Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-45

02 november 2014 15:08 uur

Alphen aan den Rijn

Reconstructie Vogelbuurt Oost te Alphen aan den Rijn
Aanbestedingskalender – Wed, 29 Oct 2014 18:13:00 Z
Het uit te voeren werk is gelegen in het gebied wat wordt begrensd door: de Willem de Zwijgerlaan, Oranje Nassausingel, Thorbeckestraat en Lijsterlaan in de wijk Lage Zijde van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Het opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen b. Het opbreken en aanbrengen van kantopsluitingen c. Het verwijderen en aanbrengen van riolering, inclusief putten en aansluitingen d. Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond.

Boxtel.

Een nieuw rioleringsplan: wat vind jij? (enquête)
Gemeente Boxtel – Wed, 29 Oct 2014 12:48:00 Z
Momenteel zijn we als gemeente bezig met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan, kortweg een GRP. In een GRP staat hoe we omgaan met stedelijk afvalwater, regenwater en nadelige gevolgen van grondwater. We vinden het belangrijk om inwoners bij het opstellen van het GRP te betrekken. Daarom starten we een enquête rioleringsplan om te peilen hoe jij denkt over enkele belangrijke onderwerpen van het GRP.

Ermelo.

Schoolkinderen duiken in rioolstelsel
Ermelo van Nu – Sat, 01 Nov 2014 19:22:00 Z
ERMELO – Meer dan tweehonderd schoolkinderen doen woensdag 19 november mee met de Wereld Toiletdag. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd dat 2,5 miljard mensen niet be

Waterschappen.

Aanpak wateroverlast Waatskamp in Ospel
Waterschap Peel en Maasvallei – Wed, 29 Oct 2014 16:30:00 Z
Op 3 november start Waterschap Peel en Maasvallei met de reconstructie van de beek Waatskampinlaat, gelegen langs de weg Waatskamp in Ospel. Met deze herstelwerkzaamheden behoort wateroverlast, langs de Waatskamp, tot het verleden. Eind december 2014 zijn de werkzaamheden afgerond. Waatskamplossing in Ospel Werkzaamheden De bereikbaarheid van de weg Waatskamp wordt via borden aangegeven.

Slimme drainagepijp tegen piping
Technisch Weekblad – Wed, 29 Oct 2014 15:51:00 Z
Op 1 november start Waterschap Vallei en Veluwe met een drie jaar durende proef met het Dijkmonitoring en -conditioneringsysteem (DMC), dat het verzwakken van dijken als gevolg van piping tegen kan gaan. Hiervoor ‘schiet’ het waterschap een slimme drainagebuis over een lengte van 100 m in de IJsseldijk bij Veessen.

Startsein gegeven voor RWZI Alblasserdam
TBI – Fri, 31 Oct 2014 14:42:00 Z
Op 28 oktober gaf Waterschap Rivierenland het startsein in Alblasserdam voor de uitbreiding van de Rioolwaterzuivering. Op termijn gaat het waterschap het afvalwater uit Nieuw-Lekkerland en omgeving in Alblasserdam zuiveren. Hiervoor wordt de capaciteit van de zuivering in Alblasserdam verdubbeld en kan de zuivering in Nieuw-Lekkerland op termijn sluiten.

Bijzondere boor aan het werk in Hattem
Schaapskooi – Fri, 31 Oct 2014 14:58:00 Z
De huidige buis kan grote hoeveelheden neerslag niet snel genoeg afvoeren. Daarom vervangt het waterschap deze door een grotere buis. Deze week start hiervoor de boring. Dit gebeurt met een specialistische en nauwkeurige boor waarvan er slechts een paar in Nederland zijn. Woensdagavond brachten inwoners uit de directe omgeving een bezoek aan de bouwplaats. Zoân 45 geïnteresseerden kregen in het ijsbaangebouw een korte uitleg over de werkzaamheden waarna zij naar de bouwplaats vertrokken.

Leerlingen openen reizend waterlab ‘Waterwonderen Live’
Netherlands Water Partnership – Fri, 31 Oct 2014 15:07:00 Z
Veilig voor het water? Poep is power! Water tegen houden…of laten stromen? Blue Energy. Het zijn de slogans die je tegenkomt in de WaterXperiences van Waterwonderen Live. Op donderdag 30 oktober openden leerlingen van scholengemeenschap Lek en Linge uit Culemborg samen met twee levende peilschalen, bestuurder Arie Bassa, Waterwonderen-ambassadeur Len Hazeleger en jeugdbestuurder Marieke Heinenberg van Waterschap Rivierenland de eerste opstelling van Waterwonderen Live op hun eigen school.