Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-41

05 oktober 2014 14:35 uur

Baarn.

Wat kunnen we samen doen tegen overlast regenwater
Baarnsche Courant – Fri, 03 Oct 2014 12:03:00 Z
Door een aantal extreem zware regenbuien had Baarn afgelopen zomer te maken met wateroverlast. Reden voor de gemeente om een informatieavond te houden over water en riolering. De bijeenkomst is dinsdag 14 oktober in het gemeentehuis van Baarn, ingang Stationsweg 18. Vanaf 19.15 uur is men er welkom. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Tijdens de informatieavond wordt teruggekeken op de extreme neerslag die afgelopen juli en augustus viel.

Lingewaard.

Werkzaamheden bedrijventerrein Gendt-Bemmel
Gemeente Lingewaard – Thu, 02 Oct 2014 15:50:00 Z
In opdracht van de gemeente Lingewaard is Hooijer Wegenbouw BV gestart met rioolwerkzaamheden op het bedrijventerrein Gendt-Bemmel. Deze werkzaamheden bevatten reparaties aan de bestaande vuilwater riolering, het afkoppelen van regenwater van de vuilwaterriolering en het herstellen van foutieve aansluitingen op de riolering. De bereikbaarheid zal zo veel mogelijk gehandhaafd blijven, alleen bij grote opbrekingen van de weg zal u worden omgeleid.

Werkzaamheden Rijnstraat Doornenburg
Gemeente Lingewaard – Thu, 02 Oct 2014 14:52:00 Z
In opdracht van de gemeente Lingewaard is Hooijer Wegenbouw BV gestart met rioolwerkzaamheden in de Rijnstraat buiten de bebouwde kom van Doornenburg. Deze werkzaamheden bevatten reparaties aan de bestaande vuilwater riolering, het afkoppelen van regenwater van de vuilwaterriolering en het vernieuwen van een overstortput. De werkzaamheden zijn voor het einde van het jaar 2014 gereed. In het voorjaar van 2015 zal er groot onderhoud aan het wegdek uitgevoerd gaan worden.

Purmerend.

Linnaeuslaan beperkt open voor verkeer
Gemeente Purmerend – Thu, 02 Oct 2014 18:22:00 Z
19 september 2014 De Linnaeuslaan wordt vandaag weer opengesteld voor het verkeer. Ter hoogte van het Hoefblad wordt slechts de halve rijbaan opengesteld. Hier geldt ook een snelheidsbeperking van 30 km/u. Tijdens de asfaltwerkzaamheden is een verzakking ontstaan waardoor dit deel van de rijbaan nog niet open kan. De verzakking is woensdag 17 september ontstaan tijdens het aanbrengen van de laatste asfalt laag.

Den Haag.

Strategische inspectie rioolgemalen Den Haag
Aanbestedingskalender – Wed, 01 Oct 2014 16:13:00 Z
Het inspecteren van de Haagse gemalen/ pompunits omvat het inspecteren van ca. 330 gemalen/ pompunits. De inspectie is een uitgebreide inspectie, gericht op bouwkundige, mechanische, elektrotechnische en veiligheidsaspecten van alle gemalen. De inspectie is niet alleen een controle op het reguliere onderhoud en veiligheid, maar vooral ook gericht op de verbetermaatregelen op middellange (5 jaar) en lange termijn (10 jaar).

Waterschappen. 

Maaionderhoud waterlopen
Aanbestedingskalender – Wed, 01 Oct 2014 19:13:00 Z
Waterschap Brabantse Delta is voor percelen 1 t/m 7 in deze aanbesteding de aanbestedende dienst. Gemeenten Zundert, Rucphen en Etten-Leur alsmede waterschap Brabantse Delta zijn voor perceel 8 de aanbestedende dienst waarbij het waterschap als penvoerder optreed.Het doel van de aanbesteding is om het maaionderhoud aan de waterlopen met ingang van 1 januari 2015 binnen het werkgebied van waterschap Brabantse Delta en een deel van Waterkring  De Baronie te contracteren.

Poldergemalen kunnen toe met minder energie
CoBouw – Wed, 01 Oct 2014 15:37:00 Z
Den Haag – Het energieverbruik van poldergemalen kan tot 20 procent worden teruggebracht. Dat meldt de Unie van Waterschappen (UvW). De organisatie baseert zich op onderzoek van de TU Eindhoven en advies- en ingenieursbureau Tauw.

Waterloket van gemeenten in Twente staat in Tubbergen
Bodemnieuws – Wed, 01 Oct 2014 13:44:00 Z
TUBBERGEN – Samen met de andere Twentse gemeenten en het Waterschap ‘Vechtstromen’ heeft de gemeente Tubbergen een Waterloket ingericht (RTV Oost, 1 oktober).

Start baggeren van de Linge
Bodemnieuws – Wed, 01 Oct 2014 13:44:00 Z
BUURMALSEN – Waterschap Rivierenland start met het baggeren van de Linge op maandag 6 oktober in Buurmalsen (NieuwsbladGeldermalsen.nl, 1 oktober). Lees meer: NieuwsbladGeldermalsen.

Waterzuivering Glanerbrug in beeld als testplek
TV Enschede FM – Wed, 01 Oct 2014 12:40:00 Z
Waterschap Vechtstromen onderzoekt of de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Glanerbrug testplek kan worden voor nieuwe waterzuiveringstechnologieën. Het waterschap wil zo de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid verder versterken. MKB-bedrijven hebben vaak behoefte aan het testen en demonstreren van nieuwe installaties, technologieën en toepassingen.

Inwoners betrekken bij eigen omgeving
Waterschap Vallei en Veluwe – Thu, 02 Oct 2014 13:18:00 Z
Helpende handen die takken en bladeren uit de beek verwijderen of vrijwilligers die scholieren op de rioolwaterzuivering en een gemaal rondleiden. Waterschap Vallei en Veluwe wil dit gewaardeerde werk naar een hoger plan brengen. In partnerschap met Landschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht krijgt dit vanaf nu vorm. ‘Er zijn nu al betrokken mensen, clubs en verenigingen die bijvoorbeeld de beek in hun omgeving een warm hart toedragen.

Herstelwerkzaamheden rioolwaterzuivering Dokhaven
Waterschap Hollandse Delta – Fri, 03 Oct 2014 15:38:00 Z
Vrijdag 12 september was er een korte brand op de rioolwaterzuivering Dokhaven 2ce in Rotterdam. De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Deze werkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken. Rioolwaaterzuivering Dokhaven. | © waterschap Hollandsed Delta Op vrijdagmiddag 12 september is er een korte brand geweest op derioolwaterzuivering Dokhaven in Rotterdam. De brand veroorzaakte veel rook, maar was snel uit.

Open dag 11 oktober op rioolwaterzuiveringsinstallatie Rhenen
Gemeente Rhenen – Fri, 03 Oct 2014 10:30:00 Z
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden houdt een open dag op de rioolwater-zuiveringsinstallatie in Rhenen. Op de open dag kan iedereen met eigen ogen zien hoe het zuiveringsproces precies in zijn werk gaat. Op zaterdag 11 oktober bent u van harte welkom bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie, tussen 11.00 ? 16.00 uur, op de Remmerden 29, 3911 TZ Rhenen.