Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-30

20 juli 2014 14:38 uur

Gemeente Amersfoort.

Direct na het einde van de zomervakantie (1 september) start onderhoudswerk aan het deel van de Hogeweg tussen de Stadsring en de Ringweg Randenbroek/Kruiskamp. De weg is vanaf dat moment afgesloten voor het verkeer dat richting de binnenstad rijdt. Het verkeer dat vanuit het centrum over de Hogeweg rijdt, moet dan rekening houden met verkeershinder. Onderhoud aan dit deel van de Hogeweg hard nodig. Ook het riool moet worden vervangen. De gemeente grijpt de gelegenheid aan om ook de inrichting te verbeteren.

Gemeente Valkenswaard.

Oplossingen voor de wateroverlast in de omgeving van Wannerwei en Schrijnerwei in Dommelen zijn in zicht. Zo gaat de gemeente Valkenswaard nog dit najaar op een zevental tactische plaatsen de bestaande putdeksels vervangen. Speciale deksel moeten ervoor zorgen dat de lucht in het riool bij hevige neerslag makkelijk en veilig het rioolstelsel uit kan. Daarnaast laat de gemeente enkele riolen met elkaar verbinden. Huisaansluitingen die gezamenlijk gemaakt zijn, worden apart aangesloten. Bron: Gezien in Valkenswaard.

Waterschappen.

De Dommel genomineerd voor ‘Beste Werkgever van Nederland’
Waterschap De Dommel – Fri, 18 Jul 2014 12:28:00 Z
Publicatiedatum : 18 juli 2014De 100 organisaties die genomineerd zijn voor de Beste Werkgevers Awards 2014 zijn bekend. Waterschap De Dommel maakt, naast onder andere waterschappen Aa & Maas en Brabantse Delta, kans op de felbegeerde titel ‘Beste Werkgever van Nederland 2014’. Effectory en Intermediair voeren het Beste-Werkgeversonderzoek uit om een objectief beeld te kunnen geven van werkgeverschap in Nederland.

Rioolgemaal Beltrum uitgevallen

Bij Beltrum is van de week een pomp in een rioolgemaal uitgevallen. Hierdoor is afvalwater terecht gekomen in de (droogstaande) Hieminkbeek. Het waterschap probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken en werkt aan het schoonmaken van de beek. Een rioolgemaal pompt het rioolwater vanuit het gemeentelijk rioleringsstelsel naar persleidingen. Door persleidingen wordt het afvalwater dan naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie vervoerd, waar het water gezuiverd wordt. Door het uitvallen van de pomp is het rioolgemaal als het ware overstroomd en is het afvalwater in de beek terecht gekomen.