Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-39

21 september 2014 16:00 uur

Gemeente Eemnes.

Herinrichtingsplan Ploeglaan en Klaproos vastgesteld
Gemeente Eemnes – Sat, 20 Sep 2014 20:38:00 Z
Het college van burgemeester en wethouders heeft 28 augustus 2014 het definitieve plan voor de herinrichting van de Ploeglaan en de Klaproos vastgesteld. Het plan is opgesteld naar aanleiding van de wijkschouw Raadhuislaanbuurt fase 2 van vorig jaar. Daarbij hebben buurtbewoners met het college en medewerkers van de gemeente besproken wat zij graag aan de inrichting van hun buurt willen veranderen. Na de wijkschouw zijn nog verschillende bijeenkomsten geweest om tot een definitief plan te komen.

Gemeente Landgraaf.

Wateroverlast in Landgraaf
Dichtbij.nl Heerlen – Fri, 19 Sep 2014 14:29:00 Z
LANDGRAAF – De brandweer is afgelopennacht gealarmeerd voor wateroverlast aan het Jennewegske in Landgraaf. Opvangbuffers in de omgeving zijn vanwege heftige regenval te vol geraakt. De overloop van deze buffers verloopt via het rioolstelsel. Het riool kan de hoeveelheid water niet aan waardoor het water via de putdeksels weer op de straten terecht komt.

Gemeente Leudal.

Inloopavond Rioolvervanging Koukerveldstraat in Heythuysen
Gemeente Leudal – Tue, 16 Sep 2014 02:45:00 Z
De gemeente Leudal heeft de riolering in de Koukerveldstraat met behulp van een tv-camera laten inspecteren. Tijdens deze inspecties is geconstateerd dat de kwaliteit van de rioolleidingen slecht is en dat deze leidingen inclusief huisaansluitingen vervangen moeten worden. Doordat de rioleringswerkzaamheden een grote impact hebben op de huidige verharding is het noodzakelijk de gehele verharding te vervangen.

Gemeente De Marne.

Informatieavond op 23 september over rioolvervanging Molenstraat en Havenstraat te Eenrum
Gemeente De Marne – Thu, 18 Sep 2014 09:48:00 Z
Gepubliceerd op: 18 september 2014 Op woensdag 24 september start aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra met de rioolvervangingswerkzaamheden in de Molenstraat. Deze werkzaamheden zullen overlast veroorzaken, maar wij proberen deze tot een minimum te beperken. De werkzaamheden duren ongeveer 10 weken. Dit gebeurt in meerdere fasen. Hierdoor wordt de hinder verspreid voor de aanwonenden. Daarna volgt de Havenstraat. Uiteraard zijn wij tijdens de uitvoering afhankelijk van de weersomstandigheden.

Gemeente Marum.

Enorme regenbui zet straten Oost-Groningen blank
112Marum.nl – Sat, 20 Sep 2014 19:30:00 Z
Zaterdagmiddag is er na een lange periode van droogte een enorme regenbui over Oost-Groningen getrokken. Dat zorgde er voor dat er in ongeveer 2 uur is sommige straten meer dan 30cm water lag. De riolering kon de grote hoeveelheid water niet verwerken. De dienst van de  gemeente heeft putten opengezet zodat het water sneller weg kon lopen. Hierbij foto’s van: Onstwedde, Wedde en Stadskanaal.

Gemeente Olst-Wijhe.

Afsluiting Jan Schamhartstraat door rioleringswerkzaamheden
Gemeente Olst-Wijhe – Mon, 15 Sep 2014 14:35:00 Z
Dit gaat nu gebeuren in de week van 29 september tot en met 3 oktober. Vanaf de Wethouder A.G. Dekkerlaan tot de Olsterkampweg wordt het vuilwaterriool gerenoveerd door de rioolbuizen te voorzien van een nieuwe binnenlaag (relining). In deze week is de straat afgesloten voor doorgaand, gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de straat.

Gemeente Noordwijkerhout.

Bijeenkomst wijkvernieuwing De Boekhorst
Gemeente Noordwijkerhout – Mon, 15 Sep 2014 13:34:00 Z
De gemeente Noordwijkerhout nodigt bewoners van de wijk De Boekhorst uit voor een bijeenkomst in de hal van het gemeentehuis op woensdag 24 september 2014, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst ontvangen deze bewoners informatie over de resultaten van de ingevulde belevingsscan en van het wijkbezoek van 16 juli 2014.   Het riool en de wegen in ‘De Boekhorst’ zijn aan vervanging toe. Deze vervanging vindt in 2015 en 2016 plaats.

Gemeente Overbetuwe.

Inloopavond vernieuwing Centrum Elst
Gemeente Overbetuwe – Mon, 15 Sep 2014 17:35:00 Z
Op dinsdagavond 30 september tussen 19.00 en 21.00 uur houden gemeente Overbetuwe en enkele ontwikkelaars een inloopavond waarbij zij alle vernieuwingen in het centrum van Elst presenteren. Tijdens de bijeenkomst kunnen alle belangstellenden informatie krijgen over het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig ontwerp, de werkzaamheden aan het riool en de vernieuwing van de Dorpsstraat.

Gemeente Peel en Maas.

Gemeente Peel en Maas “Reinigen en Inspecteren riolen 2014-2015” documentnr. 2014- PMA018- D-04
Aanbestedingskalender – Mon, 15 Sep 2014 15:36:00 Z
Gemeente Peel en Maas “Reinigen en Inspecteren riolen 2014-2015” documentnr. 2014- PMA018- D-04Overeenkomst met open posten, 8 percelen Contactpersoon: Marc Kessels Procedure: Openbare procedure Type publicatie Bijlagen gewijzigd (1) Nuts code: NL42     Digitaal inschrijven: Nee         AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHTDiensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENSTI.1)NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)Gemeente Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB  Panningen (NL). t.a.v.: dhr. R. Krouwel. Tel.

Gemeente Putten.

Rioolreiniging en inspectie
Gemeente Putten – Wed, 17 Sep 2014 10:44:00 Z
Van 23 t/m 25 september 2014. In de periode van 23 t/m 25 september 2014 wordt in opdracht van de gemeente Putten door Dusseldorp Rioolservice B.V. uit Lichtenvoorde het gemeentelijke rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Het betreft de transportleiding die loopt door de Bato’sweg (van de Krachtighuizerweg tot de Arnhemse karweg), de Arnhemse Karweg (van de Bato’sweg tot de Hessenweg) en de Hessenweg (van de Arnhemse Karweg tot de Wldforsterweg).

Gemeente Smallingerland.

Rioleringswerkzaamheden Drachtstervaart weer van start
Dichtbij.nl Drachten – Fri, 19 Sep 2014 13:15:00 Z
DRACHTEN – DRACHTEN – Na enige vertraging door harde leemlagen in de grond, is het werk aan de riolering in de Drachtstervaart weer van start gegaan vanaf het carillon. Begin deze week werden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd, vanwege de leemlagen

Gemeente Vlissingen.

Nieuwe bestrating Pieter Louwersestraat
Gemeente Vlissingen – Mon, 15 Sep 2014 20:52:00 Z
In de Pieter Louwersestraat in Oost-Souburg wordt de huidige bestrating vervangen. Aan het riool worden geen werkzaamheden verricht. Mogelijk worden wel enkele huisaansluitingen op het riool vernieuwd. Aan het groen, het aantal parkeerplaatsen en de verkeerssituatie wordt ook niets gewijzigd. Planning De werkzaamheden staan gepland voor najaar 2014/voorjaar 2015. Het werk zal enkele maanden in beslag nemen. Voordat de werkzaamheden daadwerkelijk beginnen, worden bewoners op de hoogte gebracht.

Gemeente Werkendam.

Informatiebijeenkomst wateroverlast 25 september
Gemeente Werkendam – Thu, 18 Sep 2014 10:24:00 Z
Wanneer? Donderdag 25 september organiseert de gemeente een informatieavond over de wateroverlast van 28 juli. Tussen 19.15 en 19.30 uur bent u welkom in de Kwinter, Hooftlanden 1 in Werkendam.  De bijeenkomst is voor bewoners van de gemeente Werkendam die water in huis hadden. Waterschap Rivierenland is ook aanwezig. Wat kunt u verwachten op deze avond? Wethouder Wim de Jong opent de avond om 19.30 uur met een presentatie.

Gemeente Zeevang.

Vervanging riolering Seevancksweg
Gemeente Zeevang – Mon, 15 Sep 2014 15:08:00 Z
Tevens zullen ook de rioolwerkzaamheden van het gedeelte Seevancksweg 21 t/m 92 doorschuiven. Hiervoor vragen wij uw begrip en medewerking. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Wardenaar (opzichter) of de heer J.J. Beers (werkvoorbereider) van de gemeente Zeevang, telefoon 0299-409436 of 0299-409437. Ook voor vragen over de voortgang van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer R. Stevens van Kok Oosthuizen, telefoon 06-41300707.

Waterschappen.

Maatregelen tegen wateroverlast Hogezoom
Bodemnieuws – Mon, 15 Sep 2014 21:52:00 Z
OOST-SOUBURG – Het waterschap, de provincie en de gemeente Schouwen-Duiveland gaan de wateroverlast tussen Renesse en Haamstede aanpakken (Omroep Zeeland, 12 september).

Bioraffinage: kostenpost wordt verdienmodel
Waterschap Aa en Maas – Mon, 15 Sep 2014 13:44:00 Z
Samen verkennen van “bioraffinage van gras en gewas in De Peel” groot succes.”We gaan nu heel inefficiënt om met onze fossiele brandstoffen en biomassa. Bioraffinage kan ons helpen om hier veel efficiënter mee om te gaan”. Dit vertelde Johan Sanders van Wageningen UR tijdens de Demonstratieweek Bioraffinage in de Peel.Van 8-12 september kwamen zo’n 200 geïnteresseerden naar Heusden om zich in te laten wijden in de wereld van de bioraffinage.

We halen uit afvalwater wat erin zit!
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – Wed, 17 Sep 2014 08:43:00 Z
We halen uit afvalwater wat erin zit!Publicatiedatum : 17 september 2014Bekijk het nieuwe online magazine Waterketen haalt eruit wat erin zit! Jaaroverzicht 2013 en lees, beluister en bekijk hoe we slim en efficiënt werken aan schoon water.Als we het verhaal van de afvalwaterverwerking vertellen horen we vaak: ‘Goh, ik wist niet dat jullie dat allemaal deden!’. Met dit online magazine willen we laten zien dat er achter die hekken van de RWZI’s heel veel boeiende en innovatieve dingen gebeuren.

Waterbergingsgebied gepland tussen Dommelen en Valkenswaard
AgriHolland – Thu, 18 Sep 2014 11:06:00 Z
Waterschap De Dommel wil tussen Dommelen en Valkenswaard aan beide van de Dommel waterbergingsgebied gaan aanleggen.In extreme hoogwatersituaties kan in dit gebied tijdelijk het teveel aan water worden ‘geparkeerd’. Een nog aan te leggen kade houdt dan het water tegen. Zo draagt het waterbergingsgebied bij aan het voorkómen van ernstige wateroverlast verderop langs de Dommel, in het stedelijk gebied van Eindhoven. De bedoeling is het werk in 2015 uit te voeren.

Bijzondere ‘zeef’ op RWZI Ulrum in gebruik genomen
Waterschap Noorderzijlvest – Fri, 19 Sep 2014 15:33:00 Z
Gepubliceerd op 19 september 2014 Op vrijdag 19 september ontving waterschap Noorderzijlvest projectpartners, regionale bestuurders en andere belangstellenden op rioolwaterzuivering Ulrum. Op deze locatie vanochtend een fijnzeefinstallatie in gebruik genomen. Een bijzondere mijlpaal binnen het project CADoS (Cellulose Assisted Dewatering of Sludge), waarin overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen samenwerken