Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-37

07 september 2014 13:10 uur

Gemeente Coevorden.

College bezoekt Steenwijksmoer
Coevorden HuisAanHuis – Fri, 05 Sep 2014 18:57:00 Z
Steenwijksmoer – In het kader van de dorpenronde gaat een delegatie van het college van burgemeester en wethouders aanstaande maandag op bezoek bij Plaatselijk Belang Steenwijksmoer. Op de agenda staan onder meer de onderwerpen dorpshuis, woonwagenlocatie, gemeente en beleid wooncorporatie Domesta, vervanging riolering en de Theresiaschool. De bijeenkomst in dorpshuis De Schalm begint om 20.30 uur.

Gemeente Deventer.

Zandwetering Diepenveen klaar voor toekomst: meer ruimte voor water
Tauw – Wed, 03 Sep 2014 14:22:00 Z
Datum: 03-09-2014 De nieuwe Zandwetering bij Diepenveen is klaar voor de toekomst, met meer ruimte voor water. Verschillende waterbergingen zorgen voor de tijdelijke opvang van water bij hevige neerslag. Van één van de waterbergingen is een landschapskunstwerk gemaakt. Het ontwerp en de inrichting van deze berging is mogelijk gemaakt door Henk Hengeveld, oud-directeur van Tauw, die ter gelegenheid van zijn afscheid bij Tauw een bedrag kreeg aangeboden voor een MVO-doel.

Gemeente Horst aan de Maas.

Herinrichting groenzone Bemmelstraat
Gemeente Horst aan de Maas – Thu, 04 Sep 2014 08:15:00 Z
De gemeente gaat de groenzone, gelegen aan de Bemmelstraat ter hoogte van de Hagelkruisweg, herinrichten. Dit is nodig omdat we van het Waterschap meer hemelwater in het eigen gebied moet opvangen. Aanplant Daarnaast spelen nog een 2-tal andere landschappelijke inpassingen rondom de Bemmelstraat/Hagelskruisweg: De aanplant van bomen aan de oostzijde van de Hagelkruisweg. De aanplant van een gemengde haag aan de zuidzijde van de Bemmelstraat.

Gemeente Lingewaard.

Inloopavond herinrichten Nieuwe Steeg in Herwijnen(01-09-2014)
Gemeente Lingewaal – Wed, 03 Sep 2014 20:03:00 Z
De afgelopen tijd heeft de gemeente klachten ontvangen over de kwaliteit van de Nieuwe Steeg en de Parallelweg in Herwijnen. De gemeente heeft een plan gemaakt voor het herinrichten en de benodigde weg- en rioleringswerkzaamheden. Op woensdag 10 september van 19.30 tot 21.00 uur is een inloopavond hierover in dorpshuis “De Poort” te Herwijnen. De plannen Het vrachtverkeer wordt steeds zwaarder en veroorzaakt steeds meer schade aan de weg

Gemeente Oirschot.

Werkzaamheden Dr. Feijstraat en Dr. Van Wamelstraat
Gemeente Oirschot – Fri, 05 Sep 2014 10:22:00 Z
Maandag 8 september starten we met de werkzaamheden in de Dr. Feijstraat. Als eerste worden bestratingen opgebroken en vinden rioolreparaties aan het gemeentelijk riool plaats. Daarna wordt de bestrating opnieuw aangebracht. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat niet de hele straat in één keer open ligt. We starten met het opbreken van de Dr. Feijstraat tussen de Oude Grintweg en de kruising met de Hopmanstraat.

Gemeente Oss.

Renovatie riolering
Gemeente Oss – Tue, 02 Sep 2014 15:13:00 Z
Gepubliceerd op: 02-09-2014 Gemeente Oss gaat de drukriolering langs de Maasdijk en een gedeelte in Oss-zuid renoveren. Dit zijn de pompputjes die het huishoudelijke afvalwater naar de kernen toe pompen. We gaan tot halverwege december 200 stuks van de ruim 700 pompputjes renoveren. De werkzaamheden bestaan vooral uit het vervangen van de elektrische schakelkast, leidingwerk en/of pomp. Wat merkt u daar van? U gaat hier weinig van merken.

Gemeente Vlissingen.

Werkzaamheden Vlissingen!
Zeeland Blog – Thu, 04 Sep 2014 07:02:00 Z
VLISSINGEN – De gemeente Vlissingen gaat binnenkort de riolering in de Offenbachlaan vervangen. Als gevolg van deze werkzaamheden worden de straten opnieuw bestraat. Daarnaast worden er ondergrondse afvalcontainers geplaatst in de wijk. Hier wordt een inspraaktraject voor gestart. De werkzaamheden zijn opgedeeld in fases: Fase 1: Grieglaan, Leharlaan en Rossinilaan tussen de Paauwenburgweg en het Offenbachpad.

Gemeente IJsselstein.

Werkzaamheden aan kolken
Radio Stad Montfoort – Fri, 05 Sep 2014 17:17:00 Z
Bron: RPL WoerdenIn IJsselstein wordt maandag 8 september een begin gemaakt met het reinigen van alle straat- en trottoirkolken. Het gaat in totaal om 11.000 kolken. De klus wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente IJsselstein en de uitvoering is in handen van de gemeente Nieuwegein. De werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken in beslag nemen. Tijdens de klus kunnen omwonenden tijdens een korte periode enige overlast ondervinden.

Gemeente Zwartewaterland.

Werkzaamheden De Ruyterstraat
Genemuiden Actueel – Tue, 02 Sep 2014 14:46:00 Z
GENEMUIDEN – Een kruising aan de De Ruyterstraat is opgebroken. Het gaat om rioleringswerkzaamheden in opdracht van de gemeente Zwartewaterland, zo laat Alieke Landsman van de gemeente weten. De firma Van Gelder is hoofdaannemer van de opdracht.

Waterschappen.

Officiële opening struvietinstallatie Amsterdam-West
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – Wed, 03 Sep 2014 00:15:00 Z
Op maandag 1 september heeft Johan Remkes, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland de struvietinstallatie op de rioolwaterzuivering in Amsterdam-West geopend. Na enkele maanden proefdraaien, blijken de resultaten van de installatie zeer positief. Fosfaat winnen uit afvalwater Uit afvalwater struviet winnen. Op de rioolwaterzuivering van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam-West gebeurt dat op grote schaal.

Nieuwe waterbergingen nagenoeg klaar
Nieuwe Oogst – Tue, 02 Sep 2014 15:48:00 Z
dinsdag 02 september 2014, 17.18 uur De nieuwe waterbergingen in zowel de Noorderlegmeer- als de Zuiderlegmeerpolder bij Uithoorn zijn nagenoeg klaar. Dat meldt waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Voor de waterberging Noorderlegmeerpolder is 45.000 kuub grond afgegraven. Daarnaast is een watergang van 10 meter breed dwars door het volkstuinencomplex gerealiseerd.

LTO: onderzoek naar stoffen Drentsche Aa
Nieuwe Oogst – Tue, 02 Sep 2014 15:48:00 Z
dinsdag 02 september 2014, 17.24 uur LTO Noord Drenthe wil een gedegen en objectief onderzoek naar de oorsprong van de stoffen die Waterschap Hunze en Aa’s in hoge mate in de Drentsche Aa aantreft. Volgens de belangenorganisatie ziet waterschap Hunze en Aa’s de landbouw te snel als boosdoener. Zo pleit Hunze en Aa’s in het ‘gebiedsdossier oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa’ voor een scherper toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen.

Amerikaans bedrijf test technologie in Sneek om medicijnresten in drinkwater te voorkomen
Waterforum – Tue, 02 Sep 2014 14:07:00 Z
In Nederland zijn er inmiddels verschillende locaties waar ziekenhuizen met bedrijven onderzoek verrichten naar de manier waarop ze kunnen voorkomen dat medicijnresten in het riool en het drinkwater terecht komen. De huidige rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi’s) zijn immers niet voldoende uitgerust om deze stoffen te verwijderen. Daarbij gaat het onder meer om het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft en het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam  waar het Pharmafilterconcept is ingevoerd.

Afvalwater Noordkop ook in toekomst goed afgevoerd
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – Thu, 04 Sep 2014 07:49:00 Z
Leidingensysteem en gemalen ingrijpend vernieuwd en uitgebreidDoor toenemende bebouwing en bedrijvigheid in de Noordkop moet er steeds meer afvalwater naar de rioolwaterzuivering in Den Helder worden afgevoerd. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgt daarom dat de capaciteit van het afvalwatertransportsysteem wordt uitgebreid. Om dit te realiseren zijn er vele ontwikkelingen.

Werkzaamheden Omloopleiding Hengelo van start
Waterschap Vechtstromen – Wed, 03 Sep 2014 15:57:00 Z
Maandag 1 september hebben dagelijks bestuurslid Jan van Hoek van ons waterschap en wethouder Marcel Elferink van de gemeente Hengelo het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de Omloopleiding in Hengelo. Met behulp van twee graafmachines van aannemer Dusseldorp hebben beide bestuurders de eerste graafwerkzaamheden verricht. Dagelijks bestuurslid Jan van Hoek spreekt van een geslaagd deelproject. “We werken aan doelen die we hebben vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Instandhoudingsmaatregelen voor RWZI Bath
TBI – Wed, 03 Sep 2014 14:36:00 Z
In opdracht van waterschap Brabantse Delta verzorgen TBI-ondernemingen Wolter & Dros en Servicis, de renovatie van één van de grootste zuiveringen van Nederland: RWZI Bath. Binnen de design & construct overeenkomst vallen alle werktuigkundige, elektrotechnische, bouwkundige en civiele aanpassingen. De RWZI wordt middels de principes van Systems Engineering ontworpen.

Gemaal De Leeuw van Putten opent haar deuren
Waterschap Hollandse Delta – Fri, 05 Sep 2014 09:15:00 Z
Op zaterdag 13 september 2014 is gemaal De Leeuw van Putten in Spijkenisse tijdens de Open Monumentendag geopend voor publiek. Het monumentale pand aan de Noordeinde 93 in Spijkenisse is één van de oudste gemalen van het waterschap. Dit gemaal is gebouwd in 1881 en vandaag de dag nog steeds in bedrijf om het water uit de polders van Spijkenisse en Geervliet (ten noorden van de Vierambachtenboezem) te pompen.

Akkers noordoost Overijssel te nat door neerslag
Bodemnieuws – Fri, 05 Sep 2014 17:58:00 Z
HARDENBERG – Waterschap Vechtstromen verlaagt in de komende weken het waterpeil in landbouwgebieden in noordoost Overijssel van zomerpeil naar winterpeil (De Stentor, 4 september).