Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-46

09 november 2014 19:01 uur

Den Haag.

Rioleringswerkzaamheden aan de Herman Costerstraat
Dichtbij.nl Den Haag – Sat, 08 Nov 2014 06:01:00 Z
DEN HAAG – De gemeente Den Haag werkt momenteel aan de herinrichting van de Haagse Markt. Bij deze gelegenheid worden ook in de omliggende straten en omgeving vernieuwingen doorgevoerd. Vanaf maandag 10 tot en met woensdag 12 november 2014 is daarom een deel van de Herman Costerstraat tijdelijk niet toegankelijk voor alle verkeer. De werkzaamheden zijn op de rijweg Herman Costerstraat tussen de huisnummers 363 en 387. De stoep blijft begaanbaar en uw woning of winkel bereikbaar.

Geertruidenberg.

Gemeente repareert riolen in Raamsdonk
Gemeente Geertruidenberg – Wed, 05 Nov 2014 23:41:00 Z
Er is een kleine kans dat hierdoor wateroverlast ontstaat in uw  toilet. Sluit daarom het deksel van uw toiletpot. De bewoners van de betreffende straten ontvangen een bewonersbrief met de datum van reiniging. Tijdens de werkzaamheden kan verkeershinder of stankoverlast ontstaan. Gemeente en de aannemer proberen om dat zoveel mogelijk te beperken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Oome via telefoonnummer 14 0162.

Halderberge.

Rioolwerkzaamheden Hofstraat en Bovendonksestraat in Hoeven
Gemeente Halderberge – Fri, 07 Nov 2014 03:50:00 Z
De gemeente Halderberge is bezig met de voorbereiding van rioolwerkzaamheden in de Hofstraat en de Bovendonksestraat (vanaf de kruising Sint Janstraat tot en met de rotonde met de Julianastraat – Achter ’t Hof) te Hoeven. Bij deze werkzaamheden wordt de Hofstraat opnieuw ingericht.

Lansingerland.

Vanaf maandag 10 november tot aan medio december 2014 gaat de gemeente Lansingerland in totaal 57 kilometer vrijvervalriool reinigen.  Dit is nodig om te zorgen voor een goede afvoer van rioleringswater. De te reinigen riolering is verdeeld over een negental gebieden. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Lansingerland uitgevoerd door Jansen Rioolreiniging uit Hardinxveld.

Molenwaard.

De gemeente Molenwaard start in 2015 met de herinrichting van een aantal straten in Bleskensgraaf. De werkzaamheden voor dit project bestaan uit het vervangen van de riolering in een deel van de straten, de straten worden opgehoogd, de openbare verlichting wordt vervangen en de openbare ruimte wordt heringericht.  Woont u in Bleskensgraaf en wilt u samen met de gemeente meedenken over de herinrichting van deze straten? Dan bent u van harte welkom! Dinsdag 11 november 2014 19:30-21:30 uur De Spil, Hofwegen 40 te Bleskensgraaf.

Nieuwkoop.

De gemeente Nieuwkoop heeft een gemeentelijk rioleringsplan opgesteld beterffende de planning van de onderhoudsmaatregelen aan de riolering in de periode 2015 – 2019. Ook de financiële gevolgen van deze maatregelen op de korte en langere termijn staan in het plan. De gemeenteraad krijgt het rioleringsplan ter goedkeuring voorgelegd. Bron: Gemeente Nieuwkoop.

Waterschappen.

Project om bodemdaling tegen te gaan genomineerd

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Wed, 05 Nov 2014 18:24:00 Z
Vandaag is een inzending van De Stichtse Rijnlanden genomineerd voor de jaarlijkse Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen. Het gaat om het project “Sturen met water”, waarin een aanpak wordt onderzocht om in het veenweidegebied het grondwaterpeil actief, per perceel, te sturen en zo bodemdaling tegen te gaan. Onderwaterdrainage De kern van het project Sturen met water is dat de grondwaterstand per perceel actief wordt geregeld. Dat gebeurt met behulp van onderwaterdrainage.

VVD wil fusie tussen provincie en waterschap
NieuwsOpinie – Wed, 05 Nov 2014 18:45:00 Z
GOES – De VVD wil laten onderzoeken of het mogelijk is de provincie en het waterschap samen te laten gaan in een Gewest Zeeland. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de VVD voor Provinciale Staten dat de partij woensdag heeft gepresenteerd op bedrijvenbeurs Contacta in Goes. De partij streeft naar een kleinere overheid en daarin past een fusie van de provincie en het waterschap. Wat de VVD betreft zou ook onder meer de Veiligheidsregio deel uit kunnen gaan maken van het Gewest Zeeland.

Waterschappen halen nog meer energie uit afvalwater dankzij innovatieve slibgistingstechnologieën
Energienieuws – Thu, 06 Nov 2014 07:55:00 Z
Waterschap Zuiderzeeland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard willen de biogasproductie op hun afvalwaterzuiveringsinstallaties maximaliseren. De komende maanden werken zij aan pilotprojecten waarbij ze twee verschillende slibgistingstechnologieën van Royal HaskoningDHV testen.  De nieuwe methodes verminderen de hoeveelheid slib die overblijft uit het afvalwaterzuiveringsproces.

Nominatie voor waterbergend kasdek
Nieuwe Oogst – Thu, 06 Nov 2014 09:42:00 Z
donderdag 06 november 2014, 09.46 uur De proef met een waterbergend kasdek bij tomatenteler Frank van der Burg in Berkel en Rodenrijs is genomineerd voor de waterinnovatieprijs 2014 van de Unie van Waterschappen. De teler heeft in samenwerking met Royal Haskoning een proef gedaan met het bergen van water op zijn kasdek. De aanleiding hiervoor is het risico van wateroverlast en de grote behoefte aan schoon water in glastuinbouwgebieden.

18 november informatiebijeenkomst werkzaamheden Rakerlossing in Laar
Waterschap Peel en Maasvallei – Thu, 06 Nov 2014 17:44:00 Z
Op dinsdagavond 18 november vindt een informatiebijeenkomst plaats over het project Rakerlossing in Laar, gemeente Weert. Tijdens deze bijeenkomst lichten Waterschap Peel en Maasvallei en Lans Advies het ontwerpplan toe en kunnen inwoners vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats tussen 19:00 en 20:00 in Restaurant Twee, Heugterbroekdijk 2 in Laar.

Biogasinstallatie in Enschede wordt opgeknapt
TV Enschede FM – Sat, 08 Nov 2014 13:27:00 Z
Waterschap Vechtstromen wil de biogasinstallatie in Enschede opknappen. Met deze installatie wordt energie teruggewonnen uit het water dat op de rioolwaterzuivering wordt gezuiverd. Deze installatie in Enschede moet nog een aantal jaren mee en wordt op termijn afgebouwd. Het slib van Enschede wordt daarna verwerkt in Hengelo. Het waterschap wil in totaal zeven miljoen euro investeren in vier biogasinstallaties, waarvan vijf miljoen naar de rioolwaterzuivering in Emmen is bestemd.

Geslaagde laatste bestuurlijke conferentie Waterbeheerplan
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – Fri, 07 Nov 2014 14:33:00 Z
Op 5 november jl. vond de derde en laatste bestuurlijk conferentie ‘Uitgesproken water’ plaats. Hierbij werd het concept waterbeheerplan 2016-2021 in grote lijnen gepresenteerd. De leden van het dagelijks bestuur presenteerden de doelen en aanpak op hoofdlijnen per thema. Na afloop van elk thema hadden de stakeholders de gelegenheid om het bestuur kritisch te ondervragen over de gemaakte keuzes. De dialoog kwam goed op gang.