Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-42

12 oktober 2014 09:26 uur

Rijswijk.

Vooraankondiging rioolwerzaamheden Frederik Hendrikstraat
Gemeente Rijswijk – Thu, 09 Oct 2014 15:31:00 Z
In de Frederik Hendrikstraat worden in de maanden oktober en november rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. De woningen die daar gebouwd worden, op de Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam (ERL)-locatie , worden ook op dit nieuwe riool aangesloten.  De precieze aanvangsdata  krijgen we nog van de aannemer en zullen we ook later via internet bekend maken. Afsluitingen Het werk wordt verdeeld in drie fases. Tijdens de verschillende fases zijn specifieke afsluitingen noodzakelijk.

Valkenswaard.

Gemeente Valkenswaard  Van maandag 20 tot en met woensdag 22 oktobervoert de gemeente onderhoud uit aan de riolering onder een deel van de Eindhovenseweg/N69. De gemeente combineert de rioolwerkzaamheden met onderhoud aan de verkeerslichteninstallaties en aan de voetgangersoversteekplaats op de Markt. Om veilig te kunnen werken wordt vanaf 20 oktober 07.00 uur tot en met 22 oktober 17.00 uur de Eindhovensweg afgesloten voor auto- en fietsverkeer tussen de Luikerweg en de Geenhovensedreef.

Waterschappen.

Wetterskip Fryslân moderniseert rwzi Joure
Wetterskip Fryslân – Thu, 09 Oct 2014 13:16:00 Z
Persleidingen Scharsterbrug – Joure vervangen in 2015Wetterskip Fryslân is onlangs begonnen met de renovatie van de rioolwaterzuiverings-installatie (rwzi) in Joure. Na de vernieuwing, waarmee een investering van 1,7 miljoen is gemoeid, voldoet de zuivering aan de huidige vergunningseisen voor geur, geluid, waterkwaliteit en veiligheid. Ook kan er de komende dertig jaar op een doelmatige en duurzame wijze afvalwater worden gezuiverd. Tijdens de werkzaamheden blijft de rwzi in bedrijf.

Oevers van de Regge te koop
Enters Nieuws – Sat, 11 Oct 2014 12:56:00 Z
Gepubliceerd op zaterdag 11 oktober 2014 12:55 De Regge ter hoogte van de Keursweg De provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen  gaan de oevers van de Regge te koop zetten via een openbare aanbestedingsprocedure. Dit gebeurt in twee fasen. In de eerste fase zoekt de provincie Overijssel een nieuwe eigenaar en beheerder van het gebied. In de tweede fase, die in 2015 plaatsvindt, wordt de inrichting van het gebied door het waterschap Vechstromen via een aanbesteding in de markt gezet.

Moerdijk oefent alvast voor watersnoodramp
BN DeStem – Sat, 11 Oct 2014 11:26:00 Z
MOERDIJK – Better safe than sorry, moet de gemeente Moerdijk gedacht hebben. Vrijdag oefende zij samen met de gemeenten Waalwijk, Geertruidenberg en Drimmelen alles wat bij een overstroming van het Hollands Diep of de Bergsche Maas komt kijken. De rampenoefening is op touw gezet door Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Waterschap Brabantse Delta.

Nieuwbouw gemaal Purmer Stedelijk
Aanbestedingskalender – Fri, 10 Oct 2014 21:13:00 Z
Nieuwbouw van een poldergemaal in een bestaande regionale waterkering Contactpersoon: Klaas Steur Procedure: Openbare procedure Type publicatie Aankondigingen Nuts code: NL326     Digitaal inschrijven: Nee         AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 58668320 Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard ( Nederland ) Ter attentie van: Klaas Steur Telefoon: +31 725828282, Fax: +31 725827010 E-mail: info@hhnk.

Jongeren kruipen in huid bestuurders
Waterschap Hunze en Aa’s – Fri, 10 Oct 2014 15:57:00 Z
Vanochtend waren havo 3 scholieren in het waterschapshuis voor een debatwedstrijd. Ruim 60 leerlingen deden mee. Ze streden om deelname aan een landelijke debatwedstrijd voor de komende waterschapsverkiezingen. Pagina-inhoudDiscussie waterdilemma’s De leerlingen kropen in de huid van onze bestuurders. Ze bespraken waterzaken en stuitten op dilemma’s als dijken van steen, of toch beter van zand en klei.