Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-40

28 september 2014 15:45 uur

Gemeente Dronten.

Jaarlijks inspecteert en reinigt de gemeente een deel van het riool om de staat van het riool te controleren en het riool optimaal te laten functioneren. De inspecties en het eerste deel van de reiniging zijn inmiddels afgerond. De komende weken (ongeveer tot 18 oktober) vindt het tweede deel van de reiniging plaats op de volgende locaties:

Dronten:   Zuidelijk deel De Fazant, Melkweg/Orion/De Komeet
Swifterbant:  Industrieweg, Kampbuurt, De Kolk, Het Dolomiet, Het Wapenschild, De Helm, De Kroon. Bewoners en aanwezige bedrijven worden vooraf schriftelijk door de aannemer geïnformeerd. In deze brief staat aangegeven wat men kan verwachten en doen om overlast te voorkomen.

Gemeente Vlissingen.  

De gemeente is bezig met de voorbereiding van de vervanging van de riolering en bestrating in de Rembrandtlaan, het stuk tussen de President Rooseveltlaan en de Adriaen Coortelaan. De bestaande bestrating wordt vervangen door nieuw materiaal. Aan het groen, het aantal parkeerplaatsen en de verkeerssituatie wordt niets gewijzigd. Op de ontwerptekening  is de nieuwe situatie te zien . De werkzaamheden staan gepland voor najaar 2014/voorjaar 2015. Het werk zal naar verwachting 2 maanden in beslag nemen.

Gemeente Zandvoort.

Werkzaamheden Sophiaweg van 30-9 t/m 4-10 Van dinsdag 30 september tot en met zaterdag 4 oktober wordt een deel van de Sophiaweg gestremd in verband met het realiseren van een rioolaansluiting.  Het gemotoriseerd verkeer wordt ter hoogte van de werkzaamheden met behulp van verkeerslichten langs het werk geleid. Fietsers worden eveneens om het werk geleid met behulp van een fietsersomleiding.