over de afwerking van de wegen / de openbare ruimte in de tweede fase van het plan Kattekop in de kern Urmond. In de eerste fase van dit plan is een appartementencomplex gerealiseerd. In de tweede fase van dit plan zouden ook nog diverse nieuwe woningen worden gerealiseerd. Bij deze realisatie is vertraging opgetreden als gevolg van de moeilijke situatie op de woningmarkt.

Tilburg.

Herinrichting openbare ruimte Vogeltjesbuurt
Gemeente Tilburg – Fri, 05 Dec 2014 15:50:00 Z
Het openbaar gebied van de Vogeltjesbuurt krijgt een nieuwe inrichting. De werkzaamheden begonnen in de eerste week van december. Er komt onder meer nieuwe bestrating, betere verlichting en het parkeren wordt duidelijker geregeld. Deze aanpassingen moeten de leefbaarheid en veiligheid in de wijk verbeteren. Als eerste is de Putterstraat aan de beurt. Daarna volgen de Leeuwerikstraat, Meesstraat, Merelstraat en Lijsterstraat.

Waterschappen.

Twentekanaal krijgt kleibodem om kwelwater tegen te gaan
NieuwsOpinie – Fri, 05 Dec 2014 21:16:00 Z
Volgend jaar wordt het Twentekanaal voorzien van een afdekkende kleilaag op de bodem. Daarmee denken Rijkswaterstaat en waterschap Vechtstromen het kwelwater in de omgeving van het Twentekanaal op te lossen.

Waterschappen Reest en Wieden en Salland zetten stap tot fusie
Het Gezinsblad – Fri, 05 Dec 2014 16:09:00 Z
REGIO – De Algemeen Besturen van Reest en Wieden en Groot Salland hebben 3 december gesproken over hun toekomst. Beide besturen hebben er mee ingestemd de provincies Drenthe en Overijssel voor te stellen beide waterschappen per 1 januari 2016 te laten fuseren.Beide Algemeen Besturen hebben dit voorjaar besloten een verkenning te starten naar een mogelijke fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland.

Basisscholen doen mee aan de VETstrijd
Waterschappen – Fri, 05 Dec 2014 15:40:00 Z
In het hoogheemraadschap van Delfland doen verschillende basisscholen vanaf januari 2015 mee aan de VETstrijd. Een maand lang zamelen ze zoveel mogelijk oud frituurvet en -olie in. Met de VETstrijd wordt aandacht gevraagd voor goed rioolgebruik en het recyclen van gebruikt frituurvet en -olie. Helaas belanden oud vloeibaar vet en gebruikte olie te vaak in het riool. Dit vet stolt en klont samen met ander afval zoals vezeldoekjes tot vuilproppen. Daardoor ontstaan onnodige verstoppingen.

Slib uit Apeldoorns kanaal vuiler dan verwacht.

Hierdoor nemen de kosten van het project toe. “Natuurlijk is het vervelend als dit gebeurt, maar het gebied met de vervuiling laten zitten is geen optie voor het waterschap en de provincie. Daarom gaan we extra geld beschikbaar stellen om het werk in zijn geheel af te ronden”, aldus heemraad Victor Doorn van Waterschap Vallei en Veluwe.  “Een schoon Apeldoorns Kanaal met mooie natuurvriendelijke oevers is van groot belang voor de direct omwonenden en voor recreanten in het gebied. Bron: gemeente Heerde.

Eerste paal uitbreiding rioolwaterzuivering geslagen.  NUMANSDORP – De uitbreiding van de rioolwaterzuivering Numansdorp krijgt een stevige fundatie. Op 1 december hebben heemraad Van Hulst en wethouder Boelhouwers van de gemeente Cromstrijen de eerste van in totaal 111 heipalen geslagen. De rioolwaterzuivering aan de Molendijk zuivert het riool- en afvalwater uit Numansdorp, Nieuwendijk, Klaaswaal en Zuid-Beijerland. De maximale capaciteit is op dit moment 810.000 liter per uur. “Dat is te weinig om in de toekomst ook bij hevige regenval het rioolwater goed te kunnen verwerken,” zegt heemraad Maarten van Hulst. Bron: Hoeksewaard.nl 

Te veel waterschapslasten voor natuurboeren
Nieuwe Oogst – Sat, 06 Dec 2014 10:55:00 Z
zaterdag 06 december 2014, 10.04 uur Boeren met natuurbeheersubsidie hebben jarenlang te veel betaald aan waterschap. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De Hoge Raad heeft dit onlangs bepaald. Grasland en akkerland met een natuurdoelstelling mogen van de hoogste rechter niet worden aangeslagen voor het hoge tarief van de categorie ongebouwd. Proefproces Natuurboeren in Friesland voerden een proefproces tegen Wetterskip Fryslân.