Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-47

16 november 2014 09:07 uur

Amstelveen.

Rioolheffing stijgt minder dan verwacht
Amstelveen.blog.nl – Thu, 13 Nov 2014 13:56:00 Z
De rioolheffing gaat komende jaren wel omhoog, maar minder dan eerder verwacht. Dat komt doordat de vernieuwing van de riolering komende vijf jaar ongeveer twee miljoen euro minder bedraagt dan was begroot. Het blijkt uit het ‘Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020’. Toch komt Amstelveen via dat plan alle afspraken na die gemeenten met waterschappen in 2011 maakten. Daarbij werd voor heel Nederland een kostenbesparing van 380 miljoen euro per jaar afgesproken.

Gouda.

Verzakt plein zorgt voor onveiligheid
Goudse Post – Fri, 14 Nov 2014 14:49:00 Z
GOUDA – Al ruim een jaar is de voorsorteerstrook voor linksaf op de Dreef afgesloten voor verkeer. Oorzaak is een diepe en lange scheur in het asfalt als gevolg van ernstige verzakkingen. Deze verzakking beperkt zich niet tot de straat, ook het schoolplein van de naastgelegen Johannes Calvijnschool vertoont verzakkingen. Of beide verzakkingen met elkaar verband houden is nog niet bekend. De school werd nog maar drie jaar geleden opgeleverd, maar de verzakkingen zijn al duidelijk zichtbaar.

Noordwijk.

19-11 Inloopbijeenkomst Parallel Boulevard
Gemeente Noordwijk – Tue, 11 Nov 2014 00:40:00 Z
De Parallel Boulevard is toe aan een grondige opknapbeurt. Zowel de staat van onderhoud als de inrichting van de weg vraagt daar om. Bij onderhoud gaat het om zaken als de riolering, de kabels en leidingen, de wegverharding en de openbare verlichting. Bij inrichting om sfeer en harmonie, de verbinding tussen zee en vissersdorp, de veiligheid, het snelheidsregime, laden en lossen, parkeren en een eenduidig materiaalgebruik.

Oosterhout.

Rioolreinigingswerkzaamheden Mathildastraat
Gemeente Oosterhout – Thu, 13 Nov 2014 15:11:00 Z
Rioolreinigingswerkzaamheden Mathildastraat 13 november 2014 In de avond van dinsdag 18 november, woensdag 19 november en donderdag 20 november wordt de riolering in de Mathildastraat gereinigd (tussen de Keiweg en de Leijsenhoek). De werkzaamheden starten rond 19.00 uur en eindigen uiterlijk om 24.00 uur. Het hoofdriool wordt gereinigd door water onder hoge druk door de leiding te spuiten, hierdoor kan er water uit de zwanenhals terug spatten, of borrelen in de toiletruimte.

Rotterdam.

Gemeente Rotterdam vervangt duiker op Koninginnelaan
Gemeentewerken Rotterdam – Fri, 14 Nov 2014 14:16:00 Z
In opdracht van waterschap Hollandse Delta wordt ter hoogte van de tennisvereniging de bestaande duiker, een waterverbinding, vervangen door een groter exemplaar. Ook wordt de riolering aangepakt. Door deze grotere duiker kan regenwater beter afvloeien en wordt wateroverlast bij hevige neerslag tegengegaan. Ook verbetert hiermee de kwaliteit van sloten en singels in Rozenburg. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de duiker wordt in het werkgebied ook de riolering vervangen.

Woerden.

Werkzaamheden Kerkweg en Eikenlaan Harmelen
Gemeente Woerden – Tue, 11 Nov 2014 10:46:00 Z
wegwerkzaamheden.jpg Deze week starten de werkzaamheden aan de riolering in de Kerkweg en het wegdek van de Eikenlaan in Harmelen. De werkzaamheden duren tot half januari. Kerkweg De rioleringswerkzaamheden starten deze week nabij de kruising met de Willem Alexanderlaan. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. De Kerkweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer en er geldt een omleidingsroute. De bus rijdt tijdelijk een andere route.

Waterschappen.

Lindeweg toch open tijdens werkzaamheden
Gemeente Zwijndrecht – Thu, 13 Nov 2014 13:38:00 Z
Van 10 november tot 19 december werkt  het Waterschap Hollandse Delta aan het wegdek van de Lindeweg in Heerjansdam (gemeente Zwijndrecht). Tijdens de werkzaamheden blijft de weg open voor alle verkeer. Wel moet het verkeer rekening houden met oponthoud of vertraging. Het onderhoud bestaat onder andere uit het vervangen van de asfaltlaag bij de brug en het uitvoeren van reparaties aan de weg. De werkzaamheden beginnen maandag 10 november en duren tot vrijdag 19 december 2014.