Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-44

26 oktober 2014 18:24 uur

Amsterdam.

Drollen in de sloot bij IJsbaanpad door werkzaamheden
Het Parool – Fri, 24 Oct 2014 15:06:00 Z
Aan het IJsbaanpad in stadsdeel Zuid drijven de drollen door de sloot. In verband met werkzaamheden sneed Waternet de riolering door, waardoor het afvalwater uit de woonboten nu rechtstreeks op het oppervlaktewater wordt geloosd.   Ik dacht dat ze een andere oplossing zouden gaan zoeken. Maar toen ik ’s avonds thuiskwam, bleek dat ze mijn leiding gewoon hadden doorgeknipt! Buurtbewoonster IJsbaanpad Bewoners klagen over overlast, vervuiling en slechte communicatie.

Apeldoorn.

Baggerbeurt voor vijvers bij A1 Apeldoorn
Bodemnieuws – Fri, 24 Oct 2014 13:45:00 Z
APELDOORN – Waterschap Vallei en Veluwe gaat twee vijvers uitbaggeren tussen de A1 en de Lange Amerikaweg en Parimariboweg (De Stentor, 23 oktober).

Den Haag.

Heesterbuurt West, vervangen riolering
Aanbestedingskalender – Tue, 21 Oct 2014 20:13:00 Z
Locatie: Westelijke deel van de wijk Heesterbuurt te Den Haag. Werkzaamheden: betreft het vervangen van het riool met de bijbehorende werkzaamheden en het opbreken en aanbrengen van de wegverharding. De werkzaamheden vallen onder de CPV-code: • 45232400-6 Bouwwerkzaamheden voor riool • 45232440-8 Aanleggen van rioleringsbuizen Voor een gedetailleerde omschrijving en aantallen wordt verwezen naar het bestek.

Heel Bezuidenhout op de schop
De Posthoorn – Tue, 21 Oct 2014 16:02:00 Z
Ella Schepel, Frans van Tatenhove, Erik Bolks en Ewoud Blom uit de Stuyvesantstraat zijn daar de afgelopen tijd met de buren mee bezig geweest in het bewonersoverleg. “Het grote voordeel dat wij zien, is dat de gemeente het vervangen van het riool aangrijpt om bewoners te betrekken bij de inrichting van de ‘eigen’ openbare ruimte. In het eerste ontwerp domineerden verkeerskundige aspecten. Wij zien nu kansen om gezamenlijk de openbare ruimte te ontwerpen en daarmee sterk te verbeteren.

Kollumerland.

Rioolreiniging en rioolinspectie
Gemeente Kollumerland – Tue, 21 Oct 2014 23:34:00 Z
Kollum (Van Limburg Stirumweg, Voorstraat en Joh. Bogermanstraat); Kollumerzwaag (Sparrewei en Triemsterloane); Warfstermolen (gehele dorp). De werkzaamheden worden uitgevoerd door het reinigingsbedrijf Van der Valk & De Groot. De gemeente bezorgt deze week huis-aan-huis een informatiebrief aan de bewoners in de straten waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen leiden tot (tijdelijke) verkeershinder. De riolering wordt met hoge druk gereinigd.

Tietjerksteradeel.

Slimme put regelt zoet-/zoutwaterbalans
Technisch Weekblad – Fri, 24 Oct 2014 10:51:00 Z
Dankzij een slimme waterwinput heeft drinkwaterbedrijf Vitens op 3 oktober een waterwinveld in het Friese Noardbergum weer in gebruik genomen. Een deel van deze drinkwaterproductielocatie was sinds 1993 gesloten vanwege verzilting van het opgepompte water.  ‘Tijdens het onttrekken van drinkwater kwam destijds uiteindelijk ook brak water mee. Het was economisch niet haalbaar om gangbare technieken zoals omgekeerde osmose toe te passen’, vertelt Erik Driessen, innovatie­manager bij Vitens.

Waterschappen.

Gemalen Ropta en Miedema krijgen innovatieve renovatie
Wetterskip Fryslân – Fri, 24 Oct 2014 11:16:00 Z
Laatste twee barrières vismigratie opgehevenWetterskip Fryslân start donderdag 30 oktober met de renovatie van de zeegemalen Ropta in Roptazijl en H.G. Miedema in Zwarte Haan. De werkzaamheden zijn naar verwachting in december 2015 afgerond. Een bedrijf uit Hengelo ontwikkelde een nieuwe waaier, die een vrijwel ongehinderde vispassage mogelijk maakt. Hiermee zijn de laatste barrières opgeheven in de twee belangrijkste vismigratieroutes van het binnenland van Fryslân naar de Waddenzee.

Leger en waterschap oefenen op Utrechtse dijk

Waterschappen – Fri, 24 Oct 2014 10:25:00 Z
Om Nederland te beschermen tegen het water is goede samenwerking tussen de verschillende instanties heel belangrijk. Daarom oefenen het leger en waterschappen komende maand hoe ze samen moeten optreden bij rampen. In de eerste week van november oefent het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met 43 militairen van de Gemechaniseerde Brigade uit Havelte dijken te bewaken tegen hoge waterstanden.